ޓޮރިނޯ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ސެމީ އަށް

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 4) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި ވާދަވެރި ޓޮރިނޯ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.


ސެމީ ފައިނަލުގައި އެ ޓީމު ބައްދަލުކުރާނީ އެޓަލާންޓާއާ އެވެ. އެ ޓީމު ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ނަޕޯލީ 2-1 އިން ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެވެ. ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ އޭސީ މިލާނާއި ލާޒިއޯ އެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ ސްޓޭޑިއަމުގައި ޓޮރިނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ މާރިއޯ މަންޒުކިޗެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ރޭގެ މެޗުން ބަލިވުމާ އެކު ޓޮރިނޯ އިން ވަނީ ކޯޗު ސިނިސާ މިހަލޮވިޗް މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. ބަދަލުގައި އެ ޓީމާ ހަވާލުވާނެ ކަމަށް ބެލެެވެނީ އިންޓަގެ ކުރީގެ ކޯޗު ވަލްޓާ މައްޒާރީ އެވެ. ޓޮރިނޯ އޮތީ 25 ޕޮއިންޓާ އެކު އިޓާލިއަން ލީގުގެ 10 ވަނައިގަ އެވެ.