ލަލީގާގައި ގޯލްލައިން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 30) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ގޯލްލައިން ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.


ލީގުގައި އިއްޔެ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް ބެޓިސް އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ އެލެކްސް ވިޑާލް ނެގި ހުރަހެއް ދިފާއުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭ ބެޓިސްގެ ޑިފެންޑަރެއްގެ އަތުން ބޯޅަ ގޯލަށް ވަންއިރު އެ ބޯޅަ އެ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކު ވެއްޓިގެންގެންފައި ސާފުކޮށްލިއިރު ބޯޅަ އޮތީ ގޯލުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ރީޕްލޭ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ ބޯޅަ އޮތީ ބައި ފޫޓެއްހާ ވަރު އެތެރޭގަ އެވެ.

މި ލަނޑު ގަބޫލުނުކުރުމުން ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން ސްޕެނިޝް ލީގަށް އަމާޒުވިއިރު، އެންރީކޭ ވަނީ ރެފްރީންނަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

"އަހަރެން ފޮޓޯ ދެކެފިން. އެ ބޯޅަ ގޯލު ރޮނގު ހުރަސްކުރި. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރިކަމެއް. އަހަރެމެންނަށް އަނެއްކާވެސް މި ގެއްލުނީ ވަރަށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓުތަކެއް،" އެންރީކޭ ބުންޏެވެ. "ރެފްރީންނަށް އެހީތެރިކަން އެބަ ބޭނުންވޭ. ފުޓްބޯޅަ އަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފަން ޖެހޭ،"

އޭނާ ބުނީ މިއީ ހަމައެކަނި ބާސެލޯނާއިން ކުރަމުން އަންނަ ޝަކުވާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފަން ފެށުމުން ރެފްރީންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ވާނެ ކަމަށާއި މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާތައް އިންސާފުވެރިވުމަށް އެހީތެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

ޔޫރަޕްގެ ނަން މަޝްހޫރު ލީގުތަކުގެ ތެރެއިން އިޓާލިއަން ލީގާއި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުން އަންނަނީ ގޯލް ލައިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލަލީގާ އިން އަދި އެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފަން ނިންމާފައިނުވެ އެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޓީމުތަކުގެ ކޯޗުން ވަނީ ލަލީގާގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް އަށް ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ލަލީގާ އަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގޯލްލައިން ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފްކުރުން ހިމެނެ އެވެ.