16 ޖޫން

June 16, 2016
ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ވެލެންސިއާ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ގްރޫޕް އެއް ވަނައިގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރަށް ގޮސްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ސިފައިން އުއްމީދު އާކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

June 15, 2016
ވިކްޓަރީ އަތުން ނިއު އަށް މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 3-2 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 1
ފަސޭހަ މޮޅަކާ އެކު ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 4-1 އިން ހޯދި ފަސޭހަ މޮޅާ އެކު ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016
ފަހަތުން އަރައި ސިފައިން އަތުން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ލަނޑެއް ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 1
ވެޓެރަންސް ކަޕް: ބީޖީ އާއި ނިއު އެއްވަރު

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވިކްޓަރީ އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 6-2 އިން ވެލެންސިއާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
ވެޓްރަންސް ކަޕް ހުޅުވައިދޭނީ ވެލެންސިއާ-ވިކްޓަރީ

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ވެލެންސިއާ އާއި ވިކްޓަރީގެ މެޗުން މާދަމާ ހަވީރު ފަށާނެ އެވެ.