އެލްކަހޯލް ޓެސްޓުން ފެއިލްވި އެއާ އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް ތިން އަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 13) - އެލްކަހޯލް ޓެސްޓުން ފެއިލްވި އެއާ އިންޑިއާގެ ސީނިއާ ޕައިލެޓަކު ތިން އަހަރަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.


އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ ޑިރެކްޓަ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމު ވެސް އަދާކުރާ ކެޕްޓަން އަރްވިންދު ކަތުޕަލިއާ އަކީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދިއްލީން ލަންޑަނަށް ދަތުރުކުރަން އޮތް އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓުގެ ޕައިލެޓެވެ. ނަމަވެސް އެލްކަހޯލް ޓެސްޓުން އޭނާ ފެއިލްވުމުން ވަނީ ބަދަލުގައި އެހެން ޕައިލެޓެއް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

އޭވިއޭޝަން އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އޭނާ ވަނީ ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

ކެޕްޓަން ކަތުޕަލިއާ ބުނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައި ވަނީ ދޮގު ތުހުމަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ އެއާލައިނުގެ އެތެރޭގައި ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއްގައި ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ވެސް ވަނީ އިންޑިއާގެ ދެ ޕައިލެޓަކު ފަސް އަހަރަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޑައިރެކްޓަރޭޓް ޖެނެރަލް އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އިން ނިންމައިފަ އެވެ. އެއީ، ޖެޓް އެއާވޭސްގެ ދެ ޕައިލެޓުން ކޮކްޕިޓުގައި ތަޅައިގަތުމުންނެވެ.