08 ޖުލައި

July 08, 2020 7
ޕެރިސް ހިލްޓަން ވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް؟

ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޕެރިސް ހިލްޓަން ވެސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ...

July 08, 2020 1
"ތަމަސް" އަކީ ރަޝްމީގެ ކުރު ފިލްމެއް

ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަނުގައި ވާދަކުރި ޓީވީ ބަތަލާ ރަޝްމީ ދެސާއީ ކުރު ފިލްމަކާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020
ސުޝްމިތާގެ "އާރިއާ" ދެވަނަ ސީޒަނަކަށް

އަހަރުތަކެއް ފަހުން ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އެނބުރި އެކްޓިން އަށް އައި ވެބް ސީރީޒް "އާރިއާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020
ހަލްކް ހޯގަންގެ ރޯލު ފަސޭހައެއް ނުވާނެ: ކްރިސް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރެސްލިން ޗެމްޕިއަން ޓެރީ ޖީން ބޮލީއާ ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ހަލްކް ހޯގަންގެ ރޯލަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތް ފަށަން...

July 06, 2020 2
މީހަކަށް ހެދީ އެމެރިކާ، ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ: އާނޯލްޑް

މީހަކަށް ހަދައި ދިނީ އެމެރިކާ ކަމަށާއި އެކަން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނައްތައިނުލާނެ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 10
އައި ފިލްމްސް ވެސް ޖުމަލްއާ ދުރަށް

އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް ނިމާލު (ޖުމަލް) ގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުން "އައި ފިލްމްސް" އިން ވެސް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

July 04, 2020
ޝާހްރުކް "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ދޫކޮށްލީ ކީއްވެ؟

ޝާހްރުކް ޚާނަކީ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ ފަސްޖެހޭ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ދޫކޮށްލި ގިނަ ފިލްމުތަކަކީ އެހެން އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދީގެން ވަރަށް...

03 ޖުލައި

July 03, 2020
މަނޯޖް: ހުނަރާއި ބުރަ މަސައްކަތުގެ މިސާލެއް

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތު އެންމެ 34 އަހަރުގައި އަމިއްލަ ފުރާނަ ދުއްވައިލުމަކީ މުޅި ބޮލީވުޑް ހޭލައްވާލި ހާދިސާއެކެވެ. ފިލްމީ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަވް ނުވުމާއި ފިލްމީ ދާއިރާގެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހުންނާ ގުޅުމެއް އޮވެގެން ނޫނީ ފުރުސަތުތައް ނުލިބުމާއި ބޮލީވުޑްގައި ކޭމްޕް ހަދައިގެން މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުތައް ވަކި ހިއްޕާލާފައި އޮތްލެއް...

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ތަރިން ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު ބޮޑު ނުކުރަން އެދެނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށައިގަންނަ އިރު، ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރިން ފިލްމު ކުޅެދޭ އަގު ބޮޑުނުކުރަން ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

July 02, 2020 1
މާކް ވާލްބާގް ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އެލާޖިކް!

ފިޓްނެސް އައިކަންއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގެންފައި ވިޔަސް ސިއްހީ މައްސަލައެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އެލާޖިކް މީހެއް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު...

30 ޖޫން

June 30, 2020 2
ބަތަލާއަކަށްވުމަކީ ކުރިން ބޭނުންވި ގޮތެއް ނޫން: ސުޝްމިތާ

ފިލްމީ ތަރިއަކަށްވުމަކީ ކުރިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންވި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އެ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ގެނެސްދިނީ މިސް ޔުނިވާސްގެ ތާޖު ކަމަށް ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
އަބީޝެކް އެދެނީ އާމިރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމަކަށް

އާމިރު ޚާނަކީ ވަރަށް މޮޅު އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އެހާމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވެސް ވާނެތީ، އާމިރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް...

June 28, 2020
ދީޕިކާ އަކީ ހުނަރުން ފުރިގެންވާ ބަތަލާއެއް: ކަބީރް

ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "83" ގެ ބަތަލު ރަންވީރު ސިންގަށް ތައުރީފުކުރުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމުގެ ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ރަންވީރުގެ އަންހެނުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ވެސް...

26 ޖޫން

June 26, 2020
ބޮލީވުޑްގައި އަގު ވަޒަނެއްނުކުރާނެ، އޮތީ ނުފޫޒު: އަނޫ

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް ދިމާވި ގޮތާއި އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ވެސް އެއްގޮތް ކަމަށާއި ބޮލީވުޑްގައި ކުރީ ވަރަށް ހިތްދަތި ތަޖުރިބާތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ވަރަށް މަޝްހޫރުވި ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "އާޝިގީ" ގެ ބަތަލާ އަނޫ އަގަރްވާލް ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020
ދީޕިކާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޝަރަފެއް: ސިދަންތު

ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ ހުވަފަނެއް ހަގީގަތަކަށްވުން ކަމަށާއި ކެރިއަރުގެ އެހާ ކުރީކޮޅުގައި މި ވަރުގެ ޝަރަފެއް ލިބުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލު ސިދަންތު ޗަތުރަވެދީ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 1
ސަލްމާން ކުޅުނު އަމަންގެ ރޯލް ލިބުނު: ޗަންދުރަޗޫރް

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ" ގައި ސަލްމާން ޚާން ކުޅުނު ސަޕޯޓިން ރޯލް އަމަންގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެން ލިބުނު ކަމަށް އެކްޓަރު ޗަންދުރަޗޫރް ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020
ކަރީނާ ފުރަތަމަ އުޅުނީ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން

ކަރީނާ ކަޕޫރް ފިލްމީ ތަރިއަކަށްވުމުގެ ބަދަލުގައި ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ޝައުގުވެރިވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ މުޅި އާއިލާ އަކީ ވެސް ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ފިލްމީ އާއިލާ...

June 20, 2020 1
ސުޝާންތުގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް!

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
"ރަނގަޅަށް ކާން ނުލިބި އެތައް އަހަރަކު އުޅުނިން"

ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނުލިބި އާމްދަނީ ނުލިބި ރަނގަޅަށް ކާންބޯން ނުލިބި ހަޔާތުގެ ވަރަށް ހިތްދަތި 10 އަހަރެއް ތަޖުރިބާކުރި ކަމަށާއި އެ ދުވަސްވަރުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ވެސް...

June 19, 2020
ޝާހިދަށް އަނެއްކާ ވެސް ރިމޭކެއް ހުށަހަޅައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ޝާހިދު ކަޕޫރް ކުޅުނު "ކަބީރު ސިންގް" އަކީ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމެވެ. އެ ފިލްމަކީ 2018 ގައި ރިލީޒްކުރި ތެލެގޫ ފިލްމު "އަރުޖުން ރެޑީ" ގެ ރިމެކެކެވެ. ޝާހިދު މިހާރު...

18 ޖޫން

June 18, 2020 1
ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔަ، އެހީވީ ރައްޓެހިން: އަޝިޝް

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން އާއިލާގެ ބަޔަކު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި މަރުވުމުން ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަނެވުނީ ރައްޓެހިންގެ އެހީ އާއި މަދަދާ އެކު ކަމަށް އެކްޓަރު އަޝިޝް ޗައުދަރީ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020
ޝާހްރުކާ އެކީ މަސައްކަތްކުރަން ވަރަށް ގަޔާވޭ: ރާނީ

ޝާހްރުކް ޚާނާއެކީ މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަބަދު ވެސް އެންމެ ގަޔާވި އެއް ކަންތައް ކަމަށާއި މިހާރު އެންމެ މިސްވާ ކަމަކީ އެފަދަ ފުރުސަތެއް ފަހިނުވުން ކަމަށް ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނާކަށް ނޫޅެން: ސޯނޫ

ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ގުޅެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

June 14, 2020 2
ޝްރަދާ ޝޫޓިންތަކަށް ދިޔަކަ ނުދޭނަން: ޝަކްތީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ލުއި ދިން ނަމަވެސް އަދިވެސް ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް ފަށަން ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި ދަރިފުޅު ޝްރަދާ ކަޕޫރަށް...

June 14, 2020
ފިލްމުފެއާ މަޖައްލާ އިން ރިޝީ އާއި އިރުފާންގެ ހަނދާން

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ޚަބަރުތަކާއި ފިލްމި ފަންނާނުންނާ ބެހޭ އިންޓަވިއުތައް ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު މަޖައްލާ ފިލްމުފެއާގެ މި މަހުގެ އަދަދު، ދާދި ފަހުން މަރުވި ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ރިޝީ...

13 ޖޫން

June 13, 2020 1
ބައްޕަ އަނިލްގެ "އޭކޭ ވާސަސް އޭކޭ" ގައި ހާޝް

ކުޅުނު ދެ ފިލްމު ވެސް ބެލުންތެރިން ބަލައިނުގަތް އަދި މިހާތަނަށް މާ ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ވެސް ލިބިފައި ނުވާ ޒުވާން އެކްޓަރު ހާޝްވަރުދަން ކަޕޫރް، އޭނާގެ ބައްޕަ އަނިލް ކަޕޫރް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ކުޅޭ ފިލްމު "އޭކޭ ވާސަސް އޭކޭ" ގެ ރޯލަކުން ފެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020
ސުޝްމިތާގެ "އާރިއާ" ކުރިން ލިބުނީ ކާޖޮލް އަށް

ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އެނބުރި އެކްޓިން އަށް އައި ވެބް ސީރީޒް "އާރިއާ" ކުރިން ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ބަތަލާގެ...

June 11, 2020
"އަންދާދުން" ގެ ތެލެގޫ ފިލްމަށް ޝިލްޕާ؟

ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި 2018 ގައި ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ގައި ތައްބޫ ކުޅުނު ކެރެކްޓާ، އެ ފިލްމުގެ ތެލެގޫ ރިމޭކްގައި ވެސް ކުޅެދޭން އޭނާ އަށް...

10 ޖޫން

June 10, 2020 1
މަހީމާގެ ކެރިއަރު ހުއްޓުނީ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓަކުން

އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ ކަމަށާއި އެ ހާދިސާގައި މޫނަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ހެދި ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ މަހީމާ ޗައުރަދީ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020
އަބޭއާއާ އެކު އަނޫރާގު ދެން މަސައްކަތް ނުކޮށްފާނެ

އެކްޓަރު އަބޭ ޑިއޯލާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށް ބުނެ، ދުވަހަކު ވެސް ދެން އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތްނުކުރާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް ދީފި އެވެ.