ތައިލެންޑުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ބެންކޮކް (ޑިސެމްބަރު 11) - ފެބްރުއަރީ މަހު ތައިލެންޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.


މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ތައިލެންޑް ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ބަޣާވާތެއްގައި ސަރުކާރު ވައްޓާލި ފަހުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެމްޕޭން ކުރުން އޮތީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނަމުން ދިޔައީ ގައުމުގައި ޑިމޮކްރެސީ ނަގަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް ބުނާ ތާރީޚް ދިޔައީ ފަސް ކުރަމުންނެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރު ޔިންކްލަކް ޝިނަވަޓްރާގެ ސަރުކާރު ތައިލެންޑް ސިފައިން ވައްޓާލީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން ސިފައިން ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ވެސް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. އަދި އެ ބަދަލުތައް 2017 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކުން ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގައިވާ ގޮތުން އިންތިޚާބަށް ފަހު ވެސް ގައުމުގެ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ސިފައިން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާނެ އެވެ.

ތައިލެންޑުގައި 1932 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ގާނޫނު އަސާސީ ތައާރަފްކުރި ފަހުން ސިފައިން ވަނީ 12 ފަހަރު ސަރުކާރު ވައްޓާލައިފަ އެވެ.