މޯދީ ޗަައިނާ އަށް ވަަޑައިގެން ރައީސް ޝީއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ބެއިޖިން (އެޕްރީލް 23) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޗިންޕިންއާ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މޯދީ އާއި ޝީގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. ބައްދަލުވުންތައް އޮންނާނީ މެދުތެރޭގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވުހާންގަ އެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަން ޔީ ވިދާޅުވީ ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީ އާއި ރައީސް ޝީގެ ބައްދަލުވުމުން އެތައް ކަމެއް ހާސިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ދެ ބޭފުޅުން މި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ ބޯޑަރު ކައިރީ ދެ ގައުމުގެ ސިފައިން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އޭޝިއާގެ އެންމެ ވާދަވެރި ދެ ބާރުގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖް ވިދާޅުވީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުގައި ޗައިނާގެ ނުފޫޒް ވަރުގަދަ ކުރަމުންދާ އިރު އިންޑިއާ އިން ވެސް ދަނީ އެކަމަށް ރައްދު ދެވޭނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭތޯ ބަލަމުންނެވެ. ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަދި ޕާކިސްތާނުގައި ބޮޑެތި އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މަސައްކަތްތައް ޗައިނާ އިން ކުރާ އިރު އިންޑިއާ އިން މިހާރު ދަނީ ސީޝެލްސްގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހެދޭތޯ ބަލަމުންނެވެ.