03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020
އައިޝްވާރިޔާގެ "ޕޮނިޔިން ސެލްވަން" އިއުލާންކޮށްފި

އައިޝްވާރިޔާ، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭތާ ރީޚީ ބޮޑު ފިލްމު "ޕޮނިޔިން ސެލްވަން" ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށް، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވިދޫ ވިނޯދް ޗޯޕްޅާ 12 އަހަރު ފަހުން ޑައިރެކްޓްކުރި ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމު "ޝިކާރާ: ދި އަންޓޯލްޑް ސްޓޯރީ އޮފް ކަޝްމީރީ ޕަންޑިތުސް"ގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި ދައްކައިލަން ނިންމައި ފިލްމުގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 1
ޔޫ2 އާއި އޭއާރް ރަހްމާންގެ ސިންގަލްއެއް

އަޔަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ޔޫ2 އާއި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭއާރް ރަހްމާން ގުޅިގެން ސިންގަލްއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ކޮމެޑީ ފިލްމު "ހައުސްފުލް 4" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން ވެސް ރޭވި ގޮތަށް ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ޕިއާނޯގެ ހުނަރު ދައްކާލައިގެން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

ޕިއާނޯ ކުޅެން އާދަޔާހިލާފަށް މޮޅު އިންޑިއާގެ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އެމެރިކާގައި ބޭއްވި މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށް، ކުޅަދާނަކަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 8
އޭއާރް ރަހްމާންގެ ދަރިއަކު މޫނުބުރުގާ އަޅާތީ ފާޑުކިޔަނީ

އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭއާރް ރަހްމާންގެ ދަރިއަކު މޫނު ބުރުގާ އަޅާތީ ބައެއް މީހުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔައި، އެއީ މަޖުބޫރުން ކުރުވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކަށް ރަހުމާން ރައްދު ދީފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019
އޭއާރް ރަހްމާން ޓީވީ ޝޯއެއްގެ ޖަޖަކަށް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން އޭއާރް ރަހުމާން އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޝޯއެއްގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ކެރެލާ ރިލީފް ފަންޑަށް ރަހްމާންގެ 1 ކްރޯޑް ރުޕީސް

ދާދި ފަހުން އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓަށް ކުރި ބޯ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން އޭއާރް ރަހްމާން އެއް ކްރޯޑް ރުޕީސް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018
އޭއާރް ރަހްމާންގެ ބައޮގްރަފީ އޮގަސްޓްގައި ނެރެނީ

އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭއާރް ރަހްމާންގެ ބައޮގްރަފީ އޮގަސްޓް މަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016
ރަހްމާނަށް ޖަޕާނުގެ "ފުކޯކާ ޕްރައިޒް" އެވޯޑް

މިއުޒިކްގެ ދާއިރާ އަށްް ކޮށްދެމުން އަންނަ ހިދުމަތާއި ހާއްސަކޮށް ސައުތު އޭޝިއާގެ މިއުޒިކް ކުރިއަރުވަން،އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ އިންޑިިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަދި ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ އޭއާރް ރަހްމާން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ޖަޕާނުން "ފުކޯކާ ޕްރައިޒް" އެވޯޑް އޭނާ އަށް ދީފި އެވެ.