08 މާޗް

March 08, 2019 1
ދަރިވަރަކަށް ބުލީކުރާތީ ޓީޗަރު ބޯ ކޮށާލައިފި

އިސްތަށިގަނޑު ކުރުކޮށް ހުންނާތީ "ފިރިހެން ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެ ސްކޫލްގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ހިތްވަރު ދޭން ޓީޗަރަކު އަމިއްލަ ބޯ ކުރުކޮށް ކޮށާލައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019
އެރިއާނާއާ ގުޅުވައިގެން ސްޓާބަކްސްގެ އާ ދެ ރަހައެއް

މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނާ ގުޅުވައިގެން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ތަފާތު އެކި އުފެއްދުންތައް ނެރުމަކީ ހަމަ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މި ފަހަރު މި ލިސްޓަށް އިތުރުވީ ވިލާތަކަށް މާ ބޮޑަށް ލޯބިކުރާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރިއާނާ ގްރަންޑޭ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 2
ދަރިވަރުގެ ދަރިފުޅު ޕްރޮފެސަރުގެ އުނގުގައި، ލޯބި!

އެމެރިކާގެ ކޮލެޖެއްގެ ޕްރޮފެސަރަކު ދަރިވަރެއްގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ނަގައިގެން ހުރެ ކިޔަވައިދިނުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އޭނާއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019
ބްލެކްބެރީން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ޓްވިޓާ އިން، ކެނެޑާގެ ބްލެކްބެރީ ކުންފުނީގެ މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

March 04, 2019 1
ބުޅަލެއް ދަތް އަޅައިގެން ފަރުވާ އަށް 50،000 ޑޮލަރު

މަގުމަތީގައި އުޅުނު ބަލި ބުޅަލަކަށް އެހީވެގެން މިވަރުގެ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމަކަށް އެއްވެސް މީހަކު ހިއެއް ނުކުރާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ މި އަންހެން މީހާގެ އަތުގައި ބުޅަލެއް...

03 މާޗް

March 03, 2019
އެމެރިކާ- ސަައުތު ކޮރެއާގެ ތަމްރީނުތައް ދެން ނުބާއްވާނެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 3) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ދެން ނުބާއްވާ ގޮތަށް ދެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 9
ބިން ލާދިންގެ ދަރީގެ ބޮލަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހަމްޒާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިނާމެއް...

March 01, 2019
"އެވަކާޑޯ ޓޯސްޓެއް" ސިފަވާ ބޫޓެއް ހަދައިފި

ކެއުމާއި ކަސްރަތަކީ ވަކި ނުވާނެ ދެ ކަންތަކެވެ. އެހެންވެ މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ކާނާއަކުން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާފައިވާ ބޫޓެކެވެ. ކަސްރަތު ކުރާ އިރު އަރަން ހާއްސަކޮށްފައިވާ މިި ޓްރޭނާ...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 5
އެމެރިކާ ފުލުހަކު ޑިއުޓީގައި ކުޑަކުދިންނާ އެކު ކުޅެން

ފުލުހުންނަކީ ވަރަށް ގިނައިން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާ ބައެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ބައެއް ކަންކަމުން އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފު ވެސް އޮހެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 4
އެމެރިކާގައި ހުންނަ ސައުދީ ސަފީރަކަށް ޕްރިންސަސްއެއް

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 24) - އެމެރިކާގައި ހުންނަ ސައުދީ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ޕްރިންސަސްއެއް ކަމަށްވާ ރީމާ ބިންތު ބަންދަރު އަލް ސައުދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 7
އައިއެސްއާ ގުޅުނު ކުއްޖާ އެމެރިކާއަށް ނުވެއްދުމުން ކޯޓަށް

އަލަބާމާ (ފެބްރުއަރީ 23) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުމަށް އެމެރިކާ ދޫކޮށް ދިޔަ އަލަބާމާގެ ކޮލެޖް ދަރިވަރު ހުދާ މުސާނާ އެމެރިކާ އަށް ދެން ނުވައްދާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

February 23, 2019 1
ނައިކީގެ ސްމާޓް ބޫޓް ފެޅި، ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނައިކީން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ސްމާޓް ބޫޓަށް އަރައިގެން ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ބޫޓް ފަޅައިގެން ގޮސް، އޭނާގެ ފަޔަށް އަނިޔާވި...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 6
ދަރިވަރަކު ހޯމްވޯކް ނުހެދި ސަބަބަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ސްކޫލްތަކުގައި ދޭ ފިލާވަޅުތަކުގެ އިތުރަށް ގޭގައި ހޯމްވޯކް ހަދަން ދިނުމަކީ ދަރިވަރުން ބައެއް ފަހަރު އެހާ ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ހަފުތާ ބަންދަކާ ދިމާކޮށް ހޯމްވޯކް ދީފި ނަމަ އެއީ އަދި ވަކިން ފޫހި ކަމަކަށްވެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
ބާނީ ސެންޑާސް އަނެއްކާވެސް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 20) - އެމެރިކާގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބާނީ ސެންޑާސް އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ...

February 20, 2019 1
މިނިވަން ޖުޑިޝަރީއެއް ގާއިމްވުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކާއި، މިނިވަން ޖުޑިޝަރީއެއް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރަށް ގެނެވިއްޖެ ނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބަކަށް ވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 3
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމެވުމާ ދެކޮޅަށް 16 ސްޓޭޓަކުން ކޯޓަށް

ކެލިފޯނިއާ (ފެބްރުއަރީ 19) - މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރި މައްސަލާގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ 16 ސްޓޭޓެއް ގުޅިގެން ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 2
ރައީސުންގެ ދުވަހު އެމެރިކަން ސެންޓަރުން ކުއިޒެއް

އެމެރިކާގެ ރައީސުންނާ ގުޅޭ ހާއްސަ ކުއިޒެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން އެމެރިކަން ސެންޓާ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އޭސީއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

February 17, 2019 7
"އެމެރިކާގެ އެހީއަކީ ގައުމަށް އަރައިގަތުމުގެ ރޭވުމެއް"

ބޮގޯޓާ (ފެބްރުއަރީ 17) - ވެނެޒުއެލާ އަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން އެމެރިކާ އިން އުޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އެ ގައުމަށް އަރައިގަތުމަށް ކަމަށް ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 17, 2019 13
ގިނަ ކުދިންނަށް ކާނާ ދެވޭ ގޮތް ރަނގަޅެއް ނޫން: ސާވޭ

ރާއްޖޭގެ ތުއްތު ކުދިންގެ ތެރެއިން 50 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ކާނާ ދެވެނީ ސިއްހީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 1
އެމެރިކާ އިން ހަދަން އުޅެނީ ގޯހެއް: މަދޫރޯ

ކަރާކަސް (ފެބްރުއަރީ 15) - އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ވެނެޒުއެލާގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އެމެރިކާ އިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 3
އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް ސިސްޓަމެއް އެމެރިކާ އިން ގަންނަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 7) - އިޒްރޭލުގެ އަޔަން ޑޯމް މިސައިލް ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ގަންނަން އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

February 07, 2019 6
އާ ތިން އެމްބަސީއަކާއި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމްކުރަނީ

އިތުރު ތިން ގައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހުޅުވައ އާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ވެސް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު...

February 07, 2019 1
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރެވޭ އުމުރު 100 އަށް!

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރެވޭނެ އުމުރަކީ 100 އަހަރުން މަތިވުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބިލެއް ހަވާއީގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 4
ބަލި މީހާ ރޭޕް ނުކުރާ ކަމަށް ނަރުސް ބުނެފި

އެރިޒޯނާ (ފެބްރުއަރީ 6) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ސްޓޭޓުގެ ނާސިން ހޯމެއްގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކޮށް ވިއްސަކަށް އަހަރު އޮތް ބަލި މީހަކު ރޭޕް ނުކުރާ ކަމަށް އެ ބަލިމީހާ ބެލެހެއްޓި ނަރުސް ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 4
ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ރައީސް ކަމަށް ބަލައިފި

މެޑްރިޑް- ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުވާން ގުއޭޑޯއަކީ އެ ގައުމުގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަން އެމެރިކާއިން ނިންމި ނިންމުމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019
ދަރިވަރުން ހައްޔަރުކުރުމުން އިންޑިއާގެ ރުޅި އެމެރިކާއަށް

ނިއު ދިއްލީ - އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އިން ހިންގި އަންޑަ ކަވާ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އިންޑިއާގެ 129 ދަރިވަރަކު ހައްޔަރުކުރުމުން އިންޑިއާއިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 7
ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހުރިހާ އެހީއެއް އެމެރިކާއިން ހުއްޓާލައިފި

ގާޒާ (ފެބްރުއަރީ 2) - ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި ގާޒާ އަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ ހުރިހާ އެހީއެއް ހުއްޓާލައިފިކަން ވޮޝިންޓަނުން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.