15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 3
މިސްކިތުގައި އަލިފާން ޖެހި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފްލޮރިޑާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ މިސްކިތެއްގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އަލިފާން ޖެހި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި 32 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން...

September 15, 2016 1
ހިލަރީގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު، ވަރަށް ފިޓް: ޑޮކްޓަރު

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގައި މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ވެރިކަން ކުރެއްވޭ ވަރަށް...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 1
ސިއްހީ މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތް: ހިލަރީ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ނިއުމޯނިއާގެ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެއީ މާބޮޑު ސިއްހީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި ބަލި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މި އަހަރު ވާދަކުރައްވާ ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 2
ހިލަރީ ކްލިންޓަނަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހިއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ހިލަރީ ކްލިންޓަނަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހިފައިވާކަން އެކަމަނާގެ ޑޮކްޓަރު ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016
ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަށް އެމެރިކާ، ރަޝިޔާ އެއްބަސް

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސީރިއާ އަށް ސުލްހަ ގެނައުމުގެ ޕްލޭނަށް އެމެރިކާ އާ ރަޝިޔާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 1
ރަޝިޔާ ޖެޓެއް އެމެރިކާ ބޯޓަކާ 10 ފޫޓަށް ކައިރިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ކަޅު ކަނޑުގެ މަތިން އެމެރިކާގެ ސާވޭ މަތިންދާ ބޯޓަކާ 10 ފޫޓަށް ކައިރިވެފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

September 08, 2016
އައިއެސް ވެރިރަށް ހިފަން އެމެރިކާ އާއި ތުރުކީ ތައްޔާރު

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ބަލާ ރައްގާ ހިފަން އެމެރިކާ އާއި ތުރުކީ ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބު...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 14
މިއީ އެމެރިކާގެ ޕަޕެޓެއް ނޫން: ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އޭނާ އަކީ އެމެރިކާ އިން ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދަން ހުރި ޕަޕެޓެއް ނޫން ކަމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 1
އޮބާމާގެ ވަފުދަށް ޗައިނާ އެއާޕޯޓުން ވެސް މައްސަލަ

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ޖީ20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމާ އެކު އެއާޕޯޓުން ވެސް ވަފުދަށް މައްސަލަގަނޑަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

September 04, 2016 3
ބަޣާވާތުގެ ބައިވެރިން އިންސާފަށް ގެންނާނަން: އޮބާމާ

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާންއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން އެމެރިކާ އިން އެހީވާނެ ކަމަށް...

September 04, 2016
އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އިން ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ތަސްދީގުކޮށްފި

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކުލަވާލި ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާ އިން ތަސްދީގުކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 6
އަބުރުގެ ބަދަލަކަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ދައުވާ ކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އަބުރު ނަގާލި ކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑެއިލީ މެއިލް ނޫހާއި އެމެރިކާގެ ބްލޮގަރަކާ ދެކޮޅަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ 150 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ދައުވާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެކަމަނާގެ ވަކީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 3
ސްޕޭސް އެކްސް ރޮކެޓެއް އުދުއްސާލަން އުޅެނިކޮށް ގޮވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ސްޕޭސް އެކްސް ކުންފުނީގެ ރޮކެޓެއް ކޭޕް ކެނެވާރަލް އިން އުދުއްސާލަން އުޅެނިކޮށް ގޮވައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ސީރިއާ އިން އައި މުސްލިމް ނޫސްވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އެމެރިކާގެ މުސްލިމް ނޫސްވެރިއަކު އަސްކަރީ ޒޯނަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން...

September 01, 2016
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް 464 ގެ އަޅައިދެނީ

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހިފައިފައިވާ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް 464 ގެ އަޅައިދިނުމަށް އިޒްރޭލުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް ޕީސް ނައު ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 2
ނިއުކްލިއަ ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރު އުތުރު ކޮރެއާއިން ދީފި

ޕިއޮންޔޮން (އޮގަސްޓް 23) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ ގުޅިގެން ފެށި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާ ގުޅިގެން އެ ދެ ގައުމަށް އަމާޒުކޮށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދީފި އެވެ.

August 23, 2016 7
ކްލިންޓަން ފައުންޑޭޝަން ބަންދުކުރަން ޓްރަމްޕް ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 23) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ ފިރިކަލުން އަދި ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަން ހިންގަވާ "ކްލިންޓަން ފައުންޑޭޝަން" ބަންދު...

August 23, 2016 4
ބައި ޑޮލަރު ނާރާ ބިލަކަށް 500 ޑޮލަރުގެ ޓިޕެއް

އެމެރިކާގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ހަމައެކަނި ފެން ބުއި ކަސްޓަމަރަކު އޭނާގެ ބިލަށް އެރި 37 ސެންޓުގެ ބިލް އަދާކުރި އިރު ހިދުމަތް ދިން ވެއިޓަރަށް ޓިޕްގެ ގޮތުގައި 500 ޑޮލަރު ދީފި އެވެ. ކުޑަކުޑަ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 3
ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ހިލަރީގެ ކެމްޕޭން ޚަރަދު މާ ބޮޑު

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 21) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން މި އަހަރު ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ...

August 21, 2016
ބުނެވުނު ބައެއް ބަސްތަކާ މެދު މިހާރު ދެރަވޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 21) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ބުނެވުނު ބައެއް ބަސްތަކާ މެދު ދެރަވާ ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 3
ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން ޗެއާމަން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 19) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން ޗެއާމަން ޕޯލް މަނަފޯޓް އިސްތިއުފާ...

August 19, 2016 2
ފެތުންތެރިން އޮޅުވާލުމުން އެމެރިކާ އިން މައާފަށް އެދެފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 19) - ބަޑި ޖައްސައިގެން ބިރު ދައްކައި އެމެރިކާގެ ހަތަރު ފެތުންތެރިން އަތުން ޕެޓްރޯލް ސްޓޭޝަނެއް ކައިިރިން ފޭރުނު ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލާފައިވާތީ އެމެރިކާގެ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 2
ގުއަންޓަނާމޯ ބޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައިދީން ޔޫއޭއީ އަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 16) - ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ތެރޭން 15 މީހަކު ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 1
28 އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލަން އަންގައިފި

ކެރޮލީނާ (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ނޯތު ކެރޮލީނާގެ މީހަކު 28 އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރި ފަހުން، އޭނާގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އިންސާފުން ނޫން ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު ނިންމުމާ...

August 14, 2016 6
ނިއު ޔޯކުގެ މަގެއްގެ މަތިން އިމާމަކު މަރާލައިފި

ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގެ ކްއީންސް އަވަށުގެ މަގެއްގެ މަތިން އިމާމަކާއި އޭނާގެ އެހީތެރިޔާ ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 2
އައިއެސްގެ ބާނީއަކީ އޮބާމާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 12) - ސީރިއާ އާއި އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާނީ އަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 1
ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތަކުން ހިތްވަރު ލިބެނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 11) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާގައި ބަޑި ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮތް މީހުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް...

August 11, 2016 1
ޓްރަމްޕް ޓަވަރަށް އަރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 11) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހެޑްކުއާޓަރު ހުންނަ ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގެ ބޭރުން އެ އިމާރާތަށް...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016
ގަޑިހެދި މުސްލިމް ދަރިވަރު ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ޑަލަސް (އޮގަސްޓް 10) - ގަޑިއެއް ހަދައިގެން ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުން އެއީ ބޮމެއް ކަމަށް ބަލާ ގަޑި ހެދި މުސްލިމް ދަރިވަރު ޕޮލިހާ ހަވާލުކުރި ޓެކްސަސްގެ ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް އެ ދަރިވަރުގެ އާއިލާ އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 3
އައިއެސްގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރުތަކަކަށް ވައިގެ ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ބޭނުންކުރާ 83 ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ކޯލީޝަނުގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

August 09, 2016 1
އިންސާނީ ހައްގަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކުރަން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

August 09, 2016 7
ސަލާމަތީ އޮފިޝަލުންތަކެއް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ދެތުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވާނީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ރައީސްކަން ލިބޭ އެންމެ ފަރުވާ ކުޑަ އަދި މަގާމަށް އެކަށީގެން ނުވާ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 4
ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ހިލަރީ ލީޑު ފުޅާކުރައްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ލީޑު ފުޅާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓާއި އޭބީސީ ނިއުސްގެ ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.