14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ހޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި އެކްޓްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު

ދުބާއީގައި ޝޫޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ އެކްޓަރުން ހޯދަން މިހާރު ކާސްޓިން ކޯލަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުރީ ދުބާއީގެ ކާސްޓިން އެޖެންޓް މިރަންޑާ ޑޭވިޑްސަނެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 21
"ފަންމޭޓްސް": ދިވެހިން ހެއްވާލުމުގައި

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިން ހެއްވާލުމުގައި ފުވައްމުލަކުގެ މި ތިން އަންހެން ކުދިން މި ވަނީ މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލައިފަ އެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހުރި މަޖާ އާދަތަކާއި ކަންތައްތަކަށް ވީޑިއޯ ހަދައިގެން މި ގުރޫޕުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 4
ޖާާންވީ، ސްރީދޭވީއާ އަޅާކިޔުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން: ފަރާ

މިދިޔަ މަހު މަރުވި، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރު ފުރަތަމަ ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާގެ މަންމަގެ ހުނަރާ އަޅާކިޔުމަކީ އިންސާފަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ކޮރިއޮގްރާފަރު ފަރާ ހާން ބުނެފި އެވެ.