27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 3
ކާޑިފްގެ ކީޕަރު އެތެރިޖަށް ރާއްޖޭން ލިބުނީ ފިލާވަޅެއް

ރާއްޖޭގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕަށް ފިލިޕީންސްއާ އެކު މިހާރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކާޑިފް ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނީލް އެތެރިޖް އައީ ޓީމުގެ އެއް ވަނަ ކީޕަރުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭރު އެތެރިޖް ހުރީ އޯލްޑްހަމް ޔުނައިޓެޑްގެ ދެ ވަނަ ކީޕަރުގެ ގޮތުގަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެތެރިޖަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު...