13 މެއި

May 13, 2020 9
އަންހެނުންގެ ވޯޑަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ކުޑަކުދިން މަރު

ކާބުލް (މެއި 13) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އަންހެނުންގެ ވޯޑަށް ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ދިން ހަމަލާގައި ތުއްތު ދެ ކުދިންނާއި 12 މައިންނާއި އެތައް ނަރުހުންނެއް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020
އަފްޣާންގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެނީ

ކާބުލް (އެޕްރީލް 20) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި އެތައް ބަޔަކު މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 1
އެސްޑީއެފުން ސާކަށް 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސާކް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ފަންޑް (އެސްޑީއެފް) އިން މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 7
އަފްޣާނިސްތާނުން ކަރަންޓީންކުރި ބަޔަކު ފިލައިފި

ކާބުލް (މާޗް 17) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކުވެގެން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކަރަންޓީން ކުރި ބަޔަކު ފިލައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 1
އަފްޣާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ

ކާބުލް (މާޗް 10) - އަފްޣާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރާއި ތާލިބާނުންނާ ދެމެދު މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމެރިކާ ސިފައިން މިއަދު ފައިބަން ފެށި ނަމަވެސް އަފްޣާނިސްތާނަށް ސުލްހަ އައުމަކީ ދުރުކަމެއް ކަމަށް ތަޖްރިބާކާރުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 6
އެއްބަސްވިތާ ދެ ދުވަސް، ތާލިބާނުން އަލުން ހަމަލާ ދެނީ

ކާބުލް (މާޗް 3) - ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އެމެރިކާއާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިތާ ދެ ދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް އަފްޣާން ސަރުކާރު ސިފައިންނަށް ހަމަލާދޭނެ ކަމަށް ތާލިބާނުން ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަނީ

ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު (އެސްޑީއެފް)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 3
އަންހެން ދަރިފުޅަށް ކިޔަވައިދޭ އަފްޣާނުގެ ނަމޫނާ ބައްޕަ

އަފްޣާނިސްތާނަކީ އަންހެން ކުދިން ކިޔެވުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ހުރި ގައުމެކެވެ. އެކަމަކު އެ ގައުމުގެ ހޭލުންތެރިން ގިނަ ބެލެނިވެރިންނަކީ މިހާރު އެ މީހުންގެ އަންހެން ދަރިން ތައުލީމީ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ހިތްވަރުކުރާ ބައެކެވެ. މިފަދަ ބައެއް މީހުންނަކި އަމިއްލަ އަށް ތައުލީމީ ފުރުސަތުތަކުން މަހުރޫމުވެފައި ތިބި މީހުން ކަމަށް...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 5
އެހީދިނުމުގައި 33 އަހަރު އުޅުނު ޑޮކްޓަރު މަރާލައިފި

ކާބުލް (ޑިސެމްބަރު 4) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެކިއެކި އެހީތައް ދިނުމުގައި އުމުރުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކުރި ޖަޕާނުގެ ޑޮކްޓަރު ޓެޓްސޫ ނަކަމޫރާ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 16
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ދިވެއްސަކަށް ބޮޑު ޖަލު ހުކުމެއް

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް 21 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 2
ޓްރަމްޕް ކުއްލި ގޮތަކަށް އަފްޣާނިސްތާނަށް

ކާބުލް (ނޮވެމްބަރު 29) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް އަފްޣާނިސްތާނަށް ރޭ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 44
އައިސިސްގެ ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް އަމާން ދީފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނަންގަރްހާރުގައި ވަރުގަދަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފެށުމާ އެކު އައިސިސްގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އަމާން ދީފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019
އިންޑިއާގެ ފިލްމަކުން އަފްޣާނިސްތާނު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، ޑައިރެކްޓަރު އަޝުތޯޝް ގޮވަރިކާގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ޕާނިޕަޓް" ގެ ޓްރެއިލާއާ ގުޅިގެން އަފްޣާނިސްތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 3
ހުކުރު ވަގުތު މިސްކިތުގައި ދިން ހަމަލާގައި 62 މަރު

ކާބުލް (އޮކްޓޯބަރު 19) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިރުމަތީގެ ނަންގަހާރް ޕްރޮވިންސްގައި އިއްޔެގެ ހުކުރު ވަގުތު މިސްކިތުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 62 އަށް އަރައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 5
އަލްގައިދާގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ އިސް މީހާ މަރާލައިފި

އަލް-ގައިދާގެ ދެކުނު އޭޝިއާ ގޮފީގެ އިސް މީހާ މިދިއަ މަހު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް، އަފްގާނިސްތާނުގެ ސިއްރު ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 6
ކައިވެނި ހަފުލާގައި ބޮން ގޮއްވުން: އުއްމީދުތައް ފެނަށް

ކާބުލް (އޮގަސްޓް 19) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާއެއްގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އެތައް ބަޔަކު އިއްޔެ މަރުވި ހާދިސާ އަށް ފަހު، އެ ހަފުލާ ބޭއްވި ދެމަފިރިންގެ އުއްމީދުތައް ވިއްސިވިހާލިވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 5
ކާބުލްގެ ކައިވެނި ހަފުލާއެއްގައި ބޮންގޮއްވައި 63 މަރު

ކާބުލް (އޮގަސްޓް 18) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ކައިވެނި ހަފުލާއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ބޮން ގޮއްވާލުމުން 63 މީހުން މަރުވެ 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ސާކްގެ އާޓް ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ފަންނުވެރިންނާ އެކު ބާއްވާ "ސާކް އާޓިސްޓް ކޭމްޕް އެންޑް ޕެއިންޓިން އެގްބިޒިޝަން" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ސާކް ފެސްޓިވަލް: ރާއްޖޭން "ގޮށްރާޅު" އާއި "ސޯލް"

އަންނަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ 9 ވަނަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމު ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ނިއު ޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފިލްމެއް

މިދިޔަ މާޗް މަހު ނިއު ޒިލެންޑްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ބިނާކޮށް "ހެލޯ ބްރަދާޒް" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.