21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ސީރިއާ އިން ފޭބި އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ސީރިއާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުން ފައިބާ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު އިރާގުގެ ހުޅަނގުގެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ މާކް...

October 21, 2019 4
ސިސްޓެއް ނެގުމުގެ ކުޑަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގެއްލުނީ ފުރާނަ

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑުން ސިސްޓެއް ނަގަން ހެދި އާދައިގެ ޕްރޮސީޖާއެއްގައި މަރުވުމުން އާއިލާ އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 3
އަގު ހެޔޮ އައިފޯނެއް އުފައްދަނީ

އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އައިފޯން ގެންގުޅުމުގެ ނަސީބު ނުލިބި ތިބި މީހުންނަށް އޮތީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އެއީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އައިފޯނުގެ އަގު ހެޔޮ މޮޑެލެއް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނާތީ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ހާލީ-ޑޭވިޑްސަންގެ އިލެކްޓްރިކް ސައިކަލް "ހުއްޓިއްޖެ"

އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ހާލީ-ޑޭވިޑްސަން އިން އަލަށް އުފައްދަން ފެށި އިލެކްޓްރިކް ސައިކަލްގެ ޗާޖިން ސިސްޓަމްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން، އޭގެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީ ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 4
އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ފެށި ހަމަލާތައް ހުއްޓައިލުމަށް ބާރު އަޅަން އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019
ލޯފަން މީހުންނަށް ގޫގުލް މެޕުން އެހީއެއް

ލޯފަން މީހުންނަށް ފަސޭހަ އިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ގޫގުލް މެޕުން އަޑުން މިސްރާބު އަންގައިދޭ ފީޗާއެއް އިތުރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށއިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 2
ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނަށް ތުރުކީން ހަމަލާދޭން ފަށައިފި

ސީރިޔާގެ އުތުރުގައި ތުރުކީއާ އިންވެގެން އޮންނަ ސީރިޔާގެ ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން އަނެއްކާވެސް ވަރުގަަދަ ހަމަލާތަކެއް ދޭން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 12
ރާއްޖެ ވާންވީ ޖަޒީރާއަކަށް ނޫން، ނިއު ޔޯކަށް: ޖާބިރު

ރާއްޖެ ވާންވީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އަށް ނޫން ކަމަށާއި މި ގައުމު ބަދަލުވާންވީ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކާއި ވޮޝިންޓަނާއި ސިންގަޕޫރަށް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ކޮންގްރެސް އިން ދަނީ އޮފިޝަލުންނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 6) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ފޯނުކޯލަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ ތަހުގީގުގައި ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ކަމަށް...

October 06, 2019
ވައިން ހަކަތަ އުފައްދަން ޓާބައިން ގުޑި

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްގޮތަށް ހަކަތަ އުފައްދައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ އާންމު ދެ ގޮތަކީ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 7
އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ދައުވާކޮށް ބަދަލު ހޯދައިފި

އަނބިމީހާ ބޭވަފާތެރިވީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ މީހަކު ދައުވާކޮށް އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ އަތުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 750،000 ޑޮލަރު ހޯދައިފި އެވެ.

October 05, 2019 4
ސަބްވޭގައި ލަވަކީ މީހާ ވެސް ތަރިއަކަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ނުފޫޒުގަދަ މި ޒަމާނުގައި މީހަކު މަޝްހޫރުވާން ހިނދުކޮޅެއް ވެސް ނުނަގާނެ އެވެ. އޭގެ އެއް މިސާލަކީ ދާދި ފަހުން އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގެ ރޭލު ސްޓޭޝަނުގައި ސަލާން ޖަހަން...

October 05, 2019 4
އަލަށް މޫދަށް އެރުނީ އުމުރުން 93 އަހަރުގައި

އަހަރެމެންނަށް މޫދަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެންނަ ތަނަކަށް ވިޔަސް އެ ނަސީބު ނުލިބޭ މީހުން ބައިވަރެވެ. އަދި އަމުދުން މޫދަށް އެރިކަން ނުލިބޭ މީހުން ގިނަ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 1
ޓްރަމްޕަށް އަޅުގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެ: ބައިޑަން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 3) - ޔުކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ގުޅުއްވައިގެން ކިތަންމެ ޕްރެޝަރެއް ކުރައްވަން އުޅުއްވި ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ...

October 03, 2019
ލޯފަން މީހުންނަށް "ބްރެއިލް އޫނޯ" ނެރެފި

ލޯފަން ކުދިންނަށް ދާދި ފަހުން ބްރެއިލް ލެގޯ ނެރެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ކާޑް ގޭމް "އުނޯ" ގެ ބްރެއިލް ވާޝަނެއް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 3
މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ ބަޣާވާތް ކުރުން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ "ބަޣާވާތެއް" ކުރުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 02, 2019 1
"ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ ބުލީކުރުން"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގައި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ ސްޓާފުންނަށް ބުލީ ކުރަމުންދާ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ސޮފްޓްޑްރިންކާ ދެކޮޅަށް ފެން އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރިއެއް

މިއީ ޑައިޓް ކޯކަށް ދެވިހިފައިގެން އުޅެފައި، ފަހުން ފެން އުފައްދައިގެން ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށްވި މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ކާރާ ގޯލްޑިންގެ ފެން ބްރޭންޑް "ހިންޓް" އަކީ މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލު އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއެކެވެ. އޭގެ އާމްދަނީ މިހާރު އަހަރަކު 100 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 13
އާރޮން ކާޓާ "ވަގަށް ނެގި" ކުރެހުން ޑިލީޓްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އާޓިސްޓު އަލީ ޝިމްހާގުގެ ކުރެހުމަކީ އަމިއްލަ އެއްޗެއް ކަމަށް ހަދައި ބޭނުންކުރި އެމެރިކާގެ އާޓިސްޓް އާރޮން ކާޓާ އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވުމުން އެ ކުރެހުން އޭނާ އިންސްޓަގްރާމުން ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 29
ރައީސްގެ ތަގުރީރު ފުރިހަމަ، ފަޚުރުވެރިވަން: ނަޝީދު

އދ. ފަދަ ބޮޑެތި ޖަމާއަތްތަކުގެ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ އެތައް ފަހަރަކު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފަ އެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ފަހު މިހާރު އެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށެވެ. އދ.ގެ އާންމު މަޖިލިހުގެ 74 ވަނަ ޖަލްސާގައި އިއްޔެ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 4
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިއެއްގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ބޭރު ގައުމެއްގެ އެހީ ހޯދި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ޑިމޮކްރެޓިކުން ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 9
ބޭރުގެ ލީޑަރަކަށްކީ އެންމެ ހޫނު މަރުހަބާ މޯދީ އަށް

ޓެކްސަސް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބޭރުގެ ލީޑަރަކަށް އެމެރިކާ އިން މިހާތަނަށް ނުކިޔާވަރުގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ކިޔައިފި އެވެ.

September 23, 2019
އެންމެ ބިޒީ އެޓްލާންޓާ އެއާޕޯޓް

ފާއިތުވި އަހަރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޒީ އެއާޕޯޓްގެ މަގާމު އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާގެ ހާޓްސްފީލްޑް-ޖެކްސަން އެޓްލާންޓާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 7
ޑްރޯން ހަމަލާ އަށް ފަހު އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުދީ އަށް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސައުދީ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ތެލުގެ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗާ އަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ އަށް ފަހު އެމެރިކާގެ އިތުރު ސިފައިން ސައުދީ އަރަބި އަށް ފޮނުވަން...

September 21, 2019
އެމެޒޯންގެ 30،000 ވަޒީފާ އަށް 200،000 މީހުން

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯން އިން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކުރުމާ އެކު، ކުރިމަތިލި އެތައް ހާސް މީހުންނާ އެކު އެ އެކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުންގެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 5
އެމެރިކާ އާއި ސައުދީ އަށް އީރާނުން އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އެމެރިކާ ނުވަތަ ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އީރާނަށް އެއްވެސް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ހަނގުރާމައެއްގެ ހުޅުފަޅައިގެން ދާނެ ކަމަށް ބުނެ ތެހެރާނުން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ޔޫކޭގައި "ސްނިކާޒް" ޗޮކްލެޓް "މެރަތަން" ގެ ނަމަށް

ސްނިކާޒް ޗޮކްލެޓަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ބްރޭންޑެކެވެ. މި ޗޮކްލެޓަކީ އެމެރިކާގެ މާސް އިން 1930 ގައި އުފައްދަން ފެށި އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި...

September 18, 2019
ފުލުހުންނަށް އެހީވީ ލެމަނޭޑް ވިއްކައިގެން

އެމެރިކާގެ ޖާމަންޓައުންގެ ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޭ9 ޔުނިޓަކީ އާންމުންގެ އެހީއާ އެކު ހިންގާ ޔުނިޓެކެވެ. އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތުގައި...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 5
ހަމަލާ ދިނަސް އީރާނާ ހަނގުރާމަކުރަން ބޭނުމެއް ނުވޭ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ހަމަލާ ދިނީ އީރާނުން ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 17, 2019 4
އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން ބަޔަކު ގެނެސްފި

އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން، ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ނުފޫޒު ގަދަ ބަޔަކު، އެމްއެމްޕީއަރުސީން ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

September 17, 2019
ހުވަފެނުގައި ދިރުވައިލި އަނގޮޓި އޮތީ ބަނޑުގައި

ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވެސް ހުވަފަނެއް ހަގީގަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ މި އަންހެން މިހާގެ ހުފަވަނެއް ވެސް "ހަގީގަތަކަށްވީ" މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ.