03 މެއި

May 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19: އެބޯލާ ބޭސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 3) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް އެބޯލާ އަށް ދޭ ބޭސް ކަމަށްވާ ރެމްޑެސެވިއާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް...

May 03, 2020 5
ހިއްސާ އިން ލިބުނު 1.6 މިލިއަން މުވައްޒަފުންނަށް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި އަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ލިބުނު 1.6 މިލިއަން ޑޮލަރު އެމެރިކާގެ ރިއަލްއެސްޓޭޓް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 3
ގޫގުލް މީޓް އެންމެންނަށް ހިލޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު، މިހާރު އެންމެ ބިޑަށް ވައިގައި ހިފައިގެން އުޅޭ އެކައްޗަކީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އެޕްތަކެވެ. މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، ބައެއް ފްލެޓްފޯމްތަކަށް އަންނަނީ ކޮންފަރަންސްގައި ބައިވެރިވެވޭ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް...

April 30, 2020 1
ފަޓުލޫނު ނުލައި އިންކަން އެނގުނީ ލައިވް ޝޯއެއްގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ނެޓްވޯކް އޭބީސީގެ ޝޯ ގުޑް މޯނިން އެމެރިކާ (ޖީއެމްއޭ) ގައި އެ ޝޯގެ އެންކަރެއް ގޭގައި އިނދެ ޝޯ ހުށަހަޅަމުން ދަނިކޮށް ބޮޑު ލަނޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

April 30, 2020
ކްލިންޓަނާއި ލުވިންސްކީ "އެމެރިކަން ކްރައިމް ސްޓޯރީ" އަށް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަން ދައުރުގައި އޭނާ އާއި ވައިޓްސް ހައުސްގެ އިންޓާންއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު މޮނިކާ ލުވިންސްކީގެ ސިއްރު ލޯބީގެ ކުޅިގަނޑަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރުވި...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 7
އެމެރިކާއިން ދަނީ "ލަދެއް ނެތި" އޮޅުވާލަމުން: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (އެޕްރީލް 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އެމެރިކާ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވިކަން އޮއްބާލުމުން އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ފާޅުގައި، އެއްވެސް ލަދެއް ނެތި އޮޅުވާލަމުން ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ،

April 29, 2020
އެމެޒޯނުން ގަތް ބެޓެރިއެއް ގޮވި މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ

އެމެޒޯނުން ވިއްކި ޗައިނާގައި އުފެއްދި ބެޓެރިއެއް ގޮވައި، ގަރާޖެއްގައި ރޯވި މައްސަލައެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

April 29, 2020 3
ޔޫއެފްއޯގެ ވީޑިއޯތައް ޕެންޓަގަން އިން އާންމުކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ލީކުވެފައިވާ ޔޫއެފްއޯ ވީޑިއޯތަކެއް، އާންމުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ ޕެންޓަގަން އިން ރަސްމީކޮށް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 2
ޕްރެސްފްރީޑަމްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް މަރުހަބާކިޔައިފި

ނޫސްވެރި ކަމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެއިން ހޯދި ކުރިއެރުމަށް އެމެރިކާއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

April 28, 2020 1
ކޮވިޑް-19:އެމެރިކާއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން މިލިއަނަކަށް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 28) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް އެމެރިކާ އިން އެކަނި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 1
ނާސާ އިން ވެންޓިލޭޓަރެއް ހަދައި ޓެސްޓްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ހައި-ޕްރެޝަރު ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައި، އެ ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 1
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާއިން މަރުވި މީހުން ބައިލައްކައަށް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 24) - ކޮވިޑް-19 ގައި އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ބައި ލައްކަ އަށް ވުރެ މައްޗަށް މިރޭ އަރައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 2
ފޭސްބުކުން ޖިއޯގެ ހިއްސާ 5.7 ބިލިއަނަށް ގަނެފި

އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީގެ މުއާސަލާތީ ކުންފުނި ރިލަޔަންސް ޖިއޯގެ 9.99 ޕަސެންޓް ހިއްސާ މާކް ޒަކަބާކްގެ ފޭސްބުކަށް 5.7 ބިލިއަން ޑޮލަަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

April 23, 2020
ނެޓްފްލިކްސް ބޭނުންކުރާ މީހުން އިތުރުވަނީ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކްއާޓަރުގައި މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ކުންފުނި ނެޓްފްލިކްސް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ކުރިން ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 6
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓަކުން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

މިސޫރީ (އެޕްރީލް 22) - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮޅުވައި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވަބާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ރޯގާ ފެތުރިފައިވާތީ ޗައިނާ ސަރުކާރާއި އެ ގައުމުގައި ވެރިކަންކުރާ...

April 22, 2020 3
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާއިން އެއްދުވަހުން 2،700 މަރު

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 22) - ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގައި އެމެރިކާ އިން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2،751 އަރާފައިވާ ކަމަށް ޖޯންސް ހޮޕްކިންސް ޔުނިވާސިޓީގެ...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 1
ހެރީގެ ދެކަނބަލުން ނޫސްތަކެއް ބޮއިކޮޓްކުރައްވައިފި

ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލެވުމަށް ޝާހީ އާއިލާއާ މުޅިން ވަކިން މިހާރު އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓެބްލޮއިޑް ނޫސްތަކަކާ އޮތް ގުޅުން ކަނޑުއްވާލައްވައި އެ ނޫސްތައް ބޮއިކޮޓްކުރައްވައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 2
ޑިޒްނީގެ 100،000 މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުރިމަތިވި ހާލަތާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ކުންފުނީގެ 100،000 އެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

April 20, 2020
"ނިއު ޔޯކުގެ ކާވް މިހާރު ވަނީ ތިރިއަށް ޖަހާފައި"

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 20) - އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދިޔަ ނިއު ޔޯކް ސްޓޭޓުގެ ކާވް މިހާރު ވަނީ ތިރިއަށް ޖަހާފައި ކަމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ ގަވަރުނަރު...

April 20, 2020 2
ރަޝިއާގެ އެހީއާ ނުލައި އެމެރިކާ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް

ސީދާ އެމެރިކާގެ އުޅަނދުތަކެއްގައި އެސްޓްރޮނޯޓުން ޖައްވީ ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އަށް ދަތުރުނުކުރާތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން އެފަދަ ދަތުރަކަށް އެމެރިކާ އިން ތައްޔާރުވެފައިވާކަން...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 1
މޭގަންގެ ކެރިއަރު ބިނާކުރަން އެންޖެލީނާގެ އެހީ

ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް ކެރިއަރު އަލުން ކޮޅަށް ޖަހައިދޭން، މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ އެހީ ހޯދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް...

April 19, 2020
އެންމެ ޑޯނަޓަކަށް ކަސްޓަމަރެއްގެ 1،000 ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ބޭކަރީއެއްގެ ރެގިއުލާ ކަސްޓަމަރަކު އެންމެ ޑޯނަޓަކަށް 1،000 ޑޮލަރު ދީ، ބޭކަރީގެ ވެރިޔާ ފެންކަޅިކޮށްލައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020
ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން ލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 18) - ވޮޝިންޓަން ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ ޓްރަމްޕް ނިއު ޖާޒީ އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަޑައިގެންނެވި...

April 18, 2020 5
ދެ މިލިއަން އަލުވި ހިލޭ ބަހާލަނީ

ފާއިތުވި ހައެއްކަ މަހު ހެއްދި ދެ މިލިއަން އަލުވީގެ ޑިމާންޑް ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވެއްޓި، ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވުމުން ހިލޭ ބަހާލަން އެމެރިކާގެ ދަނޑުޔވެރިކަންކުރާ ކުންފުންޏަކުން...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 1
އަަގުހެޔޮ އައިފޯން މި މަހުގެ 24 ގައި

އެޕަލް ކުންފުނިން ނެރެން ނިންމާފައިވާ އަގުހެޔޮ އައިފޯން މި މަހުގެ 24 ގައި ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 11
މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދާ މެދު ހަދަނީ ދޮގު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 16) - ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މަރުވާ މީހުންގެ ސައްހަ އަދަދު އެހެން ގައުމުތަކުން ހާމަނުކުރާ ކަމަށާއި އަދަދުތައް އޮޅުވާލަމުން ގެންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

April 16, 2020 7
ކޮވިޑް-:19: އެމެރިކާ ޕީކަށް އަރައިފި: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 16) - ކޮރޯނާވައިރަހުގައި އެމެރިކާ މިހާރު ވަނީ ޕީކަށް އަރާފައި ކަމަށާއި މި މަސް ތެރޭ ބައެއް ސްޓޭޓްތައް ހުޅުވެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

April 16, 2020 1
އެމެޒޯނުން އިތުރު 75،000 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އެމެރިކާ އިން ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާތީ އެފަދަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒޯނުން އިތުރު 75،000...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020
ފައުޗީ މަގާމުން ދުރުކުރާކަށް ނޫޅެން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 14) - ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެލާޖީ އެންޑް އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒްގެ ޑިރެކްޓަރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން...

April 14, 2020
ގެލެކްސީ އޭ ސީރީޒްގެ ހަ ފޯނެއް ނެރެފި

ސްމާޓްފޯނު ނެރޭ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ތަންކޮޅެއް އަގުހެޔޮ ފޯނުތައް މާކެޓަށް ނެރުމަކީ މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނިން ވެސް މިކަމަށް ތައްޔާރުވެފައި...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 1
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގެ މަނަވަރުން ފަޅުވެރިއަކު މަރު

ގުއާމް (އެޕްރީލް 13) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ޔޫއެސްއެސް ތިއޮޑޯ ރޫޒްވެލްޓުގެ ފަޅުވެރިއަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

April 13, 2020 4
"ކުރިން ފިޔަވަޅު އެޅިނަމަ އެތައް ބަޔަކު ސަލާމަތް ކުރެވުނީސް"

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 13) - ކޮރޯނަވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ލޮކްޑައުންފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެމެރިކާ އިން ކުރިން އެޅި ނަމަ އެ ގައުމުން އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވުނީސް ކަމަށް...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 12
އެމެރިކާ އިން މަރުވާ މީހުން 60،000 އަށް ނާރާނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 12) - ކޮރޯނާވައިރަހުގައި އެމެރިކާ އިން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު 60،000 އާ ހަމައަށް ވެސް ނާރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެލާޖީ އެންޑް...

April 12, 2020
އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ގައުމަކަށް އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 12) - ކޮރޯނާވައިރަހުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ގައުމަކަށް އެމެރިކާ ވެއްޖެ އެވެ.