08 މެއި

May 08, 2020 2
އަޑެލްހެން ހީވެސް ނުވޭ، އެހާ ހިކި

އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލް އަކީ ކުރިން ވަރަށް ފަލަކޮށް ހުރި ފަންނާނެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޭނާ ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 1
އަޑެލް ކުރީގެ ފިރިމީހާއާ އެކު އުޅުނު ގެ ވިއްކާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ކައިވެނި ރޫޅައިލި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލް އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރީމީހާ ސައިމަން ކޮނެކީ އެކީގައި ދިރިއުޅުނު ގެ ނުއަގުގައި ވިއްކާލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
އަޑެލްގެ އާ އަލްބަމް ސެޕްޓެމްބަރުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ އަޑެލް އާ އަލްބަމެއް މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 2
އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ވަރިވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ކޮނެނީގެ ތިން އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 1
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މިއުޒިޝަނަކީ ޑިޑީ

ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މިއުޒިޝަނަކީ ޝޯން ޖޯން ކޮމްބްސް ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ޑިޑީ ކަމަށް ފޯބްސްގެ 2017 ގެ އާމްދަނީގެ ލިސްޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
ބޮޑު ސްކްރީނުން އެޑެލް ފެނިދާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އެ ފަންނުގައި ކިތަންމެހާ ވެސް ކާމިޔާބެވެ. މަގުބޫލެވެ. އެކަމަކު ހަމައެކަނި ލަވަ ކިޔައިދީގެން ފޭނުން މުނިފޫހި ފިލުވައި ދީފައި ނިންމައިލާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017
އެޑެލް މިއުޒިކަލް ޓުއާތައް ހުއްޓާލަނީ

ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް އެ މީހުންގެ ފޭނުންނާ އެންމެ ގާތްކޮށް، ބައްދަލުވެވޭ އެއް ގޮތަކަށް ވާނީ، ސްޓޭޖް ޝޯތަކުން އެ މީހުން ފެނުމެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކަލް ޓުއާތަކުގަ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 1
ގްރެމީގެ ތަރިއަކީ އެޑެލް، އެޑެލްގެ ތަރިއަކީ ބިޔޯންސޭ

މިއުޒިކް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފުލާގައި މި ފަހަރު އެންމެ ގަދަ އަށް ވިދާލި އެއް ފަންނާނަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
އަޑެލް ކައިވެންޏަށް ބައްޓަން ރީތި ކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލް މިހާރު އަންނަނީ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ދުވަސް އަދި އިއުލާން ނުކުރި ނަމަވެސް، އޭނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ ފަސް އަހަރުވެފައިވާ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ސައިމަން ކޮނެކީއާ ދެ މީހުން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެންގޭޖްވެފަ އެވެ.