ކެންޑީގެ ސްކޫލްތައް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 11) - ކެންޑީގެ ހުރިހާ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކެއް މާދަމާ ހުޅުވާނެ ކަމަށް ސެންޓްރަލް ޕްރޮވިންސްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ސަރަތު އެކަނަޔަކަ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކެންޑީގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބުޑިސްޓުންގެ ހަރުކަށި ފަރާތްތަކުން ދޭން ފެށި ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ކެންޑީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިސްޓްރިކްޓުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރީ މި މަހު 7 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ކެންޑީގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވުމުން އިއުލާންކުރި ކާފިއު ވެސް އިއްޔެ ވަނީ އުވާލައިފަ އެވެ. ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ރުވާން ގުނަސެކަރަ ވިދާޅުވީ ކެންޑީގެ ހާލަތު މަޑުމަޑުން ހަމައަކަށް އެޅެން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. ކެންޑީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވާން ފެށި ނަމަވެސް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަދިވެސް ގެންދަނީ މަގުތަކުގައި ފޯރިމަރަމުންނެވެ.

ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވަނީ ތިން މީހުން މަރުވެ 20 މީހުން ޒަޚަމްވެ އަދި މުސްލިމުންގެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ އިމާރާތާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފަ އެވެ. ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްދީފައި ވަނީ ކެންޑީއަށެވެ. ގެއްލުންދިން 11 މިސްކިތުގެ ތެރޭން ނުވަ މިސްކިތް ހުންނަނީ ކެންޑީގަ އެވެ.

މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ވަނީ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުމުގެ ފަހަތުގައިވާ އެންމެ އިސް މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވުމުން ލަންކާގައި މިހާރު ވަނީ 10 ދުވަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.