ދުނިޔެ / ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ހަމަނުޖެހުންތަކާ އެކު ޓްރަމްޕުގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް: ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހިތްވަރު ދެއްވީ އޭނާ ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑު ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ކޮންގްރެސްގެ އިމާރާތުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާއި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޓްރަމްޕު ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް 12 ގަޑި އިރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވެވަޑައިގެންނެވިކަން ގަބޫލު ނުކުރައްވައި، ވޯޓު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ކެޕިޓަލް ބިލްޑިންގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ފެށުމުން ޓްރަމްޕު ކުރެއްވި ތިން ޓްވީޓެއް މީހުންނަށް ނުފެންނާނެ ގޮތް ވެސް ޓްވިޓާ އިން ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ. އަދި ޓްރަމްޕު އެ ތިން ޓްވީޓް ޑިލީޓް ނުކުރައްވާހާ ހިނދަކު ސަސްޕެންޝަން ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް ޓްވިޓާ އިން ބުންޏެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޓްވިޓާގެ ގަވާއިދުތަކާ ޓްރަމްޕު ދެން ޚިލާފު ވެވަޑައިގެންފި ނަމަ ދާއިމަށް އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ޓްވިޓާ އިން ދިނެވެ.

ޓްރަމްޕުގެ އެކައުންޓާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅީ، ޓްވިޓާ އިން ބުނިގޮތުގައި، އެ ޕްލެޓްފޯމުގެ ސިވިކް އިންޓެގްރިޓީ ސިޔާސަތާ ތަކުރާރުކޮށް އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައި ވާތީ އެވެ.

މިއީ މީގެ ކުރިން ޓްރަމްޕުގެ ޓްވީޓްތަކާ މެދު ސަމާލުވާން އިންޒާރުތައް ހިމަނާފައިވާ ޓްވިޓާ އިން އޭނާގެ އެކައުންޓާ މެދު މިހާތަނަށް އެޅި އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެވެ.

ޓްވިޓާގެ ނިންމުން

ޓްވިޓާ އިން ނަގަން ޓްރަމްޕަށް އެންގި ޓްވީޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖު ހިމެނެ އެވެ. އޭގައި އެ ސަޕޯޓަރުން ގެއަށް ދާން އެދިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެ މީހުންނަކީ "ޚާއްސަ" ބައެއް ކަމަށާއި އެ މީހުން ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން ހިތްވަރު ލިބިގެން ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އޭނާ ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ.

ކެޕިޓަލް އިމާރާތުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް ފެންނަ ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް

ވޮޝިންގްޓަންގެ ކެޕިޓަލް އިމާރާތުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޑި ޖެހި އަޑު އިވުނެވެ. ވަޒަން އެރި އަންހެނަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެފައިވާ އިރު، ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި، އޭނާ މިހާރު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގި ގޮތެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން އިމާރާތުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަންނަން ދިޔަ އިރު ކޮންގްރެސްގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ޖެހުނީ އެކި ތަންތަނަށް ވަދެ ފިލާށެވެ.

އެ މީހުން ކެޕިޓަލް އަށް ވަދެގެން ދިޔައީ ފުލުހުން ވެސް ތިއްބާ، އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި އެވެ. އެ ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ކޮންގްރެސްގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ މާލަމަށާއި މެމްބަރުންގެ އޮފީސްތަކަށް ވަދެ މޭޒުތައް ދޮށުގައި އިށީނދެލައި ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ތިބި މަންޒަރު ފޮޓޯތަކުން ފެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ ވައިޓް ސުޕްރިމެސިސްޓުންކަން އެނގެ އެވެ.

ފުލުހަކު ފަހަތަށް ޖައްސަމުން ކެޕިޓަލް ތެރެއަށް މީހުން ވަދެގެން ދިޔަ ގޮތް

ވޮޝިންގްޓަން މި ހާލަތަށް މި ވެއްޓުނީ، ދުވަހަކު ވެސް ބަލި ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެތަކެއް ހާސް ސަޕޯޓަރުންނާ ޓްރަމްޕު ވާހަކަދެއްކެވި ފަހުންނެވެ. ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވިކަން ރަސްމީކޮށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބަހުސް ކޮންގްރެސްގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ކެޕިޓަލްގެ އިމާރާތް ވަށާލީ އެކަން ހުއްޓުވާށެވެ. އެ ބަހުސްގައި ބައެއް ރިޕަބްލިކަން މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ ބައިޑަން އިންތިޚާބުވީ ކަމަށް ނިންމުމާ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފަ އެވެ. ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ފަހު މިހާރު ބަހުސް އަލުން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ބަހުސް ފެށުމާ އެކު ނާއިބު ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވަނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ކުށްވެރިކުރައްވައިފަ އެވެ. އެހެން މެމްބަރަކު ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކެޕިޓަލް ތެރެއަށް ވަދެގަނެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓުންތަކެކެވެ.

އެމެރިކާގެ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން މިކަން ސިފަކުރަމުންދަނީ އެ ގައުމުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ފެނިފައި ނުވާ ފަދަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ހަމަނުޖެހުންތަކާ ދޭތެރޭ ހިތާމަކޮށް، އެކި ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދަނީ މިއީ ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި އެމެރިކާގެ އަގު ވެއްޓިގެންދާނެ، ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ވަރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

9 ކޮމެންޓް, 37 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 81%
icon sad icon sad 5%
icon angry icon angry 14%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަލި

07 January 2021

މޮޔައެއްގެ އަތަށް ކަނޑިއެއް ދިނީމަ ވާނެގޮތް އެމެރިކާގައި މިވަނީ. ދިވެހިންވެސް މީގެ މީހެއް އަތަށް ކަނޑިއެއް ދީގެން އޮތީ މުޅި ގައުމުގައި ހުޅުޖަހާފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދުބޭ

07 January 2021

މިއީ އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ، މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ދިޔައީ މުޅިދުނިޔޭގައި ހިންގާ މިފަދަ ކަންކަމަށް ތާއީދުކޮށް އަދި މަލާލަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއަދު ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި އެމެރިކާ ލަދުގަންނަން ޖެހެއެވެ. ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ގައުމުތަކުގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރާށޭ ކިޔައި ސަރުކާރުތަކާ ދެކޮޅަށް އުޅޭބައިގަނޑަށް އަޑީގައިތިބެގެން ތާއީދުކޮށް ޚަރަދު ކުރަމުން ދިޔައީ އެމެރިކާއެވެ. މިއަދު ހަމަ އެވެރިންގެ ރައްޔިތުން އެވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން އުފާވެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެންމެ ފުންމިނުން

07 January 2021

ޓްރަންޕުވެސް ސަސްޕެންދްކޮށް ރައީސްކަމުން ދުރުކުރަންވީ. ނުބައި ނުލަފާ ޖާހިލުންގެ ހުރިހާ ސިފައެއް ތިމީހެއްގެ ކިބައިގާ އެބަހުރި.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

07 January 2021

ސާބަހޭ ޓްވިޓާ އަދި އެފްބީ.ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގަ ހިތަށްއެރިހާ އެއްޗެއް ކިޔަން ފުރުސަތު ދީގެންނުވާނެ.އިސްލާމްދީނާ މާތްﷲ އަށް ފުރައްސާރަކުރާ ޓްވިޓާ އަދި އެފްބީ އެކައުންޓްތައް ވެސް ސަސްޕެންޑްކުރަން ޖެހޭ.ތިމަންނާމެންގެ އެޖެންޑާ ހިމާޔަތްކުރަން ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓްސްތައް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނަމަ މިފަދަ ފަރާތްތަކާއިމެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އެޅެންވާނެ.ލިސްޓެއް ކޮމްޕައިލްކުރަންވެސް އަހަރެން ތައްޔާރު.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

Happy new year

07 January 2021

މޮޔަ ނުގޮވާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރިމާޒް

07 January 2021

ރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ހުޅުޖެހި ދުވަހާއި ތަފާތެއްނެތް..އޭރު އެމެރިކާއިން ކަންކުރީ ކުއްވެރިންނާއި އެއްކޮޅަށް..ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި ދެކޮޅަށް..

The name is already taken The name is available. Register?

9924521

07 January 2021

ރިމާޒް ތިބުނީ ހެޔޮކޮށް، އަދި ތިބުނާ ހުޅުޖެހި ދުވަހުގެ ކުރީދުވަހު ހިންގި ކަންތައްތަކާވެސް އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ރީދޫފޯލި

07 January 2021

ދެރަކަމެއް ހިތާމަވެރި ދުވަހެއް އެމެރިކާއަށް ތިވާނީ އެމެރިކާތެ ތިމީހުންވެސް ރާއްޖޭގައިވެސް ތިކަން މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ މީހުންގެ ކިބައިން ތިކަން ދަސްކުރީ ކަމަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ނަރުނަގޫމަޑި

07 January 2021

2012 ފެބްރުއަރީ 7 ގަ ރާއްޖޭގައިވެސް ބަޔަކު އަޑީގަ ތިބެގެން ކުޅުނީ ހަމަ ތިކުޅި. ނުލަފާބައެއްނު އަޅެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454