29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 66
"އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރެވޭތީ ކަންބޮޑުވަން"

އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރެވޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޔާމީން ރަޝީދުގެ ބައްޕަ ހުސެއިން ރަޝީދު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 28
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ކުރަނީ

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުރާ ތަހުގީގަކީ އިންސާފުވެރި ތަހުގީގެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އިސް ނަގައިގެން ޕެޓިޝަނެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 40
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން އދ. އިން ފުލުސް އޮފީހަށް

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އދ. އިން މިއަދު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 27
އާއްމުކުރި މިންވަރުން ފެންނަނީ ކުރިއެރުންތައް: ރިޔާޒް

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގުގައި ފުލުހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިއްޖެ ކަން އެ މުއައްސަސާ އިން އިއްޔެ އާއްމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭ ކަމަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 17
ޔާމީންގެ މަރު ތަހުގީގުކުރަން އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ވީހާ ވެސް ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރަން އދ. އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

April 25, 2017 40
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް އެދިއްޖެ

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ފުލުހުން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 50
ތިން ތަނެއް ފާސްކޮށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މައްޗަންގޮޅީ ޕީޓްރަލް ހޮޓާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ތިން ތަނެއް ފުލުހުން މިރޭ ފާސްކޮށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 24, 2017 60
މާލެތެރެ ބަލަހައްޓަން އިތުރު ފުލުހުން ނެރެފި

މާލެތެރޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އިތުރު ފުލުހުން މިރޭ ނެރެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 3
ޔާމީންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

މަރާލާފައި އޮއްވައި ރޭ ފެނުނު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާ މިއަދު އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ބާއްވައިފި އެވެ.

April 23, 2017 53
ޔާމީންގެ މަރަކީ މީޑިއާ އަށް ދިން ހަމަލާއެއް: ސަރުކާރު

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދަށް ހަމަލާދީ މަރާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށާއި މިނިވަން މީޑިއާއަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.