އެންމެ ފަހުން ރާޖަޕަކްސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 15) - ލަންކާގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.


ބައެއް ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުގެ ހުވާ މާދަމާ ކުރައްވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަނިލް އަށް ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމު ދެން ދޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ކޮލަމްބޯ ޕޭޖުން ރިޕޯޓް ކުރި ގޮތުގައި ސިރިސޭނާ އާއި ރަނިލް އިއްޔެ ފޯނުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ވަނީ މަގާމު ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް ހުވާ ކުރާނީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. ކެބިނެޓުގައި 30 މިނިސްޓަރުން ހިމެނޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) ގެ ހަ މިނިސްޓަރުން ހިމެނޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބައްޕާފުޅު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ގައުމަށް ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުފާ ދެއްވި ނަމަވެސް ރާޖަޕަކްސާ މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީއާ ގުޅިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަންކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ޕާލަމެންޓް އުވާލުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިއުލާން ކުރި އިންތިޚާބު ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފަ އެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުން ރަނިލް ދުރުކޮށް އެ މާގަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސީ އޮކްޓޯބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މަގާމު ދޫކޮށްލަން ރަނިލް ދެކޮޅު ހައްދަވަން ފެށުމުން ސިރިސޭނާ ޕާލަމެންޓް އުވާލެއްވީ ނޮވެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޕާލަމެންޓް އުވާލިތާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފަ އެވެ.