19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 44
އައިސިސްގެ ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް އަމާން ދީފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނަންގަރްހާރުގައި ވަރުގަދަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފެށުމާ އެކު އައިސިސްގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އަމާން ދީފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019
އިންޑިއާގެ ފިލްމަކުން އަފްޣާނިސްތާނު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، ޑައިރެކްޓަރު އަޝުތޯޝް ގޮވަރިކާގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ޕާނިޕަޓް" ގެ ޓްރެއިލާއާ ގުޅިގެން އަފްޣާނިސްތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 3
ހުކުރު ވަގުތު މިސްކިތުގައި ދިން ހަމަލާގައި 62 މަރު

ކާބުލް (އޮކްޓޯބަރު 19) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިރުމަތީގެ ނަންގަހާރް ޕްރޮވިންސްގައި އިއްޔެގެ ހުކުރު ވަގުތު މިސްކިތުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 62 އަށް އަރައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 5
އަލްގައިދާގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ އިސް މީހާ މަރާލައިފި

އަލް-ގައިދާގެ ދެކުނު އޭޝިއާ ގޮފީގެ އިސް މީހާ މިދިއަ މަހު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް، އަފްގާނިސްތާނުގެ ސިއްރު ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 6
ކައިވެނި ހަފުލާގައި ބޮން ގޮއްވުން: އުއްމީދުތައް ފެނަށް

ކާބުލް (އޮގަސްޓް 19) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާއެއްގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އެތައް ބަޔަކު އިއްޔެ މަރުވި ހާދިސާ އަށް ފަހު، އެ ހަފުލާ ބޭއްވި ދެމަފިރިންގެ އުއްމީދުތައް ވިއްސިވިހާލިވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 5
ކާބުލްގެ ކައިވެނި ހަފުލާއެއްގައި ބޮންގޮއްވައި 63 މަރު

ކާބުލް (އޮގަސްޓް 18) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ކައިވެނި ހަފުލާއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ބޮން ގޮއްވާލުމުން 63 މީހުން މަރުވެ 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ސާކްގެ އާޓް ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ފަންނުވެރިންނާ އެކު ބާއްވާ "ސާކް އާޓިސްޓް ކޭމްޕް އެންޑް ޕެއިންޓިން އެގްބިޒިޝަން" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ސާކް ފެސްޓިވަލް: ރާއްޖޭން "ގޮށްރާޅު" އާއި "ސޯލް"

އަންނަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ 9 ވަނަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމު ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ނިއު ޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފިލްމެއް

މިދިޔަ މާޗް މަހު ނިއު ޒިލެންޑްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ބިނާކޮށް "ހެލޯ ބްރަދާޒް" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 3
މުއްލާ އުމަރު އުޅުނީ އެމެރިކާގެ މަރުކަޒަކާ ކައިރީގައި

ކާބުލް (މާޗް 12) - ތާލިބާނުންގެ ލީޑަރު މުއްލާ އުމަރު ދިރިއުޅުނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒަކާ ވަރަށް ކައިރީގައި ކަމަށް އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރުނު ފޮތެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 2
އަފްޣާނިސްތާން އެކުގައި ހިފާކަށް ނޫޅެން: ތާލިބާން

ކާބުލް (ފެބްރުއަރީ 6) - ގަދަބާރުން އަފްޣާނިސްތާން އެކުގައި ހިފަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ތާލިބާނުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 2
ބޭރުގެ ހުރިހާ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބާނެ

ކާބުލް (ޖެނުއަރީ 28) - އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހުރިހާ ސިފައިން ވެސް އެ ގައުމުން ފައިބާނެ ކަމަށް ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 3
ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާގައި އަފްޣާން ސިފައިންގެ 126 މަރު

ކާބުލް (ޖެނުއަރީ 22) - ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން 44 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ތާލިބާނުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
"ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު" އަފްޣާންގައި ކިޔަނީ ލަވަ

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯއާ ވައްތަރު މީހަކު އަފްޣާނިސްތާނުން ފެނިގެން އޭނާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 18
ނިކަމެއްޗަކަށްވީތީ އެހީވި، ރައީސަށް ވީތީ ދިނީ ފުރަގަސް

ދަނާލުން ނުކުމެވަޑައިގެން ހިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތި އޭނާ ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ ކޮލެޖާ ދިމާލަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޝިމްލާގައި ކިޔަވާވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެ ދަރިވަރުގެ ހިނގުމަށް ހުއްޓުން އެރީ ކައިރިންލާފައި ދިޔަ ދެ އަންހެން ކުދިން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަ ކަންފަތުގައި ޖެހުމާ އެކު އެވެ. "ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަނުން އަފްޣާނިސްތާން...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018
ކާބުލްގައި އޮފީހަކަށް ދިން ހަމަލާގައި 43 މީހުން މަރު

ކާބުލް (ޑިސެމްބަރު 25) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުންނަ އިމާރާތަކަށް ޖާނުންފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާތަކުގައި 43 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 1
އަފްޣާނިސްތާނުން ވެސް އެމެރިކާ ސިފައިން ބާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 21) - އަފްޣާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ސާކު ގައުމުތަކަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ރައީސް

ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 2
އަފްޣާނިސްތާން މެސީ އަނެއްކާވެސް ގެދޫކޮށް ދާން ޖެހިއްޖެ

ކާބުލް (ޑިސެމްބަރު 7) - އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނެލް މެސީ އަށް އާދަޔާޚިލާފު ލޯތްބެއް ޖެހިފައި ހުރުމުން "އަފްޣާން މެސީ"ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ކުޑަ ކުއްޖާ އަށް ލިބެމުންދާ އިންޒާރުތަކާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް ގެދޫކޮށް އެހެން ހިސާބަކަށް އެ އާއިލާ ބަދަލުވާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.