09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 3
މަދޫރޯ ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން އެމެރިކާއިން ބަޣާވާތް ރޭވި

ކަރާކަސް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ބަޣާވާތެއް ގެނެސް ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ދުރުކުރަން އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ވެނެޒުއެލާގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
މަރުގެ ހަމަލާއަކުން ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކަރާކަސް (އޮގަސްޓް 5) - ގޮވާ ތަކެތި ހަރުކޮށްފައިވާ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 6
ވެނެޒުއެލާގެ ނައިބް ރައީސް އަށް ޔޫރަޕުން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ބްރެސަލްސް (ޖޫން 26) - މެއި މަހު ވެނެޒުއެލާގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން ނައިބް ރައީސް ޑެލްސީ ރޮޑްރިގޭޒް ޔޫރަޕަށް ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 2
އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ވެނެޒުއެލާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކަރާކަސް (މެއި 23) - ވެނެޒުއެލާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފާޑުކިޔަމުން ދަނިކޮށް އެ ގައުމުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް ބޭރުކޮށްލަން ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަންގަވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 2
އިންތިޚާބަށް ފަހު ގައުމުތަކުގެ ނުރުހުން ވެނެޒުއެލާ އަށް

ކަރާކަސް (މެއި 22) - ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޮއިކޮޓްކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުން ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ހަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމާ އެކު ގައުމުތަކުގެ ނުރުހުން އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 1
ވޯޓު އޮޅުވާލިކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު މަދޫރޯ ދެވަނަ ދައުރަކަށް

ކަރާކަސް (މެއި 21) - ވެނެޒުއެލާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު އޮޅުވާލުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ރައީސްކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރު ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 1
ވެނެޒުއެލާގެ ޖަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 68 މީހުން މަރު

ކަރަބޯބޯ (މާޗް 29) - ވެނެޒުއެލާގެ ކަރަބޯބޯ ސްޓޭޓުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވެލެންސިއާގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ހުރި ޖަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 68 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 1
ވެނެޒުއެލާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި

ކަރާކަސް (މާޗް 2) - ވެނެޒުއެލާގައި އަންނަ މަހު 22 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިއުލާންކުރި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މެއި މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 2
ވެނެޒުއޭލާގައި ޕާޓީތަކަށް އިންތިހާބުން ފުރުސަތެއް ނެތް

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވެނެޒުއޭލާގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 4
އިތުރު ތިން ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރާ ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ތިން ގައުމު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 4
އދ. އަކީ ދޮގު ހަދާ ތަނެއް: ވެނެޒުއެލާ

ކަރާކަސް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ދޮގު ހަދާ ތަނެއް ކަމަށް ވެނެޒުއެލާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 1
ޓްރަމްޕަށް އިންޒާރު ދޭން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ފަށައިފި

ކަރާކަސް (އޮގަސްޓް 26) - ވެނެޒުއެލާއާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވާފައިވާތީ އެކަމަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވެނެޒުއެލާ އިން ދެ ދުވަހުގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 5
ސިފައިން ތައްޔާރަށް ތިބުމަށް ރައީސް މަދޫރޯ އަންގަވައިފި

ކަރާކަސް (އޮގަސްޓް 19) - ވެނެޒުއެލާ ސިފައިން "ކޮނޑާ ކޮނޑު ޖައްސާ" ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި ތިބުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަންގަވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017
ވެނެޒުއެލާގެ ޖަލެއްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 37 މަރު

ކަރާކަސް (އޮގަސްޓް 17) - ވެނެޒުއެލާގެ ދެކުނުގެ ޖަލެއްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 37 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 7
ވައިޓް ހައުސް ހިފަން ޖެހިދާނެ: މަދޫރޯގެ ދަރިކަލުން

ކަރާކަސް (އޮގަސްޓް 14) - ވެނެޒުއެލާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސިފައިން ފޮނުވައިފި ނަމަ ވައިޓް ހައުސް ހިފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯގެ ދަރިކަލުން ދެއްވައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 5
ވެނެޒުއެލާ އަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ނެތް ކަމެއް ނޫން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 12) - ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ބޯހަރުވެ ރައްޔިތުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު ނާއްސަވާތީ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ނެތް ކަމަށް ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 1
ވެނެޒުއެލާގައި ބަޣާވާތް ކުރަން އުޅުނު ސިފައިން ހޯދަނީ

ކަރާކަސް (އޮގަސްޓް 7) - އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު ހަތިޔާރާ އެކު ފިލި 10 މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 4
ވެނެޒުއެލާގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓާ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ކަރާކަސް (އޮގަސްޓް 6) - ވެނެޒުއެލާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް ހުވާ ކުރުން ހުއްޓުވަން ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނިކޮށް ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރު ލުއިސާ އޮރްޓެގާ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 4
ވެނެޒުއެލާގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ އޮފީސް ސިފައިން ހިސޯރުކޮށްފި

ކަރާކަސް (އޮގަސްޓް 5) - ވެނެޒުއެލާގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާ އޮފީސް ސިފައިން ހިސޯރުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 4
އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ޖަލަށްލާތީ މަދޫރޯއަށް ޓްރަމްޕުގެ އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 2) - ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު އިސް ލީޑަރުން ޖަލަށްލާތީ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.