03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
އީރާނަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ކޯޓުން އަންގައިފި

ދަ ހޭގު (އޮކްޓޯބަރު 3) - އެމެރިކާ އިން އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ހިމެނޭ އިންސާނިއްޔަތާ ގުޅުން ހުރި އަސާސީ ތަކެތީގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

October 03, 2018 4
އިބޫއަށް އެމެރިކާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މަރުހަބާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ...

October 03, 2018 9
އެމެރިކާގެ އެހީއާ ނުލައި ސަލްމާނަށް ރަސްކަން ނުކުރެވޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 3) - އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރު ނެތި ރަސްކަމުގައި ދެ ހަފުތާ ވެސް ނުހުންނެވޭނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާނަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 25
އިބޫއާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން: އެމެރިކާ

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ސަރުކާރާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018
ވަގަށްނެގި ތަކެއްޗާއެކު ނިދާފައި އޮއްވައި އަތުލައިގެންފި

އެމެރިކާގައި، ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ކާރުތަކަކުން ވައްކަން ކުރަމުން ދިޔަ މީހަކު، ވަގަށް ނެގި ތަކެއްޗާ އެކު ކާރެއްގެ ތެރޭގައި ނިދާފައި އޮއްވައި ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 1
ގުދުސްއަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީ ބަދަލުކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ތެލް އަވީވުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރި މައްސަލާގައި އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ފަލަސްތީނުން މައްސަލަ ވައްދައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 5
އެމެރިކާ އަށް ގެއްލުން ދޭން އުޅުމަކީ އީރާނުން އަލިފާނާ ކުޅުން

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިންނަށް ގެއްލުން ދޭން އުޅޭ ނަމަ އީރާނުން އެ އުޅެނީ އަލިފާނާ ކުޅެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ...

September 26, 2018 2
ޓްރަމްޕް އުޅެނީ އީރާނުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން: ރޫހާނީ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އީރާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 2
ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

September 25, 2018
އަލިފާން ރޯވިތާ ފަސް ދުވަސް ފަހުން މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގެ އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވިތާ ފަސް ދުވަސް ފަހުން 74 އަހަރުގެ މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018
ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ތެޔޮ ދޭ ގައުމުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރާ ކޮންމެ ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 2
ސައްދާމް ހުސޭނަށް ޖެހުނު ހާލު ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނެ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އީރާނާ ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ ނަމަ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނީ އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިނަށް ޖެހުނު ހާލު ކަމަށް އީރާނުގެ...

September 22, 2018 2
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން ރޭވިކަން ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ގާނޫނު އަސާސީގެ މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހާމަކުރި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 2
ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރު ގަނެފައިވާތީ ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 3
ފަލަސްތީން ސަފީރުގެ އާއިލާގެ ވިސާ އެމެރިކާއިން ކެންސަލްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ޕީއެލްއޯގެ ސަފީރުގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ވިސާ އެމެރިކާ އިން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2018 3
ފަލަސްތީނަށްދޭ އިތުރު އެހީތައް އެމެރިކާއިން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން އެމެރިކާ އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުން އިތުރު އެހީތައް އަނެއްކާވެސް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 3
އެމެރިކާ އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައިފި

ކެރޮލީނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ބާރުގަދަ ތޫފާން ފްލޮރެންސް އެމެރިކާގެ އީސްޓް ކޯސްޓަށް އަރައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 4
އުލެއް ހެރި ބޯ ފޫދިޔަ ނަމަވެސް ކުއްޖާ ސަލާމަތްވެއްޖެ

މިސޫރީ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - މިއީ މިލިއަނަކުން އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވާވަރުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ އެކެވެ. ޓްރީ ހައުސްއަކުން ވެއްޓުނު 10 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މޫނަށް މަސް ފިހަން ގެންގުޅޭ ކަހަލަ އުލެއް ހެރި އެ ކުއްޖާގެ ބޮލުން ހުރީ ނުކުމެފަ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018
އެމެރިކާގެ އިންޒާރަށް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: އައިސީސީ

ދަ ހޭގު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ވަކީލުން ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިން ދިން ނަމަވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ...

September 12, 2018 3
އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ފާޚާނާ ބަދިގޭގައި!

އަގު ހެޔޮ އެޕާޓްމަންޓެއް ހޯދަން އުޅޭއިރު، އެތަނުގައި ހުންނަ ބަދިގެ އާއި ފާޚާނާ އެހެން ބަޔަކާ ޝެއާކުރުމަކީ މައްސަލައަކަށް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ މި ސްޓޫޑިއޯ އެޕާޓްމަންޓުގެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 7
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓަށް އެމެރިކާ ބިރު ދައްކައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - އެމެރިކާ މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލާ ނަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވޮޝިންޓަނުން ދީފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 2
އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޕީއެލްއޯގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ފަލަސްތީން ލިބަރޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ) ގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮފީސް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 3
މަދޫރޯ ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން އެމެރިކާއިން ބަޣާވާތް ރޭވި

ކަރާކަސް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ބަޣާވާތެއް ގެނެސް ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ދުރުކުރަން އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ވެނެޒުއެލާގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރުންނާ...

September 09, 2018
މަޝްވަރާއަށް އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު މެސެޖް ފޮނުވާ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މަޝްވަރާ އެދި އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މެސެޖް ފޮނުވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 3
ޑޮލަރުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން އުރުދުޣާން ގޮވާލައްވައިފި

އަންކަރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ރަޝިޔާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ އިރު އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 3
އެމެރިކާއިން ކަނޑާލި ފައިސާ ޕާކިސްތާނަށް ދޭން ޖެހޭނެ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އެމެރިކާ އިން ކަނޑާލާފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީ ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ޕާކިސްތާނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް އިސްލާމްއާބާދުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 5
އެމެރިކާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ދޭ 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ދޭ 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ކަނޑާލަން ނިންމައިފި ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 6
ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީ އެހީ އެމެރިކާ އިން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީ އަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ ހުރިހާ އެހީއެއް ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.