22 މެއި

May 22, 2019 38
ލަންކާގައި ވިސާނެތް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކުށްވެރިން ވެސް

ސްރީ ލަންކާގައި ވިސާ ނެތި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި، އެ ގައުމަށް ބޭހަށް ގޮސް ފިލައިގެން އުޅޭ ދިވެހިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 53
ލުތުފީ އާއި ނާސިރުގެ ނަސީބު: ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު

ދިވެހި 19 މީހެއްގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ އާއި ސަރަގު އަހުމަދު ނާސިރަށް މުޅި އުމުރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރަން ނުޖެހުނީ އޭރު ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އޮތް ގޮތުން...

November 03, 2018 33
ނޮވެމްބަރު 3، މޫސާ ޖަލީލުގެ ތަޖުރިބާ

މިއީ ނޮވެމްބަރު 3 ގެ ހަމަލާއަށް 25 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން، 2013 ގައި، އަޅުގަނޑު އޭރުގެ "ހަވީރު" ނޫހަށް ލިއެދިން ރިޕޯޓެކެވެ. މިއަދު މި ރިޕޯޓް "މިހާރު"ގައި މި ޖަހަނީ ކިއުންތެރިންނަށް މި...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 15

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 38
ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ވަރަށް އަވަހަށް ގެންނާނަން

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރި، ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ދާދި އަވަހަށް ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 43
ނަޝީދާއި ޖަމީލާއި އިތުރު ބައެއް ޕާސްޕޯޓް ބާތިލްކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅުއްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލްގެ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ސަރުކާރުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 16
ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެންނަން އަމުރު ނެރެފި

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރި، ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.