31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020
ޓޮނާލީ އެންމެ ފަހުން މިލާނަށް

މިލާން (އޮގަސްޓް 31) – އިޓަލީގެ އެންމެ އުއްމީދީ އެއް މިޑްފީލްޑަރު، ބްރެޝިއާގެ ސަންޑްރޯ ޓޮނާލީ އޭސީ މިލާނާ ގުޅެން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 2
މިލާނުން ފަހަތުން އަރައި ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

މިލާން (ޖުލައި 8) – އޭސީ މިލާން އަތުން 4-2 އިން ބަލިވެ ޔުވެންޓަސް އަށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ރޭ ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 9
ބުފޮން އަށް ރެކޯޑެއް، ޔުވެންޓަސް އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 5) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުމުގެ ރެކޯޑް ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ގާއިމްކުރި މެޗުން ޓޮރިނޯ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގެ ކުރީގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ޔުވެންޓަސް އަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ބޮލޯނިއާ (ޖޫން 23) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ބޮލޯނިއާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ކުރީގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި ޔުވެންޓަސް އިން، އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަލިވި ބަލިވުމުގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވާލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 2
އިޓަލީ ފުޓްބޯޅައިގެ އާ ފެށުމާއެކު ޔުވެންޓަސް ފައިނަލަށް

ޓިއުރިން (ޖޫން 13) – ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާޗު މަހުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ އަލުން ފަށައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ އޭސީ މިލާނާއި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
އިބްރަހިމޮވިޗް މިލާނުގައި މަޑުނުކުރާނެ: މިހަލޮވިޗް

ބެލްގްރޭޑް (މޭ 18) – ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް މި ސީޒަނަށް ފަހު އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަދި އިޓަލީގެ ބޮލޯނިއާގެ ކޯޗު ސިނިސާ މިހަލޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 2
ހާލު ރަނގަޅު، އެންމެންނަށް ޝުކުރިއްޔާ: މަލްޑިނީ

މިލާން (މާޗް 24) – ކޮރޯނާވައިރަހުން، އޭނާ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އިޓަލީ އާއި އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ މަލްޑިނީ ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020
މިލާނުގެ މެސެޖް: އިސްތަންބޫލަށް ފަހު އެތެންސް އޮންނާނެ

މިލާން (މާޗް 19) - ލިވަޕޫލް އަތުން 2005 ގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން އޭސީ މިލާން ބަލިވުމުގެ ހިތްދަތިކަން ފިލުވާލި ފިލުވާލުމަށް، އިޝާރާތްކޮށް މިލާނުން ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އުއްމީދުގެ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޔުވެންޓަސް-މިލާން މެޗު ފަސްކޮށްފި

ޓިއުރިން (މާޗް 4) – އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާއި އޭސީ މިލާން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ނުރައްކަލާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 7
ރޮނާލްޑޯ ފަހު ވަގުތު ޔުވެންޓަސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 14) – ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޕެނަލްޓީއަކުން ވައްދާލި ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އޭސީ މިލާނާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 6
ފަހަތުން އަރައި މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓަ އެއް ވަނަ އަށް

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 10) – ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން 2-0 އިން ކުރީގައި އޮއްވާ ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން އެ ޓީމު ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 2
ތިން ވަނަ ޖީލުގެ މަލްޑިނީ ކުޅެން ނުކުމެއްޖެ

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 3) – އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕައޮލޯ މަލްޑިނީގެ ދަރިފުޅު އުމުރުން 18 ޑެނިއަލް މަލްޑިނީ، އެ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭ ކުޅެ އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި ކާފަ ސެޒާ މަލްޑިނީގެ ލެގަސީ ދިރުވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ކޯބީގެ ހަނދާން އާކުރި މެޗުން މޮޅުވެ މިލާން ސެމީ އަށް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 29) – ހެލިކަޕްޓަރެއް ވެއްޓި ހޯމަ ދުވަހު މަރުވި އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓްގެ ހަނދާންތައް އާކުރި މެޗުން، ޓޮރިނޯ 4-2 އިން ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ރޮނާލްޑޯ އަށް ހެޓްރިކެއް، އިންޓަ ލީގުގެ ކުރީގައި

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 7) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ކަލިއާރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އިއްޔެ ހަވީރު އެރި ނަމަވެސް ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ނަޕޯލީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާން ރޭ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 3
އިބްރަހިމޮވިޗް އެނބުރި މިލާނަށް؟

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 21) – އޭސީ މިލާނުން ސްވިޑަން ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އަލުން ގެނައުމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓާ އެކު މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
މިލާނުގެ އާ ކޯޗަކަށް ޕިއޮލީ ހަމަޖައްސައިފި

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 10) – މާކޯ ޖިއަމްޕައޮލޯ ވަކިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗަކަށް ސްޓެފާނޯ ޕިއޮލީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
މިލާނުގެ ކޯޗުކަމުން ޖިއަމްޕައޮލޯ ވަކިކޮށްފި

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 9) – ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ހަތް މެޗުގައި ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުން އޭސީ މިލާނުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މާކޯ ޖިއަމްޕައޮލޯ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 3
ވާދަވެރި ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެއް

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 27) – ސެން ސީރޯގެ ބަދަލުގައި އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާނުން 1.34 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާ ސްޓޭޑިއަމް ޕްރޮޖެކްޓެއް އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 1
މިލާނުގެ ކޯޗަކަށް މަލްޑިނީގެ ހޮވުމަކީ ޖިއަމްޕައޮލޯ

މިލާން (ޖޫން 20) – އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނުގެ އާ ކޯޗަކަށް ސަމްޕްޑޯރިއާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ސްވިޒަލެންޑުގެ މާކޯ ޖިއަމްޕައޮލޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
ފީފާ ދޫކޮށް ބޮބާން އެނބުރި މިލާނަށް

ފީފާގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކްރޮއޭޝިއާގެ ވޮނިމިރް ބޮބާން އެ އިދާރާ ދޫކޮށް އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނުގެ ޗީފް ފުޓްބޯލް އޮފިސަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވަން ނިންމައިފި އެވެ.