22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 3
އުރާލަން ދިން ދަރިފުޅާއެކު ފިލި ފަހުން 35 އަހަރު

މީގެ 35 އަހަރު ކުރިން، އޭރު 18 އަހަރުގެ އެލެނާ ވިލިއަމްސްގެ ދިރިއުޅުން ހިތްދަތި ކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނީ ހީނުކުރާ ފަދަ ކަމަކުންނެވެ. ނުދަންނަ މީހަކަށް، އޭނާގެ ދަރިފުޅު އުރާލަން ދެވުނުކަން އެއީ ހެދުނު ބޮޑު ގޯހެއް ކަމުގެ އިހްސާސް އޭނާ ކުރެ އެވެ. އުރާލަން ދިން ދަރިފުޅާ އެކު އެ މީހާ ފިލައިގެން ދިޔައީ އެވެ. އަދިވެސް ދަރިފުޅުގެ ޚަބަރެއް...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 6
މުސްލިމް ކެންޑިޑޭޓަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭން ފަށައިފި

މިނެސޮޓާ (ފެބްރުއަރީ 15) - އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއްގެ ފުރަތަމަ މުސްލިމް މޭޔަރަށްވުމުގެ އުއްމީދުގައި މިނެސޮޓާގެ ރޮޗެސްޓާގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ރަޖީނާ މުސްތަފާ އަށް މަރުގެ...

February 15, 2018 11
އެމެރިކާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިޖަހާ 17 މީހުން މަރާލައިފި

ފްލޮރިޑާ (ފެބްރުއަރީ 15) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިޖަހާ 17 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ޓްރަމްޕް ގުޅުން ބޭއްވި އަންހެން މީހާ އަށް 130000 ޑޮލަރު ދިން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 14) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގުޅުން ބޭއްވި ކަސްބީ އަންހެނަކަށް 130،000 ޑޮލަރު ދިން ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ޕާސަނަލް ވަކީލް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 3
ބަޖެޓް ފާސްކޮށް އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓުމުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 9) - ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 12 ޖެހުމާ ހަމައަށް އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ބަޖެޓް ފާސް ނުކުރެވި ސަރުކާރު އަނެއްކާވެސް ގަޑިއިރުތަކަކަށް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު...

February 09, 2018 68
ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ޓްރަމްޕާއި މޯދީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 3
އެމެރިކާ ދެ މީހަކު ކޯޓުގެ ފާޚާނާ ތެރޭ ކައިވެނިކޮށްފި

ކައިވެނިކުރަން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކަށް ދިޔަ ދެ މީހުންނަށް އެ ކޯޓުގެ ފާހާނާ ތެރޭގައި ކައިވެނިކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

February 01, 2018 1
"ޕަދްމާވަތު"ގެ ފޯރި އެމެރިކާގައި ވެސް ގަދަ

ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ އުފެއްދި "ޕަދްމާވަތު"ގެ ފޯރި އެމެރިކާގައި ވެސް ވަރަށް ގަދަވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން ކެލިފޯނިއާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯ ބޭ ގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ވަނީ ތިއޭޓަރެއް އެއްކޮށް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 5
ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލު ބަންދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 31) - ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލު ބަންދު ނުކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 8
އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކާ ރަޝިޔާގެ ޖެޓެއް ކައިރިކޮށްފި

މޮސްކޯ (ޖެނުއަރީ 30) - ބްލެކް ސީ މަތިން އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ މަތިންދާ ބޯޓަކާ ރަޝިޔާގެ ފައިޓާ ޖެޓެއް ފަސް ފޫޓަށް ކައިރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭވީން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018
"ރަޝިޔާގެ އިންތިޚާބަށް އެމެރިކާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވާ"

މޮސްކޯ (ޖެނުއަރީ 29) - ރަޝިޔާގައި މާޗް މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމެރިކާ އިން ނުފޫޒް ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 2
އެމެރިކާގައި ފެތުރޭ ހުމުގެ ރޯގާގައި 30 ކުދިން މަރު

ފްލޮރިޑާ (ޖެނުއަރީ 26) - އެމެރިކާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެ ރޯގާގައި މިހާތަނަށް 30 ކުޑަ ކުދިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

January 26, 2018
ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ފާސްކޮށްދޭން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އެއްބަސްވާ މަތިން ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިލިއަނެއްހާ...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
އެލެސްކާ އަށް އައި ބިންހެލުމާ އެކު ސުނާމީގެ އިންޒާރު

އެލަސްކާ (ޖެނުއަރީ 23) - އެމެރިކާގެ އެލަސްކާ ސްޓޭޓުގެ ކޮޑިއަކް އައިލެންޑަށް އައި 7.9 ގެ ބާރުމިނުގެ ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

January 23, 2018 2
ވަގުތީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް އެމެރިކާ ސަރުކާރު ސަލާމަތްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 23) - ރިޕަބްލިކަން އާއި ޑިމޮކްރެޓިކުން އެއްގަލަކަށް އަރާ ވަގުތީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުން އަންނަ އަހަރު

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 22) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ ތެލް އަވީވުން ގުދުސް އަށް އަންނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 22, 2018 2
ގުދުސްއާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހުށަހަޅައިފި

އައްމާން (ޖެނުއަރީ 22) - ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަތުމުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް އަށް ޖޯޑަންގެ ރަސްގެފާން...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 4
ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑަށް އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއް ވަދެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 21) - ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައިވާ ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއް ގަވާއިދާޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

January 21, 2018 6
އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުޅުވޭތޯ މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 21) - ބަޖެޓް ފާސްނުވެ އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭތޯ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މިއަދު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 4
ބަޖެޓާ މެދު އެއްބަސްނުވެވި އެެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 20) - އާ ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ސެނެޓުގައި ނެގި ވޯޓު ފޭލްވުމާ އެކު އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 1
ބެލްޖިއަމުން ފަލަސްތީނަށް 23 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ބްރަސެލްސް (ޖެނުއަރީ 18) - ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް، އދ.ގެ އެޖެންސީ ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭ މެދުވެރިކޮށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީގެ ތެރޭން 65 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑާލި ނަމަވެސް ބެލްޖިއަމުން 23 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 18
ހަމަލައެެއްގެ ނުރައްކަލެއް ޓޫރިސްޓުންނަކަށް ނެތް: ޒަމީރު

ރާއްޖެއަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލައެއް ދީފާނެތީ، އެމެރިކާއިން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ސަމާލުވުމަށް އަންގައި އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރުނަސް އެފަދަ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 2
އެލް ސަލްވަޑޯގެ ދެ ލައްކަ މީހުން އެމެރިކާ އިން ބޭރުކޮށްލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 9) - އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ އެލް ސަލްވަޑޯގެ މީހުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓެމްޕަރަރީ ޕްރޮޓެކްޓެޑް ސްޓޭޓަސް (ޓީޕީއެސް) ބާތިލް ކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 1
"މައިކަލް ވުލްފުގެ ފޮތުގައި ހުރީ ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - އޭނާ އަކީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ވަރަށް ސްމާޓް މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން މައިކަލް ވޮލްފު ލިޔުނު ފޮތުގައި ވަނީ ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ރައީސް...

January 07, 2018 6
އެމެރިކާގައި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މީހުން ގިނަ ދީނަކަށް އިސްލާމްދީން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - ދެހާސް ސާޅީސް ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާއިރު އެމެރިކާގައި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މީހުން ގިނަ ދީނަކަށް އިސްލާމް ދީން ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 3
ޓްރަމްޕަކީ ކުޑަ ކުއްޖެއް، އޭނާގެ އިތުބާރު ވަނީ ގެއްލިފައި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުޅުއްވަނީ ކުޑަކުއްޖެއް ގޮތަށް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އެ ހިސާބަށް އާދެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭން އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮތް ލިޔުނު މައިކަލް ވުލްފް ބުނެފި އެވެ.

January 05, 2018 3
ޕާކިސްތާނަށް އެމެރިކާއިން ދޭ ސަލާމަތީ އެހީ ހުއްޓާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީވުން ޕާކިސްތާނުން ހުއްޓާލާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ގައުމަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ ސަލާމަތީ ހުރިހާ އެހީއެއް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި...

January 05, 2018 8
ޓްރަމްޕާ ބެހޭގޮތުން ނެރުނު ފޮތަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުންތެރިޔާ މައިކަލް ވުލްފް ނެރުނު ފޮތުގައި ހުރީ ހޮސް ދޮގު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018
އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތައް ޗައިނާ އަށް ވިއްކުން ހުއްޓުވަނީ

އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ގަތުމަށް، ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުތަކާ އެކު ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވަން ފަށައިފި އެވެ.