20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 1
ވިލިމާލޭގައި ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރެއް އަޅަނީ

އޭއެފްސީގެ ރައީސްގެ ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ވިލިމާލޭގައި އަޅާ ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 2
ރާއްޖޭގެ ހަތް ކްލަބަކަށް އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސަންސް

އޭއެފްސީން ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައި ރާއްޖޭގެ ހަތް ކްލަބަކަށް އަންނަ އަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކްލަބް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 4
އޭއެފްސީން ރާއްޖެ އާއި ފަަލަަސްތީނުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ގްރާސްރޫޓް ލެވެލްގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނާއި ފަލަސްތީނުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ އޭއެފްސީން ބްރޯންޒް މެމްބާޝިޕް ދީފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 2
އޭއެފްސީގެ ބޮޑު ތަޖުރިބާއާ އެކު އަމީޒް އެފްއޭއެމަށް

އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާގެ ރެފްރީންގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު އަމީޒް، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރެފްރީސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 2
އޭއެފްސީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ރާއްޖޭގެ ޒުމައިލް

އޭއެފްސީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ އެންޑް އެތިކްސް ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ޒުމައިލް ރަޝީދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 14
އިންޑިއާގެ އަމާޒު 2026 ގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް!

އިންޑިއާ ފުޓްބޯޅައިގެ ވިސްނުން މިހާރު ހުރީ ރަނގަޅު މިސްރާބުގައި ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ދެން އަމާޒުހިފަންވީ 2026 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކަމަށް އިއްޔެ އޭއެެފްސީ އިންތިހާބުގައި ފީފާ ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުވި އޯލްއިންޑިއާ ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން (އޭއައިއެފްއެފް)ގެ ރައީސް ޕްރަފުލް ޕަޓޭލް...

29 މާޗް

March 29, 2019 3
އޭއެފްސީ ރައީސްކަން ޝެއިހް ސަލްމާން ދިފާއުކުރައްވައިފި

އަންނަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އޭއެފްސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ މިހާރު ނައިބު ރައީސް ގަތަރުގެ ސައުދު އަޒީޒް އާއި އޭއެފްސީގެ އެގްޒެކްޓިވް މެމްބަރަކަށް ހުންނެވި ޔޫއޭއީގެ މުހައްމަދު ހަލްފާން އަލް ރުމައިތީ ނަން ނެންގެވުމުން އޭއެފްސީގެ ރައީސްކަން ބަހްރޭނުގެ ޝެއިހް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް އަލް...

24 މާޗް

March 24, 2019 11
ޒުވާން ޓީމު ޔޫއޭއީ އަތުން ބަލިވެއްޖެ

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 1
ކޮލިފިކޭޝަން: ޒުވާން ޓީމަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް!

މިިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބައިވެރިނުވުމަކީ ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރި އެވެ. އެފްއޭއެމުން...

March 22, 2019
ޝެއިހް ސަލްމާނާ ގުޅުމުން އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ފާޑުކިޔަނީ

ސިޑްނީ، އޮސްޓްރޭލިއާ (މާޗް 22) - އަންނަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ އޭއެފްސީގެ އިންތިހާބުގައި އެ ފެޑެރޭޝަނުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ބަހްރޭނުގެ ޝެއިހް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް އަލް ހަލީފާ އަށް...

07 މާޗް

March 07, 2019 1
ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް އަންނަ ހަފްތާގައި ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 7
އަނެއް ހަރުފަތަށް ދާން ގައުމީ ކޯޗުގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް

ރާއްޖެ އަށް ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރެވުމާ އެކު ދެން ވިސްނަންވީ ފުޓްބޯޅައިގައި ދެވެން އޮތް އަނެއް ހަރުފަތަށް ދިއުމަށް ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލްކުރެވޭނީ ފުޓްބޯޅައިގައި ޝާމިލުވާ އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްބައިވަންތަކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
ޖަލުގައި ތާށިވި ބަހުރޭނުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ދޫކޮށްލައިފި

މެލްބަން، އޮސްޓްރޭލިއާ (ފެބްރުއަރީ 12) - ބަހްރޭނަށް އުފަން އެކަމަކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހަކީމް އަލް-އަރައީބީ، ތައިލެންޑުގެ ޖަލުގައި ތާށިވިތާ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 6
ބަހުރޭންގެ ކުޅުންތެރިއަކު ތައިލެންޑު ޖަލުގައި ތާށިވެފައި

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް (ފެބްރުއަރީ 8) - ބަހްރޭނަށް އުފަން އެކަމަކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހަކީމް އަލް-އަރައީބީ، ތައިލެންޑުގެ ޖަލުގައި ތާށިވެފައިވާތާ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އޭނާ ސަލާމަތްކޮށްދޭން ދުނިޔޭގެ މައި ކުޅިވަރު އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ގިނަ...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 5
ގަވާއިދުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރާނެކަން ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފީފާ އަށް ދީފި

ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ގަވާއިދުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 4
ކޮމިޓީ އޮންނާނީ އިމުގެ ތެރޭގައި: މަހުލޫފު

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އުފައްދާފައިވާ ފެކްޓް ފައިންޑިން ކޮމިޓީން އިމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭއެފްސީގެ ރައީސް ޝެއިޚް...

December 22, 2018 3
ފީފާގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަން...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 6
އޭއެފްސީގެ ރައީސާ އެކު މަހުލޫފު ބައްދަލުވުމަކަށް

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ގެ ރައީސް ބަހުރޭނުގެ ޝެއިޚް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް ޚަލީފާއާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލަންޑަނުގައި ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 12
މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ބަލާތީ އޭއެފްސީން އިންޒާރުދީފި

އެފްއޭއެމްގެ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ތިން ވަނަ ފަރާތަކަށް ނުވަދޭނެ ކަމަށާއި ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ، އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނު މައްސަލަ ބަލަން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އޭއެފްސީން ނުސީދާކޮށް މިއަދު އިންޒާރުދީފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 7
ފީފާ އަށް މާޔަންގެ ނަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްގެ އިންތިހާބުގައި ފީފާ ކައުންސިލް އަދި އޭއެފްސީ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން)ގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ސްވާފުން ވަކިވުމާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމަން: އެފްއޭއެމް

ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްކޮށް އޮވެ އަލަށް އުފެއްދި ސައުތު ވެސްޓް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސްވާފް) އިން ރާއްޖެ ވަކިވުމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 1
އޭއެފްސީގެ އިސް ޕެނަލަކަށް ރާއްޖޭގެ ރެފްރީ ޖާވިޒް

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން އަންނަ އަހަރަށް ނެގި އެލީޓް ރެފްރީޒް ޕެނަލުން ރާއްޖޭގެ ރެފްރީ މުހައްމަދު ޖާވިޒް (ޖޭޑް) އަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.