24 އެޕްރީލް

April 24, 2017
ވެރިކަމަށް ފަހު އޮބާމާ ފުރަތަމަ ތަގުރީރު ދެއްވަނީ

ޝިކާގޯ (އެޕްރީލް 24) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިރޭ އާއްމު ތަގުރީރެއް ދެއްވާނެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 2
އަންހެން ކުދިން ހިތާންކުރާ ދެމަފިރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 23) - އެމެރިކާގެ މިޝިގަން ސްޓޭޓުގައި ޅަ އަންހެން ކުދިން ހިތާން ކުރަން އެހީވަމުން ދިޔަ އިންޑިއާ އަށް އުފަން ޑޮކްޓަރަކާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 23, 2017 6
އެމެރިކާގެ މަނަވަރު ފައްތާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 23) - އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރު ހުރި މިންވަރު ދައްކާލުމަށް އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ކާލް ވިންސަން ފައްތާލަން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމުގެ އިންޒާރު ނޯތު ކޮރެއާ...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 6
ރާއްޖޭން ގެންދިޔަ ހެކަރަށް އެމެރިކާގައި ހުކުމްއިއްވައިފި

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 22) - ރާއްޖޭން ފުރަން ގޮސް ހުއްޓާ އެމެރިކާގެ އެޖެންޓުން "ގެންދިޔަ" ހެކަރެއް ކަމަށް ބުނާ ރަޝިއާގެ ރޯމަން ސެލެޒްނޯވްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާތީ އޭނާގެ މައްޗަށް 27 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމާ ގުޅިގެން ސެލެޒްނޯވްގެ ބައްޕަ އަދި ރަޝިޔާގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ވަލެރީ ސެލެޒްނޯވް ރުޅިގަދަވެ ފާޑު...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 6
އާކަންސަސްގައި 12 އަހަރު ތެރޭ އަލަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

އާކަންސަސް (އެޕްރީލް 21) - އެމެރިކާގެ އާކަންސަސް ސްޓޭޓުގައި 12 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017
އެމިރޭޓްސް އިން އެމެރިކާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފި

ދުބާއީ (އެޕްރީލް 20) - އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރުން މަނާ ކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތީގެ މާކެޓަށް އަސަރުކޮށްފައިވާތީ އެމެރިކާގެ ފަސް ސިޓީއަކަށް އެމިރޭޓްސް އެއާލައިންސް އިން ކުރާ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

April 20, 2017 11
އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއް އަލިފާން ބޯޅައަކަށް ހަދާލާ ތަން ދައްކައިފި

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 20) - އެމެރިކާގެ ސިޓީއަކަށް ހަމަލާދީ އެ ސިޓީ އަލިފާން ބޯޅައަކަށް ހަދާލާ މަންޒަރު ދަައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެއް ނޯތު ކޮރެއާ އިން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

April 20, 2017 10
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން މުރާޖައާކުރަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 20) - އީރާނާ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަށް އީރާނުން ފުރިހަމަ އަށް ކިޔަމަންވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުން އަލުން...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 5
އުރުދުޣާންގެ ކާމިޔާބީއަށް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 18) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް އާދަޔާޚިލާފު ބާރުތައް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކަށް ރައްޔިތުން ރުހުން ދިނުމާ ގުޅިގެން...

April 18, 2017 10
ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއްގެ އިންޒާރު ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 18) - އެމެރިކާ އިން އުނދަގޫ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާ ނަމަ ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދީފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 3
ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސް އިން ޖާގަ ދޭ ޕޮލިސީ ބަދަލުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 17) - އެންމެ ދަހު ވަގުތު އެއާލައިނުގެ ސްޓާފުންނަށް ޖާގަ ދޭ ސިޔާސަތު އެމެރިކާގެ ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސް އިން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސް ބަޔާން އާއްމު ކުރުމަށް އެދި މުޒާހަރާ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސް ބަޔާން އާއްމު ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެ ގައުމުގެ 150 ސަރަހައްދެއްގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

April 16, 2017 6
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ޓެސްޓްކުރި މިސައިލް ގޮވައިފި

ސޯލް (އެޕްރީލް 16) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ޓެސްޓް ކުރަން އުޅުނު މިސައިލެއް ފޭލްވެފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 3
ބާރުގަދަ ބޮމުގެ ދިފާއުގައި އެމެރިކާއިން ވާހަކަ ދައްކައިފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 15) - އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ޖީބީޔޫ-43/ބީ މެސިވް އޯޑެންސް އެއާ ބްލާސްޓް ބޮން ނުވަތަ...

April 15, 2017 7
ނޯތު ކޮރެއާ އޮތީ ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރަށް

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 15) - ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާ ސަރަހައްދުގައި އެމެރިކާ އިން ބިރު ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި އެފަދަ ކަންތައް ތަކުރާރު ކުރާ ނަމަ އެމެރިކާ އަށް...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 1
ގަދަކަމުން ބޯޓުން ބޭލި މީހާގެ ދެ ދަތް ވަނީ ބިނދިފައި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 14) - އޯވަބުކްވެފައިވާ ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓަކުން ގަދަބާރުން ބޭލި ޑޮކްޓަރުގެ ދެ ދަތާއި ނޭފަތް ބިނދިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

April 14, 2017 3
އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރި ޑޮކްޓަރަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ޑިޓްރޮއިޓް (އެޕްރީލް 14) - އެމެރިކާގެ ޑިޓްރޮއިޓް ސިޓީގައި ޅަ އަންހެން ކުދިން ހިތާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

April 14, 2017 14
އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް އެޅި ބޮމުން އެތައް ބަޔަކު މަރުވި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 14) - ޖީބީޔޫ-43/ބީ މެސިވް އޯޑެންސް އެއާ ބްލާސްޓް ބޮން ނުވަތަ "ބޮންތަކުގެ މަންމަ ބޮން" އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ދެކޮޅަށް...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 14
"ބޮންތަކުގެ މަންމަ ބޮން" އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 13) - ނިއުކްލިއާ ބޮން ފިޔަވައި އެމެރިކާ އިން އުފެއްދި އެންމެ ބާރުގަދަ ބޮން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 6
އެމެރިކާ އަށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާ ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 12) - ނޯތު ކޮރެއާ އަށް އަރައިގަންނަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފި ނަމަ އެމެރިކާ އަށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާ ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ނޯތު ކޮރެއާގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ދީފި އެވެ.

April 12, 2017 3
ގަދަބާރުން ޕަސިންޖަރަކު ބޭލުމުން މައާފަށް އެެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 12) - އެމެރިކާގެ ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ ބޯޓަކުން ގަދަބާރުން ޕަސިންޖަރަކު ބޭލި މައްސަލައިގައި އެ އެއާލައިނުން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

April 12, 2017
ރަޝިޔާ ދަނީ ކެމިކަލް ހަމަލާ ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 12) - ކެމިކަލް ހަމަލާގެ ޒިންމާ ސީރިއާގެ ބޮލުގައި ނޭޅޭނެ ގޮތަށް ރަޝިޔާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017
ބޯޓުން ބޭލި ޕަސިންޖަރު ވަނީ ގަދަ ދައްކާފައި: އެއާލައިން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 11) - ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓުން ގަދަކަމުން ބޭލި ޕަސިންޖަރު ވަނީ ގަދަ ދައްކާފައި ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 1
މައްސަލަ ޖެހި، ޓްރަމްޕުގެ މުޝީރުންގެ ޓީމު ބަދަލުކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިސް މުޝީރުންގެ ޓީމަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ވައިޓް ހައުސްގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ޓްރަމްޕުގެ އެޑްވައިޒަރު ސްޓީވް ބެނަން އާއި ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ރެއިން ޕްރީބަސްގެ ވަޒީފާއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017
ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ޓްރަމްޕް ގަބޫލްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 8) - ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ދެއްވި ދައުވަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން...

April 08, 2017 4
ސީރިއާ އަށް އިތުރު ހަމަލާ ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 8) - ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސީރިއާ އަށް މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފައި ވަނިކޮށް އިތުރު ހަމަލާދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިން...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 1
އެމެރިކާގެ ވައިގެ ހަމަލާއަކީ ކުރި މޮޔަ ކަމެއް: އަސަދު

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 7) - ސީރިއާގެ މެދުތެރޭގެ ހިސާބަކަށް އެމެރިކާ އިން މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމަކީ އެ ގައުމުން ކުރި ވަރަށް މޮޔަ އަދި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް ކަމަށް ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

April 07, 2017 3
ސީރިއާއަށް އެމެރިކާ ހަމަލާދިނުމުން ރަޝިޔާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 7) - ސީރިއާ އަށް މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމުން ރަޝިޔާ ރުޅިގަދަވެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

April 07, 2017 3
ސީރިއާ އަށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 7) - ސީރިއާ އިން ދިން ކަމަށް ބުނާ ކެމިކަލް ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފަން އެމެރިކާ އިން ސީރިއާ އަށް މިސައިލް ހަމަލާދީފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 2
ރޯގާޖެހި ދަރިފުޅު މަރުވި މަންމަގެ ނަސޭހަތް

މިއީ ސީއެންއެންގައި ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ. މިއީ އާދައިގެ އަރިދަފުސް ރޯގައެއް ޖެހި، ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު މަރުވުމުން އެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ އިހްސާސްތަކެވެ. އޭނާގެ އިލްތިމާސަކީ ފްލޫ ވެކްސިން ޖެހުމެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 2
މެލަނިއާ ވައިޓްހައުސް އަށް ބަދަލުވުމަށް ބާރުއަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 5) - އެމެރިކާގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް ނިއު ޔޯކުގައި ދިރިއުޅުއްވާތީ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވަމުން ދިއުމާ އެކު އެކަމަނާ ވައިޓްހައުސް އަށް ބަދަލުވުމަށް ބާރު އެޅުމަށް ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.