28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017
ވިލާ ސްކޫލަށް ކުރިމަތިލާން ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާލަނީ

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 1
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ލަމްހާ

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން މި އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފާތިމަތު ލަމްހާ ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 15
"މަތީ ތައުލީމަށް ރަނގަޅު ޔުނިވާސިޓީ އިހުތިޔާރުކުރޭ"

ސްކޫލު ތައުލީމް ނިންމާލުމަށްފަހު މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވާއިރު ފެންވަރު ރަނގަޅު ޔުނިވާސިޓީތައް އިހުތިޔާރުކުރެއްވުމަށް ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 1
ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ އޯޕަން ޑޭ ފަށައިފި

އޯ ލެވެލް ނިންމުމަށްފަހު ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް، އެ ސްކޫލާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދޭން ބާއްވާ އޯޕެން ޑޭ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 3
ގްރޭޑް 11، ވަގުތު ބޭކާރު ނުކުރޭ!

ގްރޭޑް 10 އެއް ނިންމި އެތައް ހާސް ކުދިންނެއް 2017 ގައި ކިޔަވަން ފަށާނީ ގްރޭޑް 11 ގަ އެވެ. އެއީ އަަނެއްކާވެސް ދަރިވަަރުންގެެ ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އެހެން މަރުހަލާއެކެވެ.