01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 1
ފިނިގަދަވެގެން އެމެރިކާ އިން 21 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 1) - އެމެރިކާގެ މިޑްވެސްޓަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގަދަފިނީގައި ޖެހި 21 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 7
ކޮލުގައި "ވަން ޑިރެކްޝަން"ގެ ހެރީ ސްޓައިލްގެ ޓެޓޫ

މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނާ ހެދި މޮޔަވެފައި ތިބޭ އެ މީހުންގެ ފޭނުން ގަބޫލުކުރަން ވެސް ދަތި ކަންކަން ކުރެ އެވެ. މިވެސް އޭގެ ހާދިސާއެކެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ސްޓާބަކްސްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އެމެެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ހަވަޑް ޝޮލްޒް އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިބާހަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
އެމެރިކާ އިން ހުށަހެޅި ދައުވާ އަށް ވާވޭ އިން ދެކޮޅު

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 29) - ޗައިނާގެ ޓެލެކޮމް ކުންފުނި ވާވޭއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ހުށަހެޅި ޖިނާއީ ދައުވާތަކަށް އެ ކުންފުނިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

January 29, 2019
އިނގިރޭސިން ވާހަކަ ދައްކަން އެންގުމުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނީ އިނގިރޭސިން ބަހުން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ޕްރޮފެސަރަކު ޗައިނާގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ފޮނުވި އީމެއިލްއަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހޫނުވެ އޭނާ...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019
އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުމަށް ނިމުމެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - ބަޖެޓް ފާސްނުވެ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ބައި ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ 35 ދުވަސް ފަހުން މައްސަލަ އަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދިއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 4
ސްޓާފުން ނެތިގެން އެމެރިކާގެ އެއާޕޯޓްތައް ހުއްޓުމަށް

ނިއު ޔޯކް (ޖެނުއަރީ 25) - ބަޖެޓް ފާސްނުވެ އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތުމުގެ ގެއްލުން އެއާޕޯޓްތަކަށް ވެސް ފޯރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 4
ބަލި މީހާ ވިހެއި މައްސަލާގައި ނަރުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެރިޒޯނާ (ޖެނުއަރީ 24) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ސްޓޭޓުގެ ނާސިން ހޯމެއްގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހު އޮތް ބަލި މީހަކު ވިހޭ މައްސަލައިގައި އެ ތަނުގެ ފިރިހެން ނަރުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 29
މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކަށް ޝާހިދު ތިން ގައުމަކަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ހާރިޖީ ދާއިރާގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ އިން މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 2
ބުޅަލުގެ އެޕާޓްމަންޓަށް މަހު ކުއްޔަށް 1،500 ޑޮލަރު

ލޯބިން ގެންގުޅޭ ޕެޓްތަކަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ޚަރަދުކޮށްފާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ހާއްސަ މީހެކެވެ.

January 17, 2019 2
މި އުޅެނީ އިހުގެ ފޯނާ ކުޅެން ނޭނގިގެން

ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އައި ބަދަލުން އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ފެންނަ އެއްޗަކަށް ވާނީ ފޯނެވެ. މިހާރު ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ވެސް އަތަށް ހެޔޮވަރު މޮބައިލް ފޯނެއް އޮތަސް، އިހު ޒަމާނުގައި...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
މިލްކް މޭކަޕަކީ ކޯއްޗެއް؟

އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އާންމުކޮށް މި ބޭނުން ކުރާ މޭކަޕްގެ ކަލެކްޝަންތަކާ މުޅިން ތަފާތު ބްރޭންޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި އެކަމަކު އެހާ ބޮޑަށް...

January 16, 2019
ދަރިވަރުން އަގުބޮޑު ތޮފި ނާޅަން އިލްތިމާސެއް

އެެމެރިކާގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް މާ އަގުބޮޑު މޮންކްލާ ބްރޭންގެ ބީނީ ތޮފިތަކެއް އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ގޮސް، އެ އެއްޗެހި ގެއްލޭތީ، ވަކި އުމުރުފަރައެއްގެ ދަރިވަރުން އެ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 3
އެއް ފަހަރާ ބަލިވެއިން 7 ނަރުހުންގެ ދަރިން ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތްކުރާ 16 ނަރުހަކު މިދިޔަ އަހަރު އެއްފަހަރާ ބަލިވެ އިނުމުން އެތަނުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ބުރޫ އެރި އެވެ. އެކަމަކު އެއަށް ވުރެ އެ 16 ނަރުހުންގެ ވާހަކަ އަށް ލިބުނު ސަމާލުކަން މާބޮޑެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 6
ސީރިއާ އިން ސިފައިން ފޭބުމާ ސައުދީ ޕްރިންސަކު ދެކޮޅު

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 14) - ސީރިއާ އިން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ ސީނިއާ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ޕްރިންސް ތުރުކީ އަލް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ...

January 14, 2019 1
"ނޫސްވެރިޔާގެ ގާތިލުންނަށް އަދަބު ދޭން ބާރު އަޅާނަން"

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 14) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ އެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބާރު އަޅުއްވާނެ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 6
މާސް އަށް މީހުން އުފުލަން ހެދި އުޅަނދު ދައްކާލައިފި

ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި މާސް އަށް މީހުން އުފުލުމުގެ އުންމީދުގައި އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކްގެ ކުންފުނި ސްޕޭސް އެކްސް އިން ބަންނަމުން ދިޔަ އުޅަނދު "ސްޓާޝިޕް" ގެ އެސެބްލްކޮށް ނިންމައިލުމަށް ފަހު، ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި 22 ދުވަސް، މިއީ ރެކޯޑެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 12) - އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ބައެއް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ މިއަދަށް 22 ދުވަސްވީއިރު މިއީ އެ ގައުމުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް މިހާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް...

January 12, 2019 2
އައިފޯންގެ އާ ތިން މޮޑެލެއް މި އަހަރު ނެރެނީ؟

އެޕަލްގެ އައިފޯންގެ ވިޔަފާރި މިދިޔަ އަހަރު ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ދަށްވެފައިވާތީ، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އައިފޯން އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ޝޭން އާއި ހަނާ؛ މިއީ ލޯބީގެ ނަމޫނާއެއް

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޝޭން ބާކޯ އަކީ އުމުރުން ދެ އަހަރުން ފެށިގެން، ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިންނަ މީހެކެވެ. އޭނާއކަށް ނުހިނގެ އެވެ. ހަށިގަނޑު ހުންނަނީ ފާޑަކަށް ކުރުގެޅިފަ އެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ދިރިއުޅުން އާދައިގެ ޒުވާނަކާ ވަރަށް ތަފާތެވެ. އެކަމަކު ސްޕައިނަލް މަސްކިއުލާ އެޓްރޯފީ (އެސްއެމްއޭ) ގެ ޝިކާރައަކަށް ވިޔަސް ޝޭންއަކީ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 5
ބަލި މީހާ ވިހޭ މައްސަލާގައި ސްޓާފެއްގެ ޑީއެންއޭ ނަގަނީ

އެރިޒޯނާ (ޖެނުއަރީ 10) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ސްޓޭޓުގެ ނާސިން ހޯމެއްގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހު އޮތް ބަލި މީހަކު ވިހޭ މައްސަލައިގައި އެ ތަނުގެ ފިރިހެން ސްޓާފެއްގެ ޑީއެންއޭ ނަގަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

January 10, 2019
މި ދެ އަހަރު އިގްތިސާދު ދަށްވާނެ: ވޯލްޑް ބޭންކް

ކުރިއަށް ދެ އަހަރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރައިދާ މިންވަރު ދަށްވާނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

January 10, 2019
"ހިނގާ" ކާރެއް، ކާރިސާގެ ހާލަތަށް ހާއްސަ

އެމެރިކާގެ ހިޔުންޑޭ ކުންފުނިން "ހިނގާ" ކާރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 2
ހަރަކާތެއް ނުކޮށް އޮތް ބަލި މީހަކު ވިހޭ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

އެރިޒޯނާ (ޖެނުއަރީ 9) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ސްޓޭޓުގެ ނާސިން ހޯމެއްގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހު އޮތް ބަލި މީހަކު ވިހޭ މައްސަލަ ހޫނުވެ އެ ތަނުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

January 09, 2019 1
އެެމެރިކާ އިން ވިހަ ގޭސް ބޭރުކުރި މިންވަރު މައްޗަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 9) - އެމެރިކާ އިން ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑް ބޭރު ކުރި މިންވަރު ތިން އަހަރު ދަށްވެފައި އޮތުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު 3.4 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

January 09, 2019 2
ގެއްލުނު އިތުބާރު ހޯދަން ޓެޓޫ "ބަޔާނެއް"

އަނބިމީހާގެ ގެއްލިފައިވާ އިތުބާރު އަލުން ހޯދައި، އިސްލާހުވެއްޖެކަން ވެސް ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ފިރިހެނަކު ހަށިގަނޑުގައި ޓެޓޫ "ބަޔާނެއް" ލިޔެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
ދަރިވަރުންނަކީ މަކުނުންތަކެއް ކަމަށް ބުނި ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑް

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަންގެ އެލެމެންޓްރީ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ރާމާމަކުނުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރި ޓީޗަރަކު އަދަބެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 8
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި މުސްލިމުންނަށް ބުރުގާ އެޅޭނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 6) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ ދަށުގޭގައި މުސްލިމް މެންބަރުންނަށް ބުރުގާ އެޅޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

January 06, 2019 2
މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް އަތުވެދާނެ 10 ބަދަލު

އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން މުޅި ދުނިޔެއަށް އޭގެ އަސަރު ކުރެ އެވެ. އާ އަހަރެއް ފެށުނު އިރު ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމުން ވަނީ މި އަހަރު ހިނގާނެ ކަމަށް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 12
އެމެރިކާއާ ކައިރިއަށް އީރާންގެ މަނަވަރުތައް ފޮނުވަނީ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 5) - މާޗު މަހުން ފެށިގެން އީރާނުގެ މަނަވަރުތައް އެމެރިކާއާ ކައިރި އަށް، އެޓްލާންޓިކަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.