13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 2
ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު އިންތިހާބު ޑިމޮކްރެޓުންނަށް

މީގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ސެނެޓް ގޮނޑިއެއްގެ އިންތިހާބަކަށް ނުލިބޭ ވަރުގެ ސަމާލުކަމެއް ދުނިޔޭގެ މީޑިއާ އިން ވެސް ހުއްޓުނު އެމެރިކާގެ އަލަބާމާ ސްޓޭޓްގެ އިންތިހާބު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ...

December 13, 2017 2
ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

އެމެރިކާ ކުއްޖަކު، ސްކޫލްގައި އޭނާއަށް ކުރިމަތިވާ ބުލީ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މަންމަައަށް ކިޔައިދޭ ވީޑިއޯއަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބި ހޮލީވުޑް ސެލެބްރިޓީންނާއި...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
"އިޒްރޭލަކީ ލޭ އޮހޮރުވާ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް"

ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ގަދަބާރުން އުފައްދާފައިވާ އިޒްރޭލަކީ ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ލޭއޮހޮރުވާ ޓެރަރިސްޓު ދައުލަތެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އަކީ އިޒްރޭލުން ހިންގާ ލޭއޮހޮރުވުންތަކުގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރްދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 1
ސީސީ އާއި އައްބާސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސްކަމުގައި އިއުތިރާފްވެ، އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލު ކުރުމަށް، މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު...

December 11, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުން އަނބުރާ ގެންދޭ: އަރަބި ލީގް

ގާހިރާ، މިސްރު: އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސްކަމުގައި އެމެރިކާ އިން ނިންމި ނިންމުން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އަަރަބި ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 6
ސުލްހައިގެ މެދުވެރިއަކަށް އެމެރިކާއަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭނެ

ގާހިރާ (ޑިސެމްބަރު 10) - އިޒްރޭލުގެ ވެރި ރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަތުމާ ގުޅިގެން އަރަބި ލީގުން ވަނީ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 3
އެމެރިކާގެ ނައިބްރައީސްއަށް ފަލަސްތީނުން މަރުހަބާނުކިޔާނެ

ގުދުސް (ޑިސެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް މެދުއިރުމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފަލަސްތީނުން މަރުހަބާ ނުކިޔާނެ ކަމަށް އަންގައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 3
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަށް ގުދުސް ހަދައިގެންނުވާނެ: ފްރާންސް

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 5) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން އުޅޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 1
އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓުތައް ސައުތު ކޮރެއާ އަށް

ސޯލް (ޑިސެމްބަރު 4) - އެމެރިކާގެ އެފް-22 ގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓްތައް ސައުތު ކޮރެއާ ސަރަހައްދަށް މިއަދު ވަދެއްޖެ އެވެ.

December 04, 2017 4
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ގުދުސް ނުހެދުމަށް ޖޯޑަންގެ އިންޒާރު

އައްމާން (ޑިސެމްބަރު 4) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގެންފި ނަމަ އެކަމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވާނެތީ އެކަން އެ ގޮތަށް ނުކުރުމަށް ޖޯޑަންގެ ފޮރިން...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 5
ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ނުހެދުމަށް އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 3) - ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް އެމެރިކާ އިން މި ހަފުތާގައި ނިންމާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017
އެފްބީއައި އަށް ދޮގުހެދި ކަމަށް ފްލައިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރަޝިޔާގެ ސަފީރާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެފްބީއައި އަށް އިތުރުފުޅު ހެއްދެވި ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ކުރީގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު މައިކަލް ފްލައިން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމުން ޓިލަސަން ވަކިކުރަނީ؟

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 1) - އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމުން ރެކްސް ޓިލަސަން ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ހަމަޖައްސަން އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯޓްތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ނޯތު ކޮރެއާއާ ގުޅުން ކަނޑާލަން ރަޝިޔާ ދެކޮޅު

މޮސްކޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އެންމެ ފަހުން ކުރި ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލި ނަމަވެސް އެ ގޮތަށް އެކަން ކުރެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސާގީ ލަފްރޯފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017
އެމެރިކާ އަށް ފޯރާވަރުގެ މިސައިލެއް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ޓެސްޓްކޮށްފި

ޕިއޮންޔޮން (ނޮވެމްބަރު 29) - މުޅި އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދެވޭ ވަރުގެ އާ ބާވަތެއްގެ ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 29, 2017 3
20 ޑޮލަރުގެ އެހީއަކުން ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެއްޖެ

އެމެރިކާގައި މީހަކު ކާރުން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެ މަގުމައްޗަށް ހުއްޓިފައި އޮއްވައި، އެ މީހާއަށް އެންމެ 20 ޑޮލަރު ދީގެން އެހީތެރިވި މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
މުމްބާއީ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހާ ހައްޔަރު ކުރަން އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 25) - އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ހާފިޒް ސައީދު ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓަކުން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް އޭނާ އަލުން ހައްޔަރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 8
ކުޑަކުދިން ވަގަށް ނަގާ މީހަކަށް 472 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ކޮލަރާޑޯ (ނޮވެމްބަރު 24) - ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ވަގަށް ނަގާ ޖިންސީ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ކޮލަރާޑޯގެ 31 އަހަރުގެ މީހަކަށް 472 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 3
ރޮހިންޖާއަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ނަސްލެއް ނައްތާލުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 23) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާއަކީ ނަސްލެއް ނައްތާލުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 5
އެމެރިކާގެ ޓީޗަރަކު މުސްލިމް ދަރިވަރެއްގެ ބުރުގާ ބާލުވައިފި

ވާޖިނިއާ (ނޮވެމްބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު މުސްލިމް ދަރިވަރެއްގެ ބުރުގާ ބޭލުމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 1
ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ފަލަސްތީން ލިބަރޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ) ގެ އޮފީސް ބަންދުކުރަން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

November 19, 2017 4
"ޓްރަމްޕުގެ ޣައިރުގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބައެއް ނުވާނަން"

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމުރަށް ތަބާނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ކޮމާންޑަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 8
އެމެރިކާއާ ނުލައި ވެސް ޔުނެސްކޯ ދެމިއޮންނާނެ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 14) - އެމެރިކާއާ ނުލައި ވެސް ޔުނެސްކޯ ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ވެސް އެގޮތަށް ކަންވެފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ ސަގާފަތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާގެ އާ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.