29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 1
ކަލިނަރީ އޮލިންޕިކްސްގެ ގިނަ އެވޯޑުތައް އާރަށަށް

ކަލިނަރީ އޮލިމްޕިކްސްގައި އެންމެ ގިނަ އެވޯޑު ލިބުނު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓަކަށް ހެރިޓެންސް އާރަށަށް ވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 1
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، ހޮޓެލް އޭޝިޔާ ހުޅުވައިފި

ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓް، "ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒަބިޝަން" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
460 ޝެފުންނާ އެކު ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ 460 ޝެފުން ބައިވެރިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖު މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019
ކަލިނަރީ ޗެލެންޖާއެކު ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން ފަށަނީ

ފަނަރަ ވަނަ ހޮޓަލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އަންނަ މަހު 7 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 7
އެންމެބޮޑު ކަލިނަރީ މުބާރާތުން ދިވެއްސަކަށް ރަން މެޑަލް

ވަކިވަކި ޝެފުން ނުވަތަ ސިންގަލް އެންޓްރީ ޝެފުން ވާދަކުރާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަލިނަރީ މުބާރާތުން ދިވެހި ޝެފަކު ރަން މެޑަލެއް ހޯދައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017
ފުުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ފެއާ އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލްޑިވްސް (އެފްއެޗްއޭއެމް) އަންނަ މަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުން ވަނަ ހޯދި މީހުން ހޮންކޮންގަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޮޓެލް އޭޝިއާ ކަލިނަރީ ޗެލަންޖުން ވަނަތައް ހޯދި ތިން ޝެފުން ހޮންކޮންގްގައި އޮންނަ "ހޮފެކްސް 2017" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލް އެންޑް އެގްޒިބިޝަންސް (މެކްސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 2
އެންމެ މޮޅު ދިވެހި ޝެފުގެ މަގާމަށް ބަނޑޮހުގެ ފަތީން

މި އަހަރުގެ ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން ބޭއްވި ކަލިނަަރީ ޗެލެންޖުގެ އެންމެ މޮޅު ދިވެހި ޝެފުގެ އެވޯޑު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އަހުމަދު ފަތީން ހޯދައި އެ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016
ކަލިނަރީ ޗެލެންޖު: ދިވެހި ކައްކާއިންނަށް ބޮޑު އީދެއް

ކެއްކުމަށް ޓެންޓުތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި 10 ސްޓޭޝަނުގައި ކައްކާއިން އެތުރިލައިގެން ތިއްބެވެ. އެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ތަށިތައްޓާއި ޓްރޭތަކުގައި ހުރީ ކާއެއްޗެެހި ތައްޔާރުކުރަން އަޅާ އެކި ފާޑުގެ އެއްޗިއްސެވެ. އެކި ވައްތަރުގެ މަހާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކާއި ރަހަމީރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗެވެ. މަސްތައް ކޮށާލައި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
ކަލިނަރީ އެގްޒެބިޝަނަށް ތައްޔާރުވާ ކުލާސްތައް ފަށައިފި

ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާ ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންފަރެންސް ސާވިސަސް (މެކްސް) އާއި ފެއާގެ މައި ސްޕޮންސަރު ބެސްޓްބައި މޯލްޑިވްސް (ބީބީއެމް) ގުޅިގެން އިންތިޒާމް ކުރާ ކެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ މާސްޓާ ކްލާސް މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016
ކެއްކުމުގެ ކުލާހެއް މަޝްހޫރު ޝެފް ކްލޮޓްޒްކް ނަގައިދެނީ

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ މުބާރާތްތަކަށް މީހުން ތައްޔާރުކުރާ ކުލާހެއް، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޝެފް ގާޓް ކްލޮޓްޒްކް ބައިވެރިވެގެން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
500 ކައްކާ މީހުން ބައިވެރިވާ ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް ފަށައިފި

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 500 އެއްހާ ކައްކާ މީހުންނާއެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.