10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
މިލާނުގެ އާ ކޯޗަކަށް ޕިއޮލީ ހަމަޖައްސައިފި

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 10) – މާކޯ ޖިއަމްޕައޮލޯ ވަކިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗަކަށް ސްޓެފާނޯ ޕިއޮލީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
މިލާނުގެ ކޯޗުކަމުން ޖިއަމްޕައޮލޯ ވަކިކޮށްފި

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 9) – ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ހަތް މެޗުގައި ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުން އޭސީ މިލާނުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މާކޯ ޖިއަމްޕައޮލޯ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 3
ވާދަވެރި ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެއް

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 27) – ސެން ސީރޯގެ ބަދަލުގައި އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާނުން 1.34 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާ ސްޓޭޑިއަމް ޕްރޮޖެކްޓެއް އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 1
މިލާނުގެ ކޯޗަކަށް މަލްޑިނީގެ ހޮވުމަކީ ޖިއަމްޕައޮލޯ

މިލާން (ޖޫން 20) – އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނުގެ އާ ކޯޗަކަށް ސަމްޕްޑޯރިއާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ސްވިޒަލެންޑުގެ މާކޯ ޖިއަމްޕައޮލޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
ފީފާ ދޫކޮށް ބޮބާން އެނބުރި މިލާނަށް

ފީފާގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކްރޮއޭޝިއާގެ ވޮނިމިރް ބޮބާން އެ އިދާރާ ދޫކޮށް އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނުގެ ޗީފް ފުޓްބޯލް އޮފިސަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 1
އެޓަލާންޓާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ގާތަށް

ނޭޕްލްސް (މެއި 20) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް އެޓަލާންޓާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކުރިއިރު ނަޕޯލީ އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ އިންޓަ މިލާނަށް ފަހު މެޗަށް އިންތިޒާރުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 1
ޔުވެންޓަސް ލީގާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 7) – ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގު ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރުމާ ތިން ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 6
ސެންސީރޯ ދޫކޮށްލައި މިލާނާއި އިންޓަ އާ ސްޓޭޑިއަމަކަށް

މިލާން (މާޗް 28) – އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާނުން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސެންސީރޯ ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތުކުރުމުގެ ހިޔާލު ދޫކޮށްލައި، ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން ބޭނުންކުރަން އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އެޅުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 4
ޔުވެންޓަސް ބަލިވިއިރު، މިލާނުގެ މައްޗަށް އިންޓަ ކުރި ހޯދައިފި

މިލާން (މާޗް 18) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތި ކުޅުނު ޔުވެންޓަސް އިއްޔެ ޖެނޯއާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން ބަލިވިއިރު ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން 3-2 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 1
އިންޓަ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި މިލާން ތިން ވަނަ އަށް

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 3) – ސަސުއޮލޯ އަތުން އުނދަގުލުން 1-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު، ވާދަވެރި އިންޓަ މިލާން ފަހަތަށް ޖައްސާލައި އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019
ޕިއޮންޓެކްގެ ގޯލުން މިލާން މަގާމް ވަރުގަދަކޮށްފި

މިލާން (ފެބްރުއަރީ 23) – ކްރިޒްޓޮފް ޕިއޮންޓެކް ހަ މެޗުން ޖެހި ހަތް ވަނަ ގޯލާ އެކު އެމްޕޮލީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި މަގާމް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 3
ޕިއޮންޓެކްގެ ދެ ގޯލުން މިލާން ސެމީ އަށް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 30) – ނަޕޯލީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 3
ރޮނާލްޑޯ އަތުން ޕެނަލްޓީ ބޭކާރު، އެކަމަކު ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 22) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަތުން ޕެނަލްޓީއެއް ބޭކާރުވި ނަމަވެސް، ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތް ކިއެވޯ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ކުރީގައި ނުވަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު އަނެއްކާ ވެސް ނަގައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 2
ހިގުއައިން މިލާން ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

ޖެނޯއާ (ޖެނުއަރީ 13) – ޗެލްސީން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގައިން، އޭސީ މިލާން ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފިކަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖެނާރޯ ގަޓޫސޯ...

January 13, 2019
ޔުވެންޓަސް އާއި މިލާން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ޖެނޯއާ (ޖެނުއަރީ 13) – ބޮލޯނިއާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އަދި ހަމަ އެ ނަތީޖާ އިން ޖެނޯއާ ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 1
ހިގުއައިން އާއި މޮރާޓާ ބަދަލުކުރަން ޗެލްސީން މަސައްކަތްކުރަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 21) – އޭސީ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން ގެނެސް ބަދަލުގައި އެ ޓީމަށް ސްޕެއިން ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ދޭން ޗެލްސީން ވިސްނަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
ގަޓޫސޯ އާއި އިންޒާގީގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެއްޖެ

ބޮލޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 19) – އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމާއި އޭސީ މިލާނާ އެކު ގިނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ކުރިން ހޯދާފައިވާ ޖެނާރޫ ގަޓޫސޯ އާއި ފިލިއްޕޯ އިންޒާގީ ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލީ މެޗުން، ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ގަޓޫސޯގެ މިލާނާއި އިންޒާގީގެ ބޮލޯނިއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018
އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕް މެޗު ސައުދީގައި

ރޯމް (ޑިސެމްބަރު 6) – އިޓާލިއާން ސުޕަ ކަޕް މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް އާއި އޭސީ މިލާން ވާދަކުރާ މެޗު ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖިއްދާގައި ޑިސެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018
އިބްރަހިމޮވިޗް އެނބުރި މިލާނާ ދިމާލަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 21) – އެމެރިކާގެ އެލްއޭ ގެލެކްސީގެ ފޯވާޑް ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
ހިގައިން އަށް ރަތެއް، ޔުވެންޓަސް އަށް މޮޅެއް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 12) – އޭސީ މިލާނުގެ ގޮންޒާލޯ ހިގައިން އަތުން ޕެނަލްޓީއެއް ބޭކާރުވެ ރަތްކާޑެއް ހޯދި މެޗުން މިލާން 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018
އިންޓަ އިން ފަހު ވަގުތު މިލާން ބަލިކޮށްފި

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 22) – ފަހު މިނެޓުގައި ކެޕްޓަން މައުރޯ އިކާޑީ ވައްދާލީ ގޯލާ އެކު އިންޓަ މިލާނުން ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.