މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ އަށް ބެލޮންޑިއޯ ނުލިބޭނެ: އެމްބާޕޭ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 10) - ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ އެންމެ މޮޅު ދެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި އެކަމަކު މި އަހަރުގެ ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު އެ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިއަކަށް ފްރާންސް ފުޓްބޯލް އިން ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.


އެންމެ ފަހުން ދިން 10 ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ވެސް ލިބުނީ މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ އަށެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު އެކަން ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް އަހަރަކަށްވާތީ ކަމަށް އެމްބާޕޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

"މިއީ މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ނިމުމެއް ނޫން. މެސީ މި އަހަރު ޔޫރަޕްގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހީ. ރޮނާލްޑޯ ރެއާލާ އެކު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އުފުލާލި. އެކަމަކު އަހަންނަށް ނުފެނޭ މެސީ ނޫނީ ރޮނާލްޑޯ އަށް މި ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ ލިބޭތަނެއް. އެއީ މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް އަހަރެއް. ހުރިހާ ކަމަކަށް ވުރެން ވޯލްޑް ކަޕް ހާއްސަވާނެ،" އުމުރުން 19 އަހަރުގެ އެމްބާޕޭ ބުންޏެވެ.

އެމްބާޕޭ ވަނީ މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާ އެ މުބާރާތުގައި ހަތަރު ލަނޑު ޖަހައި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ހޯދި އެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު ޕީއެސްޖީއާ ގުޅުނު ފަހުން އޭނާ އަންނަނީ އެ ޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

ބެލޮންޑިއޯ ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން މެސީ (ވ) އާއި ރޮނާލްޑޯ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެމްބާޕޭ ބުނީ މި ފަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ ހައްގުވަނީ ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ވެސް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެން (ފްރާންސް) ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދީ. ވޯލްޑް ކަޕަކީ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް. ފްރާންސް ކުޅުންތެރިއަކަށް މި އެވޯޑް ނުލިބުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް. ފަހަރެއްގައި މިއީ އަހަންނަށް ލިބޭ ފަހަރު ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ،" އެމްބާޕޭ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބެލޮންޑިއޯ ފްރާންސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ލިބުނީ 1998 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ފަހަރު އެ އެވޯޑް ހާސިލްކުރީ އެ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ފްރާންސަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދޭން އެހީތެރިވި ޒިނެދިން ޒިދާން އަށެވެ. މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ލޫކަ މޮޑްރިޗް އެވެ. ފީފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑް ހާސިލްކުރީ ވެސް އޭނާ އެވެ.

މި ފަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ފްރާންސް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރަފައެލް ވަރާން އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހަފްލާ އޮންނާނީ އަންނަ މަހު ތިން ވަނަ ދުވަހު އެވެ.