05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީގެ ފުރަތަމަ ސިންގަލް ނެރެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
ފީފާ މޮބައިލް އެޕްގެ ބޫޓަކީ އެޑިޑާސް ޖީއެމްއާރް

ފީފާގެ މޮބައިލް އެޕް "ފީފާ މޮބައިލް އަލްޓިމޭޓް ޓީމް" މެދުވެރިކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް އަސްލު ދަނޑެއްގައި ކުޅެވޭ ކަމުގެ އިހުސާސްކުރުވާ ސްމާޓް ބޫޓެއް އުފައްދައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ތީމްގެ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް

އެޗްބީއޯގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް (ޖީއޯޓީ) ގެ ފަހު ސީޒަން ގެނެސް ދޭން ފަށާ ތާރީހު ގާތްވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ސިލްސިލާ ޕްރޮމޯޓްކުރަން ތަފާތު ކަންކަން ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ކަހަލަ މާޗެންޑައިޒް ތައްޔާރު ކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުން ބޫޓު އުފެއްދުން ގިނަކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުން ކުނީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑިޑާސް އިން 2016 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފުކުރި ވައްތަރުގެ ބޫޓް އުފެއްދުން އިތުރުކޮށް އެފަދަ 11 މިލިޔަން ބޫޓް މިއަހަރު އުފައްދަން އެކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 6
ބެޔާން މިޔުނިކްގެ އަގުވަޒަންކުރުން ޣިޔާސުއްދީނަށް

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް އުކައެއް ނުލާނެ އެވެ. އެ އެއްޗެހި ފޮނުވަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށެވެ. އެޑިޑާސް އިން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ނެރުނު ޚާއްސަ ދެ ޖާޒީ ބައެއް ތައްޔާރުކުރަން އެ ޕްލާސްޓިކް ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 2
ރިސައިކަލް ޕްލާސްޓިކް ޖާޒީގައި ރެއާލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 27) – ކުނީގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫދާއި ފަރުތަކަށް އުކާލާފައި ވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ޖާޒީއެއްގައި ކުޅެ ރޭ، ސްޕޯޓިން ގިޔޯން އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 2
ރާއްޖޭން ހޮވާ ކުނިން އެއް މިލިިއަން ބޫޓް ތައްޔާރުކުރަނީ

ކުނީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މޫދާއި ފަރުތަކަށް އުކާލާފައި ވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ތައްޔާރުކުރި ބޫޓުގެ އެއް މިލިއަން ޖޯޑުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016
ރެއާލުން އެޑިޑާސްއާ ވަކިވެ ނައިކީއާ ދިމާލަށް؟

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ފާއިތުވި 18 އަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކިޓް ފޯރުކޮށްދެމުން އައި މަޝްހޫރު އެޑިޑާސް ކުންފުނި ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެ ކްލަބުން ނައިކީއާ އެކު ކުރިއަށްދާން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 21
ރާއްޖޭން ހޮވި ކުނިން ހެދި ބޫޓެއް ރައީސަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކުނީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މޫދާއި ފަރުތަކަށް އުކާލާފައި ވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ހެދި ބޫޓެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު އެ ކުންފުނިން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.