22 ޖޫން

June 22, 2017 1
ގައިދީންތަކެއް ޖަލު އޮފިސަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ޖަލެއްގެ އޮފިސަރަކަށް ހާޓް އެޓޭކް ޖެހުމުން އޭނާ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުން ހަ ގައިދީއެއްގެ ޖަލު މުއްދަތު ކުރުކޮށްދީފި އެވެ.

June 22, 2017 1
ރަޝިޔާގެ ހެކްކުރުން އެމެރިކާގެ 21 ސްޓޭޓަކަށް

އެމެރިކާގައި މިދިއަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި 21 ސްޓޭޓެއްގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ސިސްޓަމްތައް ރަޝިޔާގެ ހެކަރުންގެ އަމާޒަކަށް ހެދި ކަމަށް، ސެނެޓް ޕެނެލްގައި، އެމެރިކާގެ...

June 22, 2017 1
ކުށެއް ނެތްކަން އެނގުނު އިރު ޖަލުގައި 17 އަހަރު

ޖަލުގައި 17 އަހަރު ހޭދަކުރި ފަހުން ކުށެއްނެތްކަން އެނގި މީހަކު މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ. އޭނާ ކުށެއް ނެތްކަން ސާބިތުވީ އެމީހާއާ ވަރަށް ވައްތަރު މީހަކު ފެނި ކުރިން އެމީހާއާ ދެކޮޅަށް...

20 ޖޫން

June 20, 2017 6
ނޯތު ކޮރެޔާގެ ޖަލަށް ލި އެމެރިކާގެ ދަރިވަރު މަރުވެއްޖެ

މިދިއަ އަހަރު ނޯތު ކޮރެޔާ އިން ހައްޔަރުކޮށް 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލީ އެމެރިކާގެ ދަރިވަރު އޮޓޯ ވާމްބިއާ، ކޮމާއެއްގައި އޮވެ، އެމެރިކާ އަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 1
އެމެރިކާ އިން ހަމަލާ ދީ ސީރިޔާގެ ބޯޓެއް ވައްޓާލައިފި

ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓަކަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ހަމަލާ ދީ އިއްޔެ ވައްޓާލައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 2
އެކްސިޑެންޓުގައި އެމެރިކާ މަނަވަރު ނުފެތުނީ ކިރިޔާ

ޔޮކޮސޫކާ (ޖޫން 18) - އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރު ޔޫއެސްއެސް ފިޒްޖެރަލްޑް، ކާގޯ ބޯޓެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަނަވަރު ފޫދިއުމުން، ނުފެތުނީ ކިރިޔާ ކަމަށް ސެވަންތު ފްލީޓުގެ ކޮމާންޑަރު ވައިސް އެޑްމިރަލް ޖޯސެފް އައުކޮއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 5
މަނަވަރެއް ކާގޯ ބޯޓެއްގައި ޖެހި ހަތް މީހުން ގެއްލިއްޖެ

ޓޯކިޔޯ (ޖޫން 17) - އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރު ޔޫއެސްއެސް ފިޒްޖެރަލްޑް، ކާގޯ ބޯޓެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އެމެރިކާ މަނަވަރުގެ ހަތް ފަޅުވެރިން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017
އެމެރިކާގެ ދަރިވަރުގެ ސިކުނޑިއަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފައި

އޮހާޔޯ (ޖޫން 16) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީ ދަރިވަރުގެ ސިކުނޑި އަށް ޖަލުގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 17
12 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު އެމެރިކާ އިން ގަތަރަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 15) - އެފް-15 ގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓު ވިއްކުމުގެ 12 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް އެމެރިކާ އާއި ގަތަރުން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

June 15, 2017 5
އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކަށް އެމެރިކާގެ މަނަވަރުތައް ގަތަރަށް

ދޯހާ (ޖޫން 15) - އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަނަވަރުތަކެއް ގަތަރަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 2
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދޫކޮށްލި އެމެރިކާގެ ދަރިވަރު އޮތީ ކޯމާއެއްގައި

އޮހާޔޯ (ޖޫން 14) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު އެމެރިކާގެ ދަރިވަރު އޮޓޯ ވާމްބިއާ މިނިވަންކުރި އިރު އޭނާ އޮތީ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ކޯމާއެއްގައި ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 11
އައިއެސް އަކީ އެމެރިކާ އުފެއްދި ބައެއް: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (ޖޫން 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަކީ އެމެރިކާ އިން އުފެއްދި ބައެއް ކަމަށާއި އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ ހަނގުރާމަ ކުރާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 13, 2017 1
މުސްލިމުން މަނާކުރި އަމުރަށް ކޯޓުގައި އަނެއްކާވެސް ނާކާމިޔާބު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 13) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރުގެ ސައްހަ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ...

June 13, 2017 28
ޖޯން 10 އަހަރަށް ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

ޕާސްޕޯޓް ނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ހައްޔަރުކުރި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފަޓް 10 އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ރޭ...

12 ޖޫން

June 12, 2017 1
ޕްރޮސެކިއުޓަރު ވަކިކުރީ ޓްރަމްޕުގެ ކޯލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - މަގާމުން ދުރުކުރީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން ބޭނުމެއް ނެތް ފޯނު ކޯލްތަކެއްކޮށް އެ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން ކަމަށް ނިއު ޔޯކުގެ ކުރީގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޕްރީތު ބަރާރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 2
ގަތަރު މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕާއި ޓިލަސަންގެ ބަސްމަގު ތަފާތު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 11) - ގަތަރާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ތަފާތުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 2
ތަހުގީގު ހުއްޓާލަން އަންގައިފައެއް ނުވާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 10) - އެފްބީއައިގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކޯމޭއާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުވާކޮށްފައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށާއި އެފްބީއައިގެ އެއްވެސް ތަހުގީގެއް ހުއްޓާލުމަށް އަންގަފާއި ނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 10
މަޝްވަރާ އަށް ގަތަރުގެ އަމީރު އެމެރިކާ އަށް ނުދާނެ

ދޯހާ (ޖޫން 9) - ގަތަރާ ބައެއް ގައުމުތަކުން ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން ދައުވަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެކަން ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ ގަބޫލް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 7
ގަތަރު މައްސަލަ ފެންމަތި ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ރަޝިޔާ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 7) - ގަތަރާ ގައުމުތަކުން ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލައިގެ އަސްލު ކަމަށްވާ އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓުގައި ގަތަރުގެ އަމީރާ ހަވާލާ ދީ ފޭކް ނިއުސް ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ ހެކަރުން ކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 9
ޓްރަމްޕާއި ލަންޑަނުގެ މޭޔަރުގެ ހަމަލާތައް ހޫނުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 6) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ލަންޑަނުގެ މޭޔަރު ސޯދިގު ޚާން އަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ދެއްވާ ބަހުގެ ހަމަލާތައް އަނެއްކާވެސް ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 21
ޖޯންގެ ތިން ވަނަ މައްސަލަ ވެސް އޭނާއަށް ކާމިޔާބުވެއްޖެ

ޕާސްޕޯޓް ނެތި ހުޅުމާލޭގައި އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފަޓްގެ ފައިސާގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ވަނަ މައްސަލައެއްގައި ވެސް ޖޯންއާ އެއްކޮޅަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލުކުރުން ލަސްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 3) - ތެލް އަވީވުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް...

June 03, 2017 2
ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ އިންޒާރެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 3) - ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިން ހިއްކާފައިވާ ރަށްތައް އަސްކަރީ ގޮތުން ބޭނުން ކުރުމަކީ ގަބޫލް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017
މުސްލިމުން މަނާކުުރުން އެންމެ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 2) - މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރަން ނެރުނު އަމުރު އިޔާދަކޮށް ދިނުމަށް އެދި ވައިޓް ހައުސް އިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

June 02, 2017 1
ޕެރިސް އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވުމުން ރުޅިވެރިކަން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 2) - ޕެރިހުގައި ގާއިމްކުރި ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވާކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވުމާ އެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެކަން ކުށްވެރި...

June 02, 2017 8
ހޮވި ކުއްޖަކު ބޮޑުވެ އޭނާ ސަލާމަތްކުރި މީހާ ހޯދައިފި

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ފުލުހެއް ކަމަށްވާ މައިކަލް ބުއެލްނާ އެ ރޭ ނިކުމެ އުޅުނީ ވަޅި ހެރުމުގެ ހާދިސާއެއްގެ ތަހުގީގަށެވެ. އެއީ ކުނި ޑަސްބިންތައް ހުންނަ ހިސާބެކެވެ. މަގުމަތީ...

01 ޖޫން

June 01, 2017 2
އައިއެސްއާ ގުޅެން އުޅުނު އެމެރިކާ މީހަކު 35 އަހަރަށް ޖަލަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 1) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅެން އުޅުނު އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު 35 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

June 01, 2017 2
ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވަނީ!

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 1) - ޕެރިހުގައި ގާއިމްކުރި ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވާން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ސީނިއާ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ އެ ގައުމުގެ ބައެއް...

June 01, 2017 1
ވީޑިއޯ: މިޔަރެއްގެ ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

ހައިވެފައި އޮތް މިޔަރެއްގެ ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ މި ވީޑިއޯ އަކީ އެމެރިކާ މީހަކު މިޔަރެއްގެ ހަމަލާއިން ހަނި ގޮތަކަށް...

31 މެއި

May 31, 2017
މިސްކިތް އަޅަން ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ ބަލަނީ

ނިއު ޖާޒީ (މެއި 31) - އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާޒީގައި މިސްކިތެއް އަޅަން ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

May 31, 2017 1
މިސައިލުން ދިފާއުވާ ނިޒާމު އެމެރިކާ އިން ޓެސްޓްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 31) - އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލް (އައިސީބީއެމް) އިން ދިފާއިވާ ނިޒާމު އެމެރިކާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

May 31, 2017 1
ހަރުފައެއް އަނގައިން އެހެން ހަރުފައެއް

ހަރުފަ އޭގެ ސައިޒަށް ވުރެ ބޮޑެތި ކިނބޫ ކާ މަންޒަރު ވެސް ބައެއް ފަހަރު ފެނެ އެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރަށް ހަރުފަ އިންސާނުން ވެސް ކަ އެވެ. އިންޑޮނީޝިޔާގައި ދާދި ފަހުން ވަނީ ހަރުފައެއް...