23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 3
ރިޓަޔާކުރިޔަސް ލޯންގޭގެ ހިތް ގައުމީ ޓީމާ އެކު

މިއަދަކީ މީގެ 17 އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު ވ. ކެޔޮދު އަށް އުފަން އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ހިތަށް ވެސް ނާންނަ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ގައުމީ ޖޯޒީ ލައިގެން ފުރަތަމަ މެޗެއް ކުޅުމަށް ފަހު އެކަން އެންމެ ފަހުން އޭނާ ކުރަން ޖެހޭނީ ކޮން ދުވަހަކު ކަމާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ވިސްނާފައިނެތީމަ އެވެ. މި ފަހަރުގެ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 5
15 އަހަރަށް ފަހު ލޯންގޭ ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ސީނިއާ ޓީމަށް މިދިޔަ 15 އަހަރު ކުޅުނު އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) އަންނަ ހަފްތާގައި ނޭޕާލުގައި އޮތް ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
ސިފައިން ހޯދި ކާމިޔާބީ: ލޯންގޭ އަށް ޝުކުރު ހައްގުވޭ!

ޕޮލިސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ފައިނަލުގައި 3-2 ސެޓުން ކުރި ހޯދައި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދިއިރު، މި ފަހަރު ވެސް މި ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ބޮޑު ކްރެޑިޓެއް ހައްގުވަނީ ފައިނަލު މެޗާއި މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) އަށެވެ....

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 1
ކުރިއެރުން ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް: ލޯންގޭ

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 2
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ޝަރަފްވެރިކަން ހީނާ ސަލީމަށް

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޝަރަފްވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމް ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް (ބޮޑުހީނާ) އަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމް ވޮލީބޯޅަ ކޯޗު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ސަތޯ) އާއި ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ އަހުމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ލޯންގޭ) އަދި ފެތުމުގެ ކޯޗު ނައުފަލް މޫސާ އަށް ސަރުކާރުން ރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018
ބަނޑޮހުގެ މި ކާމިޔާބީ ލޯންގޭ އަށްް ހާއްސަ

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމަކީ ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އެވެ. އެ ޓީމުގެ ކާމިޔާބީގައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭނެ އެއް ނަމަކަށްވާނީ ކޯޗު ކުރިން އެ ޓީމަށް ކުޅުނު އަދި މި ފަހަރުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) އެވެ. މި ފަހަރުގެ އިންޓަ ރިސޯޓް މުބާރާތުގެ ޒޯން ތަށްޓާއި ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި ހޯދަން ކާއްޓޭ ޓާގެޓް...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 3
ތަފާތު ދެއްކޭ ވަރަށް ހިތްވަރު އެބަހުރި: ލޯންގޭ

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ އާ ސްކޮޑުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިގައި ތަފާތެއް ދެކޭ ވަރުގެ ހިތްވަރު އެބަހުރި ކަމަށް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް...

April 04, 2018 6
ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ލޯންގޭ ހަމަޖައްސައިފި

މި މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި އޮންނަ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސީނިއާ މެންސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 10
ލޯންގޭ އެދިނީ ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!

މޯލްޑިވިއަން 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް ގައުމީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ރޭ ހޯދުމާ އެކު ފެނުނީ ސިފައިންގެ ޓީމުގެ އަހުމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ލޯންގޭ) ޖާޒީ ބޭލުމަށް ފަހު ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައްކާލި މަންޒަރެވެ. މިއީ ފުޓްބޯޅަ ތަރިން ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެސް އެއް...

27 މާޗް

March 27, 2017 12
ބަޓިސް އާއި ލޯންގޭ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) އާއި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އިޝާން މުހައްމަދު (ބަޓިސް) ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމާ މެދު ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް "މިހާރަ"ށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 6
"ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލެވޭ ފަދަ ކާމިޔާބެއް ހޯދަން ބޭނުން"

މާދަމާ މާލޭގައި ފަށާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ނަން ވޮލީބޯޅައިގައި ރަން އަކުރުން ފަވާލަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް މުޅި ވޮލީ އާއިލާ ދެކެ އެވެ. މުޅި ޓީމު އެ ޖޯޝުގައި ތިބިއިރު، ޓީމުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ވެސް ދެކެނީ މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 4
ޓާގެޓް ހާސިލްނުވީ ފެށުން ގޯސްވުމުން: ލޯންގޭ

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަން ޓާގެޓް ކޮށްގެން އައި ނަމަވެސް އެކަން ހާސިލްނުވީ ފެށުން ގޯސްވުމުން ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 1
ލޯންގޭގެ އަމާޒަކީ ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކުރުން

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޓާގެޓަކީ ކޮންމެ މެޗަކުން ވެސް މޮޅުވެގެން ރަން މެޑަލް ހޯދުން ކަމަށް ރާއްޖެ ޓީމުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ބުނެފި އެވެ.