11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 1
ފިރިހެނަކު ރުއިން ބޮޑު ކަމަކަށް ހެދުމުން މާފަށް އެދެފި

ދައްތަގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ޖަޒުބާތީވެގެން ގޮސް ރޮވުމުން އެއީ ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތިވި ހުތުރެއް ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން ޗެޗްނިއާގެ ޒުވާން...

October 11, 2019 2
ތަށިން އިސްތައްޓެއް ފެނުނަސް މިހާ އަނިޔާވެރިވާކަށްނުވާނެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންހުންނަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަަލަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް، ފިރިމީހާ އަށް ދިން ނާސްތާގައި އިސްތައްޓެއް އޮވެގެން ކަމަށް ބުނެ އަނބިމީހާގެ ބޯ ބޭލުވި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 1
ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގައި ދެ ކުއްޖަކު ބައިވެރިވެއްޖެ

އަންހެން ކުދިން ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މިއަދުގެ މަސައްކަތުގައި ދެ އަންހެން ދަރިވަރަކު މިއަދު ބައިވެރި ކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 12
ސަލާންޖަހައިގެން މިލިއަނަރަކަށް

ލުބުނާންގައި ސަލާންޖަހާ ދުވަސްވީ އަންހެނަކު މިލިއަނަރަކަށްވިކަން އެނގުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އޭނާ އަށް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 3
އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ "މަމްސް އެކްސްޕޯ" ފަށައިފި

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "މަމްސް އެކްސްޕޯ" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 14
"އަންހެނުން ރިސޯޓް ވަޒީފާއަށް ނުދަނީ ފުރައްސާރައާހެދި"

އަންހެނުން ރިސޯޓުތަކަށް ގޮސް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހިލުން ވަނީ ރިސޯޓުތަކުގެ މެނޭޖްމެންޓުގެ އިސްވެރިން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯޔާސް...

October 03, 2019 4
އަބަދު ވެޑިން ޑްރެސް ލައިގެން އުޅޭ މީހެއް

އޭނާ ބާޒާރުކޮށްލަން ދާއިރު ވެސް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް، ޖިމަށް ދާއިރު ވެސް، މަހަށް ދާއިރު އަދި ހާއްސަ ހަފުލާއަކަށް ދިޔަޔަސް އަބަދު ލަނީ އެއް ހެދުމެކެވެ. އެއީ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެހެން ބަހުސެއް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބަހުސްކުރެވޭ އެއް މައްސަލަ އަކީ ދެ ޖިންސްގެ އެކްޓަރުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގައި ބޮޑު ފަރަގެއް ހުރުމުގެ މައްސަލަ އެވެ. ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ރޯލެއް...

October 01, 2019
ސޮފްޓްޑްރިންކާ ދެކޮޅަށް ފެން އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރިއެއް

މިއީ ޑައިޓް ކޯކަށް ދެވިހިފައިގެން އުޅެފައި، ފަހުން ފެން އުފައްދައިގެން ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށްވި މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ކާރާ ގޯލްޑިންގެ ފެން ބްރޭންޑް...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
ނުގަވައިދުން ދުއްވި ބަހަކަށް ހުރަސްއެޅުމުން ތައުރީފު

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވާނީ އެންމެން ވެސް ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް އަމަލުކޮށްގެންނެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ އެއްވެސްގެ މީހަކަށް މަގުމަތީގައި ރައްކާތެރި ކަމެއް ނުލިބޭނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި އުޅޭ މީހުން މިކަމަށް ވަކިން ބޮޑަށް ސަމާލުވުން މުހިއްމެވެ. ހާދިސާއެއް ހިނގާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި، ކޮންމެ ދަނޑިވަޅު...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
ހުވަފެނުގައި ދިރުވައިލި އަނގޮޓި އޮތީ ބަނޑުގައި

ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވެސް ހުވަފަނެއް ހަގީގަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ މި އަންހެން މިހާގެ ހުފަވަނެއް ވެސް "ހަގީގަތަކަށްވީ" މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަނެއް

ކުރީގެ އިނގިރޭސި އަންހެން މިއުޒިކް ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލް" ގެ މެމްބަރު އަދި ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ އަންހެނުން ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ފެޝަން ލޭބަލެއް ލޯންޗްކުރިތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން، ބިއުޓީ ކަލެކްޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 44
ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ!

ފަތިހު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ހޭލައިގެން، ދަރިން ނިދިން ތެދުކޮށް ނަމާދަށާއި ސްކޫލަށް ފޮނުވައި ހެނދުނުގެ ސައި ތައްޔާރުކުރެ އެވެ. ހެދުންތައް ދޮވެ، ގޭތެރެ ފޮޅާ ސާފުކޮށް މެންދުރަށް ކައްކަ އެވެ. ސްކޫލާއި ޓިއުޝަން ގޭދޮށަށް ހިނގައި، ގޭގައި ދެން އުޅޭ މީހުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަ އެވެ. ރޭގަނޑު ނިދަން ވަންދެން އުޅެން ޖެހެނީ ކޮންމެވެސް...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 5
ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އިށީނދެވުނީ ހަރުފައެއްގައި

ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް ހަރުފައެއްގެ ގައިމަތީގައި އިށީނދެވި އެސޮރު ވިހަލުމުގެ ސަބަބުން ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
މޭރީ ކްލެއާގެ އިނގިރޭސި އެޑިޝަންގެ ޗާޕް ހުއްޓާލަނީ

މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު މަޖައްލާ މޭރީ ކްލެއާގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެޑިޝަން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުން ފެށިގެން، ޗާޕްކޮށްގެން ނުނެރޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 2
ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތަކާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަން

ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތައް ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަނާ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ނޫން އަންހެނުން ވުރެ ތިން ގުނަ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 1
ނާސާ އިން އަރިއާނާގެ ލަވައަކާ ކުޅެލައިފި

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ 2024 ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަނދަށް އަންހެނަކު ފޮނުވުމެވެ. މިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރަން އެކި ކަހަލަ ކަންކަން ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 8
ފުލުހުންގެ މޮޓޯކޭޑުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނެއް!

ފުލުހުންގެ ވީވީއައިޕީ މޮޓޯކޭޑުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފުލުހަކު މިއަދު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

September 02, 2019 5
ފިރިމީހާ އަބަދު ކިޔަވާތީ އަނބިމީހާ ބޭނުމީ ވަރިވާން

ވަގުތު ނުދީ، ފިރިއެއްގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އުފާތަކުން މަހުރޫމުކޮށް، ފިރިމީހާ އަބަދު ކިޔަވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު ވަރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 2
ޕެޑް ލޯންޗްކުރި އިވެންޓްގައި އަންހެނުން ނެތުމުން ފާޑުކިޔައިފި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އަންހެނުންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ޕެޑް ނުވަތަ ސެނިޓަރީ ނެޕްކިން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވާ ސްކީމްގެ ދަށުން އަގުހެޔޮކޮށް ޕެޑް ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހުކުރަން އަންގާރަ ދުވަހު ނިއު ދިއްލީގައި ބޭއްވި އިވެންޓެއްގެ އިސް ސަފުގައި އަންހެނުން ނެތުމުން އެކަމަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 2
ސިޔާސީ މީހުންގެ އަނބިން ބްލެކްމެއިލްކުރާ މީހަކު ހޯދަނީ

އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު އަންހެނެއްގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކް އެކައުންޓެއް ހަދައިގެން، ލަކްނޫ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންތަކެއްގެ އަނބިންނަށް ފްރެންޑް ރިކްއެސްޓް ފޮނުވުމަށް ފަހު، އެ މީހުންނަށް ގުޅައި ބްލެކްމެއިން ކުރަމުން ދިޔަ މައްސަލެއް ފަޅާއަރައި، އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 11
މަންމަގެ ނަސޭހަތުން ލީނާ އަށް އުފެދުނު ލޯބި!

އެއީ، މީގެ 23، އަހަރު ކުރި އެވެ. މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު، އަދި އެމްއެމްއޭގެ ސީނިއާ މެނޭޖަރު، ލީނާ ޒާހިރު ހުސެއިން، ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަށް 1996،...

August 28, 2019
ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅަށް އަންނާރު ޖޫސް މުހިންމު

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އަންނާރު ޖޫސް ބޯ ނަމަ ދަރިފުޅުގެ ސިކުނޑި ހެދިބޮޑުވުމަށް އެހީވެދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ވައްކަން ކޮށްފައި ނުކުމެވުނީ ދަރިފުޅު ބަހައްޓާފައި

އެމެރިކާގެ މިޑްލްޓައުން ސިޓީގައި ހިންގާ، ކުޑަކުދިންގެ އެއްޗެހި ވިއްކާ މަޝްހޫރު ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި އަންހެނުންތަކެއް، އެތަނުން ސްޓްރޯލާއެއް ވަގަށް ނަގައިގެން، ބަހައްޓާފައި ނުކުމެވި، ލަދުވެތި ގޮތަކަށް ބޭޒާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 22
"އަންހެނުން ބާކީކޮށްފައި ގައުމު ބިނައެއް ނުކުރެވޭނެ"

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް އަންހެނުން ހިއްސާ ކުރާއިރު، ގައުމު ބިނާ ކުރުމާއި ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުން ބާކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 25, 2019 15
ރޭލު ސްޓޭޝަނުގައި ކިޔާލި ލަވަޔަކުން ތަރިއަކަށް

މީހެއްގެ ސިފަޔާއި އެ މީހެއްގެ ފޯރުންތެރިކަމަކީ ހުނަރުވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ނޫންކަން މި މީހާގެ ވާހަކައިން އެނގޭނެ އެވެ. މިއީ ރާނޫ މޮންޑާލް އެވެ. މި މީހާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...