16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 148
އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ދޭން ހެޔޮ ނުވާނެ: ގާސިމް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި، އެމްޑީޕީ އަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ދިނުމަކީ ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 1
އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް، މާމިގިއްޔަށް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހަލުވި ސްޕީޑްތަކުގެ ހިދުމަތް އދ. މާމިގިއްޔަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 11
ގާޒީ ނިހާން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށެއް ނުދިން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ކަން ދައްކަން ސައްހަ ނޫން ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރި މައްސަލާގައި 17 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފައިވާ، އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 12
ވައްޑެ، ރައީސް ޔާމީނަށް: ސޫރަ ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން

އެމަނިކުފާނުގެ އަސްލު ސޫރަ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނީ މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން...

September 14, 2018 5
މާމިގިއްޔަށް އިބޫގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އދ. މާމިގިލީގައި ހުރި ސިއްހީ މަރުކަޒު، ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 15
އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްވާންޖެހޭ: އިބޫ

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ސަފާރީ މެރީނާތައް ގާއިމުކުރުމާއި ކަލްޗަރަލް، މެޑިކަލް އަދި އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްކުރުމުގެ ވައުދާއެކު، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ...

September 13, 2018 14
އިބޫގެ އުފަން ރަށާއި ތިން އަތޮޅަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރާއި ތިން އަތޮޅެއްގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރު މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 33
ޕީޕީއެމަށް އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނީ މާމިގިލިން

ޕީޕީއެމަށް، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އުފަން ރަށް އދ. މާމިގިލިން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 69
އަރިއަތޮޅުގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ވަކި ފިކުރެއްގެ މަތީގައި "ގުޑާނުލެވި" އަރިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ނުތިބެ، ތަރައްގީގެ ވިސްނުމާ އެކު ކުރި އަށް ދާން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އދ. މާމިގިލީގައި މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

September 04, 2018 130
ވޯޓުގެ ކުރިން އޭ380 އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސާނެ: ރައީސް

މި މަހުު 23 ގައި ނަގާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކުރިން، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އެންމެ ބޮޑެތި މަތިންދާ ބޯޓު، އޭ380 ޖައްސަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އދ....

31 ޖުލައި

July 31, 2018 16
އެންމެ ބޮޑު ހިތްދަތި ކަމެއްދިނީ މާމިގިލީ ރައްޔިތުންނަށް

މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިކުރުވާފައިވާ އަނިޔާގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ހިތްދަތި ކަމެއް ދިނީ އދ. މާމިގިލީގެ ރައްޔިތުން ކަމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރަނިން މޭޓު، ފައިސަލް ނަސީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 36
ހަށި ވިއްކަން ތިބި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އދ. މާމިގިލީގައި ހަށިވިއްކަން ތިބި ހަތް މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 26
ވިސްނައިދީފައި އޮތީ ކަންކަން ނުކުރެވޭނެކަން: ސައީދު

ކުޑަ ގައުމަކަށް ވާތީ ފަގީރުކަން އޮންނާނެ ކަމާއި ކަންކަން ނުކުރެވޭނެކަން މީގެ ކުރިން ދިވެހިންނަށް ވިސްނައިދެމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު އެކަން ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށް...

May 02, 2018 2
މާމިގިލީ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އދ. މާމިގިލި ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތައް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 8
މާމިގިލީ ބަނދަރުގެ އޮޕަރޭޝަން ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ

އދ. މާމިގިލި ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ އޮޕަރޭޝަން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 5
މާމިގިލީ ބަނދަރުގެ އޮޕަރޭޝަން އަންނަ މަހު ފަށަނީ

އދ. މާމިގިލި ކޮމާޝަލް ބަނދަރުގެ އޮޕަރޭޝަން އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 4
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 13
މާމިގިލީ އެއާޕޯޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ރަނގަޅަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް އދ. މާމިގިލީ އެއާޕޯޓް ހިންގަން ދިން މުއްދަތު 99 އަހަރަށް އިތުރު ކޮށްދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 35
ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލުމުން މަގުމައްޗަށް

އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުން އައިސް އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުން ވެސް ސަރަހައްދު ދޫކޮށްނުދިޔަ އެކަކު ހުއްޓެވެ؛ ރައިޓް ގިޔަރުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ ކުރިމަތީގައި ބަސްބުނަން ހުރީ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި އަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހިމް އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 6
މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ މުޒާހަރާކޮށްފި

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަން އދ. މާމިގިލީގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 14
ފޯރިއާއެކު ސަން އައިލެންޑްގެ މުޒާހަރާ ކުރިއަށް

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް ސަން އައިލެންޑު ރިސޯޓުގައި ކުރާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ މިއަދު އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ، ފުޅާވާން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 37
މާމިގިލީ ރައްޔިތުންގެ އާދޭހާއި ކަރުނަ

މި ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ރަށަަށް ވަންނަ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ ވިލާގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް އެވެ. އޭނާގެ އެކި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ަދ. މާމިގިލީގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އާބާދީގެ ވަރަށް ބޮޑު އާބާދީއެއް ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންގެ އިތުރުން ދުވަސްވީ މުސްކުޅިން ވެސް...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 39
ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ދިފާއުގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ވިލާ ގުރޫޕްގެ ރިސޯޓްތަކަށް ދައުލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އޮފިޝަލުން އަރައި ބަލައި ފާސްކުރަމުން ދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް މާމިގިލީގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

January 20, 2018 8
ރިސޯޓުތައް ހުއްޓުވުމަކީ އާއިލާތަކަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް

ރިސޯޓުތަކުގައި ހުރި މުދާތަކާއި ތަކެތި ގެންގޮސް، ރިސޯޓުތައް ހުއްޓުވުމަކީ ދިވެހި އެތައް އާއިލާއަކަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް ކަމަށް އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 14
ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވަން އިތުރު މަސްބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދަށް ވަން ބޭރުގެ އެހެން މަސްބޯޓެއް ވެސް، 250 ޓަނުގެ މަހާއެކު ރޭ އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ސިފައިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.