ނިއުޒިލެންޑްގެ ދެ މިސްކިތަށް ހަމަލާދީ، 51 މީހުން މަރާލި މީހާ ކުށަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 26) - މިދިޔަ އަހަރު ނިއުޒިލެންޑްގެ ކްރައިސްޓްޗާޗްގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި މީހާ އެންމެ ފަހުން ކޯޓުގައި ކުށަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.


މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ކްރައިސްޓްޗާޗްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ވަދެ، ހުކުރަށް ގޮސް ތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި މަރާލައި އިތުރު ބަޔަކު ޒަހަމްކޮށްލި ބްރެންޓަން ޓަރަންޓުގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމުގެ 51 ދައުވާ އާއި މީހަކު މަރާލަން އުޅުމުގެ 40 ދައުވާގެ އިތުރުން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއެއް ވެސް ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ކްރައިސްޓްޗާޗްގެ ހައި ކޯޓުގައި ފެށި ޝަރީއަތުގައި ބްރެންޓަން އޮތީ އެ ހުރިހާ ދައުވާތަކަށް ވެސް އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ.

އޯކްލެންޑްގެ ޖަލެއްގައި ބްރެންޓަން ބަހައްޓައިިގެން ވީޑިއޯ ލިންކަކުން ކޯޓާ ގުޅާލައިގެން މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ބްރެންޓަން ވަނީ ހުރިހާ ދައުވާތަކަށް ވެސް އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނެ ދުވަހެއް ކޯޓުން އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

ބްރެންޓަންގެ މަައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކާއި އަނިޔާލިބުނު މީހުން ވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ނިއު ޒީލެންޑްގައި ވެސް ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފައިވާތީ ބްރެންޓަން ކުށަށް އެއްބަސްވި އަޑުއެހުމަށް ވެސް އާއިލާތަކާއި އަނިޔާލިބުނު މީހުން ހާޒިރެއް ނުކުރެ އެވެ.

ބްރެންޓަން ކުށަށް އެއްބަސްވުމުން ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑަން ވިދާޅުވީ އޭނާ ކުށަށް އެއްބަސްވުމަކީ އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

ނިއު ޒީލެންޑްގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން މީހުން މެރުމުގެ ކުށަށް ދެވޭނެ އަދަބަކީ އުމުރަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އަދި އެފަދަ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހުންނަށް ޕެރޯލްގެ ދަށުން މިނިވަން ވެވޭނީ ވެސް މަދުވެގެން 10 އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސުލްހަވެރި ގައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނިއުޒިލެންޑްގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް އެ ހަމަލާ ދެމުން ދިޔައިރު ބްރެންޓަން ދިޔައީ ކެމެރާއެއް ބޭނުން ކޮށްގެން އެ މަންޒަރު ފޭސްބުކުން ލައިވްކޮށް ދައްކަމުންނެވެ. އޭގެފަހުން އެ ގައުމުން ވަނީ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން މަނާކޮށް، އާންމުން ގެންގުޅެމުން ދިޔަ ހަތިޔާރުތައް އަތުލައިފަ އެވެ.