ދުނިޔެ / ކްއީން އެލިޒަބަތު

އިނގިރޭސި ރާނީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ބަލަހައްޓައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަނީ

އިނގިރޭސި ރާނީ ކުއީން އެލިޒަބަތު.

12 ފެބުރުއަރީ 2017 - 18:39

5 comments

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 12) - އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ހިންގައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަން ބަކިންހަމް ޕެލަސް އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

މި މަގާމަށް ހޮވޭ މީހަކަށް އަހަރަކު 30،000 ޕައުންޑުގެ މުސާރައެއް ދޭނެ ކަމަށް ރާނީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޖަހާފައިވާ އިޝްތިހާރެއްގައިވެ އެވެ. ފުލްޓައިމްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ޑިޖިޓަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާނީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޝާހީ އާއިލާގެ ރޯލު ދުނިޔެ އަށް ހާމަކޮށް ދިނުން ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާނީގެ ފޭސްބުކާއި ޔޫޓިއުބް އަދި ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ޝާހީ ހަފުލާތަކާއި ރަސްމީ ޒިޔާރަތްތައް ޑޮކިއުމެންޓް ކުރުން ހިމެނެ އެވެ. ރާނީގެ ޓްވިޓާ ވެސް 2.77 މިލިއަން މީހުން ފޮލޯ ކުރެ އެވެ.

ރާނީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓް ކުރަން ހޮވޭ މީހަކީ ޔުނިވާސިޓީ ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އަދި ވެބްސައިޓްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އިއުލާނުގައިވެ އެވެ. އަދި ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނެގުމުގެ ހުނަރު ހުރި މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރާނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު ވަނީ 90 ވަނަ އުފަން ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މެސެޖެއް ލިޔުއްވާ ޓްވީޓް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެ މެސެޖުގައި އެކަމަނާ ވަނީ އުފަން ދުވަހު ލިބުނު ހުރިހާ މެސެޖަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ.

5 ކޮމެންޓް, 21 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 14%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 86%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޕޕމީހާ

13 February 2017

ފޮޑިޔެއް ޖެހުނަސް ސޯޝަލް މީޑީޔާގަ ޝުކުރިއްޔާ ރއސ އޭ ލިޔާ މީހުން ރަނގަޅުވާނެ މިކަމަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ވާ

13 February 2017

މަ ހީ ކުރީ ރާނީ މުކަރްޖީ ކަމަށް... ލޮލް

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސަ

12 February 2017

ތިކަހަލަ ކަމެއް ބޮލުގައި އަޅުވާފަވެސް އަންނި މާލެ އަޔަނުދީ ހިފަހައްޓާ ދިނިއްޔާ މިތަން ތަންކޮޅެއް ސުލްހަވެރިވަނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ބަނީ

12 February 2017

ތިކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ އަންނި. އެއަށްވުރެ ތިކަމަށް ލާއިޤު މީހަކުނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިހުސާނު އަލީ

13 February 2017

ރަނަގަޅު ވާހަކައެއް، އަންނިއައް ކުރެވިދާނެ އަދި ޝަރުޠުވެސް ފުރިހަމަވޭ... ނަމަވެސް އަންނި އެބަޖެހޭ 2018 ގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔަތުންނާއި ވެސް ހަވާލުވާން... މިދެކަމަުން ޗޮއިސް އޮތީ ދިވެހިރައްޔަތުންގެ އައްމަތީގައި... އެމަނިކުފާނު ބޭނުންވަނި ދިވެހީންގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނައް ތާއިދު ކުރާ %97 ރައްޔަތުން ގަބޫލުކުރާގޮތެއް... މަށައް ރަނަގަޅީ އައްނި ކުއީނުގެ ޑިޖިޓަލް ކަންތަކާއި ހަވާލުވުން.... އަދި ފުލްޓައިމު ވަޒީފާ އެއްގޮތައް ބެކިންގހަމް ޕަލަސްގައި ދިރިއުޅުން...

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454