21 މާޗް

March 21, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ދޭ ކުޅޭ އެއްޗެހި ބަދަލުކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ކުންފުނި މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ހެޕީ މީލްސްއާ އެކު ޕްލާސްޓިކް ކުޅޭ ސާމާނުދޭތީ އެކަން ހުއްޓައިލުމަށް ގޮވާލައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކުރި ކެމްޕޭނަކާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން އެކަން ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
އެޕަލްގެ އާ އައިޕެޑް ޕްރޯގައި ހާއްސަ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް

އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނިން އަލަށް ނެރޭ އައިޕެޑްގައި ކުރިން ނެތް ހާއްސަ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

March 20, 2020
ފްރާންސުން އެޕަލް އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

އެޕަލްގެ އުފެއްފުންތައް ފްރާންސްގައި ވިއްކާ ދެ ކުންފުންޏެއްގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ނޯންނަ ގޮތަށް އެއްބަސްވުން ހަދައި، އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތައް މާކެޓް ރޭޓްތަކަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް...

19 މާޗް

March 19, 2020
ހީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމަށް ބޭރުގެ އެވޯޑެއް

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމު "ލައިންސް" އަށް ބޭރުގެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 16
ބޭރުން އަންނަ ދިވެހިން ގޭގައި އެކަހެރި ކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައިވާ ގައުމުތައް ނުވަތަ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ގައުމުތަކުން އެތެރެވާ ދިވެހިން ވެސް 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް...

March 18, 2020
މި އަހަރުގެ މެޓް ގާލާ ކެންސަލްކޮށްފި

ފެޝަނުގެ ދުނިޔެ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިވެންޓް ކަމަށްވާ މެޓް ގާލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 11
ޗައިނާގެ އޮފިޝަލް ދެއްކި ވާހަކައަށް ސަފީރު ހާޒިރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 16) - ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އުފައްދާ ޗައިނާ އަށް ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ޗައިނާގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވުމާ...

March 16, 2020 6
ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ޖެކް މާގެ އެހީ އެމެރިކާ އަށް

އެމެރިކާގައި ވަރަށް ބާރަށް ކޮވިޑް-19 ފެތެރެމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ މަހުޖަނު އަދި އަލީބާބާ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ޖެކް މާ 500،000...

15 މާޗް

March 15, 2020 41
ކޮވިޑް-19: ޓޫރިސްޓެއްގެ ތައުރީފު ރާއްޖެ އަށް

ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ފެނި ހައިރާންވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ޓޫރިސްޓަކު ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

March 15, 2020 5
ކޮވިޑް-19: ޓްރަމްޕުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ޓެސްޓް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 15, 2020 6
ގޭޓްސް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ބޯޑުން ވަކިވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި މައިކްރޮފްސޮފްޓްގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމާފައިވާކަން ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 7
އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުމާ އެކު ކުއްލި ހާލަތު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރަށް ރެއިން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވާ އިރު އެމެރިކާގައި ކުއްލި ހާލަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރޭ ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 5
ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ވެޑިން ޑްރެސް ނީލަމަށް

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ މެޑިން ޑްރެސް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

March 13, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ގޭމިން ކޮންފަރެންސް ކެންސަލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ކޮންފަރެންސް އިލެކްޓްރޯނިކް އެންޓަޓައިންމަންޓް އެކްސްޕޯ (އީ3) ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 1
ޓޮމް ހޭންކްސްގެ ދެމަފިރިންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސްް އާއި އަންހެނުން ރީޓާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

March 12, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕުން އެމެރިކާއަށް މީހުން ދިއުން މަނާ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް މީހުން ދަތުރު ކުރުން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.

March 12, 2020
ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ރިސޯޓް އަލުން ހިދުމަތަށް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަންދުކުރި ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ޑިޒްނީ ރިސޯޓްގެ ބައެއް ތަންތަން، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ޗައިނާގައި މިހާރު މައިތިރިވަމުން އަންނާތީ އަލުން އާންމުންނަށް...

11 މާޗް

March 11, 2020
ފޭސްބުކް ގޮވައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާ ކޯޓަށް

ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީގެ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެ، ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ ކުންފުނިން ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި...

March 11, 2020
ނިއު ޔޯކުން އަމިއްލަ ސެނިޓައިޒާއެއް ހަދަނީ

ކޮވިޑް-19އާ އެކު އެމެރިކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ސެނިޓައިޒާގެ ދަތިކަމާ ހުރެ އެ ގައުމުގެ ނިއު ޔޯކް ސިޓީން އަމިއްލަ ސެނިޓައިޒާއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 1
އަފްޣާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ

ކާބުލް (މާޗް 10) - އަފްޣާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރާއި ތާލިބާނުންނާ ދެމެދު މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމެރިކާ ސިފައިން މިއަދު...

March 10, 2020 2
ފްލޫގައި ލޯ އަނދިރިވި ކުއްޖާގެ ފެނުން އިޔާދަވެއްޖެ

ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓައި ފްލޫ ޖެހިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުނު އެމެރިކާގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ފެނުން އިޔާދަވެއްޖެއް ކަމަށް އާއިލާ އިން...

09 މާޗް

March 09, 2020
ލޭޑީ ގާގާގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާގެ އާ އަލްބަމް "ކްރޮމޭޓިކާ" އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ލަވައެއް ވީޑިއޯއާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

March 09, 2020 3
އެމެޒޯނުން މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ އުފެއްދުންތައް ނަގައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅުވައިގެން ތެދު ނޫން މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އިޝްތިހާރުކޮށްގެންނާއި އުފެއްދުންތައް ކުއްލިއަކަށް އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކަން ފެށުމުން އެމެޒޯނުން މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ...

07 މާޗް

March 07, 2020 1
ޖައްވުގައި ހެއްދި ލެޓިއުސް ކާން ރައްކާތެރި

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ނާސާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުންތަކެއް ވަނީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނުގައި ކުކީޒް ފިހެ، އެއީ އިންސާނުން ކާން ރައްކާތެރި އެއްޗެއްތޯ ޓެސްޓްކުރަން ދުނިޔެ އަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އެ ޓެސްޓްތައް މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
ލަސްކުރާ އައިފޯނުތަކަށް 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް

އަލަށް އައިފޯނެއް ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ފަހު ކުރީގެ މޮޑެލްތަކުގެ ސްޕީޑް ލަސްކުރުވާ މައްސަލާގައި، ލަސްކުރާ ކޮންމެ ފޯނަކަށް 25 ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް ދޭން އެޕަލްގެ މައްޗަށް އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ސެން ޖޯސްގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުން ހުކުރު ދުވަހު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 6
އެއްބަސްވިތާ ދެ ދުވަސް، ތާލިބާނުން އަލުން ހަމަލާ ދެނީ

ކާބުލް (މާޗް 3) - ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އެމެރިކާއާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިތާ ދެ ދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް އަފްޣާން ސަރުކާރު ސިފައިންނަށް ހަމަލާދޭނެ ކަމަށް ތާލިބާނުން ބުނެފި އެވެ.

March 03, 2020 2
އިވަންކާގެ އިންޑިއާ ދަތުރުން މަޖާ ފޮޓޯތަކެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބައްޕާފުޅު އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ވާހަކަ އަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ....

02 މާޗް

March 02, 2020 1
ޓްވިޓާގެ ކޮންޓްރޯލް ޓްރަމްޕުގެ އެކުވެރިއަކަށް؟

ޓްވިޓާ އަށް ދެވިހިފާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަޑްލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ ރިބަޕްލިކަން ޕާޓީ އަށް ހަރަދުކުރާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޕޯލް އެލިއަޓް ސިންގާ ޓްވިޓާގެ...

March 02, 2020 1
ލޭޑީ ގާގާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކުރިން ދުވާލަކު 40 ސިނގިރެޓް ބޯ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލައިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ބުނެފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 7
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން އެމެރިކާ އާއި ތާލިބާން އެއްބަސް

ދޯހާ (ފެބްރުއަރީ 29) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ 18 އަހަރުވީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން ތާލިބާނުންނާއި އެމެރިކާ އިން ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއް މިއަދު ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

February 29, 2020
އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން އިންޑިއާގައި ފިހާރަ ހަދަނީ

އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބޮޑު މާކެޓެއް އޮންނަ އިންޑިއާގައި އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރައެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 29, 2020 10
ތުނބުޅި އާއި މަތިމަހުން މާސްކުގެ ހިމާޔަތް ގެއްލިދާނެ

ސާޖިކަލް މާސްކް އެޅި ނަމަވެސް ތުނބުޅި އާއި މަތިމަސް ބަހައްޓާ ގޮތަކުން، އޭގެ ރައްކާތެރިކަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ސެންޓަ ފޮ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 9
ވަގަށް ނެގި މަގެއް 55 އަހަރު ފަހުން ހަވާލުކޮށްފި

އެމެރިކާ އަންހެނަކު ޖަރުމަނަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި އެ ގައުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވަގަށް ނެގި މަގެއް 55 އަހަރު ފަހުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 5
ކޯބީގެ އަންހެނުން ބަދަލު ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓް ތަރި ކޯބީ ބްރަޔަންޓާއި އިތުރު ބަޔަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ކޯބީގެ އަންހެނުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 10
އިންޑިއާ ދެކެ އެމެރިކާ ލޯބިވޭ: ޓްރަމްޕުގެ މެސެޖް

އަހުމަދުއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 25) - ދުނިޔޭގެ އެއްބިތުން އަނެއް ބިތަށް ދިގު ދަތުރެއް ކުރައްވައި އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެން "އިންޑިއާ ދެކެ އެމެރިކާ ލޯބިވާ ކަމަށާއި އިންޑިއާ އަށް އެމެރިކާ އިން އިހުތިރާމް ކުރާ" ކަމުގެ މެސެޖް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.