16 hours ago

21

ސްރީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 290 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި ހަމަލާ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް 24 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.