05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 12
އޭއެފްސީން ޗެތުރީގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017
އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅަ އަށް އެހީވާން ޕާކް ކިޔަވަނީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 21) - އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅަ އަށް އެހީވުމަށްޓަކައި، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕާކް ޖީ ސަން އިންގްލެންޑްގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

އޭޝިއާގެ ދެ ވަނަ ފަންތީގެ ކްލަބް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލު ގެންނަން އޭއެފްސީ މުބާރާތް ކޮމިޓީން މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016
ޝެއިޚް ސަލްމާން ކުޅިވަރުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ގެ ރައީސް ޝެއިޚް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް އަލް ޚަލީފާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
އުއްމީދީ ވާހަކަތަކަކާ އެކު އޭއެފްސީ ރައީސް ރާއްޖެ އަށް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރި، ދާއިމީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއެއް އޮތުމަކީ އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން އެހީދޭން އެޅޭނެ ބާރެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އޭއެފްސީ ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ބަހުރޭނުގެ ޝެއިޚް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް އަލް ޚަލީފާ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 5
ފީފާގެ އެހީއާ އެކު އިންޑިއާ ފުޓްބޯޅަ މެކުހަށް

ޕަނާޖީ، ގޯއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މުހިއްމު ގައުމަކަށް ހަދަން ފީފާ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އިންޑިއާ އޮތީ އެ މަސައްކަތުގައި އަތުކުރި އޮޅާލާފައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ޕްރަފުލް ޕަޓޭލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 5
ޓޮމް އާއި ބައްސާމް ކޮންގްރެސްއަށް، ވޯޓް ލާނީ ޖަވާޒް

އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި މިއަދު ފަށާ އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްގައި، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އާއި އެފްއޭއެމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކޮންގްރެސްގައި ވޯޓް ދެއްވާނީ އެކްޓިން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 1
އާދައިގެ ގައުމުތަކަށް އެހީވާން އޭއެފްސީގެ އާ މުބާރާތެއް

އަރަމުން އަންނަ އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ އިތުރު މެޗުތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އޭއެފްސީން ސޮލިޑާރިޓީ ކަޕްގެ ނަމުގައި އާ މުބާރާތެއް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 1
އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސެންސިން އަށް އަހުލުވެރިކުރުވަނީ

އޭއެފްސީން 2018 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރާ ކްލަބް ލައިސެންސިން ގަވާއިދަށް ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އޭއެފްސީން ހާއްސަ ސެމިނާރެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
އޭއެފްސީން ނިއު 4،000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ލަވަކިޔުންތެރިން މަނާ ސަރަހައްދަކަށް ވެއްދުމުގެ ސަބަބުން އޭއެފްސީން ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3،000 ޑޮލަރު (46،000 ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.