31 ޖުލައި

July 31, 2016 48
"ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ރުޖޫއަވާން އެދެން"

ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް އަނބުރާ ރުޖޫއުވާން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ގައުމަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 31, 2016
ބެލޫންގައި ރޯވެ ގޮވުމުން އޭގައި ތިބި 16 މީހުން މަރު

ޓެކްސަސް (ޖުލައި 31) - ސޯޅަ މީހުންނާ އެކު، ހޫނު ވައިން ދުއްވަމުން ދިޔަ ބެލޫނެއް އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް ވެއްޓި އޭގައި ތިބި އެންމެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 4
ހިލަރީ ކްލިންޓަނުގެ ކެމްޕޭން ހެކްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 30) - ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އެކި މުވައްސަސާތަކަށް ސައިބާ ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ފަހު ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ހެކްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 1
ރޭގަން އަވަހާރަކޮށްލަން ބަޑި ޖެހި މީހާ މިނިވަން ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 28) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮނަލްޑް ރޭގަން އަވަރާކޮށްލަން ބަޑި ޖެހި ޖޯން ހިންކްލީ 35 އަހަރަށް ފަހު މިނިވަން ކުރަން ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 3
ޕާޓީގެ ޓިކެޓާ އެކު ހިލަރީ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ފިލެޑެލްފިއާ (ޖުލައި 27) - ވައިޓްހައުސް ރޭހަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ބޮޑު ޕާޓީއެއްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ފުރަތަމަ ހޯއްދެވި އަންހެނާގެ ޝަރަފާ އެކު ހިލަރީ ކްލިންޓަން ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

July 27, 2016 2
އޮބާމާގެ ބޭބެ ވިދާޅުވަނީ ވޯޓު ދޭނީ ޓްރަމްޕަށް ކަމަށް

ނައިރޯބީ (ޖުލައި 27) - އެމެރިކާގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދޭނީ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އެއްބަފާ...

July 27, 2016 1
ފައި ފަލަވުން ހުއްޓުމެއް ނެތް ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހެއް

އެމެރިކާގެ ނިއުޖާޒީގައި އުޅޭ ކެޓީ ޕޭޖް، 36، އަކީ ލައިޕޮޑީމާ ކިޔާ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ. މި ބަލި ޖެހުމުން އުނަގަނޑުން ތިރީގެ ހިސާބުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފެޓީ ޓިޝޫ ޖަމާވެ އެވެ....

26 ޖުލައި

July 26, 2016 3
އެމެރިކާގެ ރައީސަކަށް ދެން ވާންޖެހޭނީ ހިލަރީ: ސެންޑާސް

ފިލެޑެލްފިއާ (ޖުލައި 26) - އެމެރިކާގެ ރައީސަކަށް ދެން ވާން ޖެހޭނީ ހިލަރީ ކްލިންޓަން ކަމަށް އެކަމަނާއާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވި ބާނީ ސެންޑާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 7
ހިލަރީގެ ނައިބަކަށް ވާޖީނިއާގެ ސެނޭޓަ ޓިމް ކެއިން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނުގެ ރަނިން މޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާޖީނިއާގެ ސެނޭޓަރު ޓިމް ކެއިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 16
މެލޭޝިއާގެ ބޭންކުން ވަގަށްނެގި ފައިސާތައް ހިފަހައްޓައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 21) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އުފެއްދި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިފަހައްޓަން އެމެރިކާގެ...

July 21, 2016 7
އައިއެސް ނައްތާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކޯލީޝަނުން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 21) އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކޮށްލުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އާއި ކޯލީޝަނުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އާ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލުމަށް...

20 ޖުލައި

July 20, 2016 1
ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޓްރަމްޕަށް ރަސްމީކޮށް ލިބިވަޑައިގެންފި

ކްލެވެލޭންޑް (ޖުލައި 20) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 5
ޓްރަމްޕުގެ އަންހެނުން ދެއްވީ މިޝޭލްގެ ކޮޕީ ތަގުރީރެއް

ކްލެވެލޭންޑް (ޖުލައި 19) - ރިޕަބްލިކަން ނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަނުގައި ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ދެއްވީ ރައީސް އޮބާމާގެ އަނބިކަނބަލުން 2008 ވަނަ އަހަރު ޑިމޮކްރެޓިކް...

July 19, 2016 2
ޓްރަމްޕާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތައް ކޮންވެންޝަނާ ދުރުގައި

ކްލެވަލޭންޑް (ޖުލައި 19) - ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެންޑޯސް ކުރުމަށް ބާއްވާ...

18 ޖުލައި

July 18, 2016 3
ފުުލުހުންގެ ތިން މަރާ އެކު ހަމަޖެހުމަށް އޮބާމާ އެދިއްޖެ

ލޫސިއާނާ (ޖުލައި 18) - އެމެރިކާގެ ލޫސިއާނާގެ ބަޓަން ރޫޖުގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ ފުލުހުންގެ ތިން މީހުން މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު ރައްޔިތުން ހަމަޖެހިވަޑައިގެން ތިއްބެވުމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 15
އެމެރިކާ މުސްލިމުންގެ އަގީދާ ޓެސްޓް ކުރަން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 16) - އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ގަބޫލް ކުރޭތޯ ބެލުމަށް އެ އެންމެން ސްކްރީން ކުރުމަށް ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ނިއުޓް ގިންގްރިޗް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
ކޮމާންޑަރު މަރާލި ކަމަށް އައިއެސް އިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބަޣުދާދު (ޖުލައި 14) - މުހިންމު ކޮމާންޑަރެއް ކަމަށްވާ އުމަރު ޝީޝާނީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން އޮންނަ ނިއުސް އެޖެންސީއަކުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 9
ލަންކާގައި 155 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެމްބަސީއެއް ހަދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި 155 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާ އެމްބަސީ ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

July 12, 2016 14
މި އަންހެން މީހާގެ ހިތްވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސާބަސް

ލޫސިއާނާ (ޖުލައި 12) - އެމެރިކާގައި ކަޅު މީހުންނަށް ފުލުހުން ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރާ ހަޅުތާލުގައި ލޫސިއާނާގައި ފުލުހުންނާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި...

11 ޖުލައި

July 11, 2016
އެމެރިކާ އަށް އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަރުކަށި އިންޒާރެއް ދީފި

ޕިއޮންޔޮން (ޖުލައި 11) - އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ފަހުގެ މިސައިލް ޑިފެންސް ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރަން އުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ދެ ގައުމަށް އުތުރު ކޮރެއާ އިން ހަރުކަށި އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

July 11, 2016 3
އައިއެސް ބަލިކުރުމުގެ މަޝްވަރާ އަށް ކާޓާ އިރާގަށް

ބަޣުދާދު (ޖުލައި 11) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކޮށްލެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިރާގުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ހައިދަރު އަލް އަބާދީއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު...

July 11, 2016 3
ޑަލަސްގެ ހަމަލާ ދިން މީހާ ރޭވީ ވަރުގަދަ ހަމަލާއަކަށް

ޑަލަސް (ޖުލައި 11) - އެމެރިކާގެ ޑަލަސްގައި ހަމަލާދީ ފުލުހުންގެ ފަސް މީހުން މަރާލި ޒުވާނާ ބޭނުންވީ އެއަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލެވޭ ވަރުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދޭން ކަމަށް ސިޓީގެ...

10 ޖުލައި

July 10, 2016
ރަޝިޔާ އިން ވެސް އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ފޮނުވާލައިފި

މޮސްކޯ (ޖުލައި 10) - ރަޝިޔާ އެމްބަސީގެ ދެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވޮޝިންޓަނުން ފޮނުވާލާފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ދެ ޑިޕްލޮމެޓުން މޮސްކޯ އިން ވެސް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 1
އައިއެސްގެ ދެ ލީޑަރަކު އެމެރިކާއިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

ބަޣުދާދު (ޖުލައި 2) - އިރާގުގެ މޮސޫލް ސިޓީއާ ކައިރިން އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ސީނިއާ ދެ ލީޑަރުން މަރާލައިފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 8
މޮޓޯކޭޑުން ޖެހި މަރުވުމުން ބަދަލަށް 1684 ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 30) - އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސަފީރު ސަމަންތާ ޕަވާ ކެމަރޫން އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެކަމަނާގެ މޮޓޯކޭޑުން ޖެހި މަރުވި ކުއްޖާގެ އާއިލާ އަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 1،684 ޑޮލަރު ދީފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016
އެލް ޗަޕޯ އެމެރިކާއަށް ފޮނުވާލުމަށް ފަނޑިޔާރުގެ ހުރަސް

މެކްސިކޯ ސިޓީ (ޖޫން 29) - މެކްސިކޯގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޖޮކުއިން "އެލް ޗަޕޯ" ގުޒްމަން އެމެރިކާ އަށް ހަވާލު ކުރުމަށް މެކްސިކޯ އިން ނިންމި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ފަނޑިޔާރަކު އެކަން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 9
ރައީސަށް އެއާ ފޯސް ވަން އަށް އެކުވެރިން އެރުވޭތަ؟

ސުވާލުކުރިއިރު އެއް ކަމެއް އެ އޮތީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. އެއާ ފޯސް ވަން އަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އެނގޭ ކަމެވެ. އެއާ ފޯސް ވަން އަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސުން ދަތުރުފަތުރު ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައި ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ މަތިންދާބޯޓެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 5
ނޫހުގެފާނުގެ ނާކޮޅުގެ ނަމޫނާއެއް އެމެރިކާގައި ހަދަނީ

ކެންޓަކީ (ޖޫން 24) - ނޫހު ޢަލައިހިއްސަލާމުގެ ނާކޮޅުގެ ނަމޫނާއެއް އެމެރިކާގެ ކެންޓަކީގެ އުތުރުގައި ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެމެރިކާގައި ތައްޔާރުކުރާ ނައުގެ ދިގު...

June 24, 2016
ލެޑް ލައިޓްތަކުގެ އަލި މާ ގަދަ: ޑޮކްޓަރުން

މަގުމަތި އަލިކުރުމަށް މިހާރު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ލެޑް ލައިޓްގެ އަލި މާ ގަދަ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެމެރިކަން މެޑިކަލް...