ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 17) - ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.


ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް މި މަހު 2 ވަނަ ދުވަހު ވަން ފަހުން ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާގެ މައްސަލާގައި ޓްރަމްޕް ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެކަމުގައި ސައުދީގެ އަތެއްވާ ނަމަ އެ ގައުމަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އޭޕީ ނިއުސް އެޖެނސީ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއެއްގައި ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ސައުދީއާ މެދު މިހާރު ކަންތައް ކުރަމުން ދަނީ "ކުށެއް ސާބިތު ނުވަނީސް ކުށްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި" ކަމަށެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހަމަޖެއްސި ފަނޑިޔާރާ މެދު ވެސް ކަންތައް ކުރި ގޮތް ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިޔާ އަށް ވީގޮތަކާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިޔާ ގެއްލުމާ ގުޅޭ ތަހުގީގު ފުޅާ ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެއަށް ފަހު މާލަސްތަކެއް ނުވެ ޖަވާބުތައް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކޮންސިއުލޭޓް ފާސްކުރި ތުރުކީގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ޚާޝޮގްޖީ މަރާލި ކަމުގެ އިތުރު ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕް ވަނީ ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާނަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ. ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިޔާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ރަސްގެފާން ވެސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ އިއްޔެ ވަނީ ސައުދީ އަށް ވަޑައިގެން ރަސްގެފާން ސަލްމާން އާއި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދުއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.