14 މާޗް

March 14, 2020 35
ގޭގައި ތިބި ސިއްހީ ފަންނުވެރިން ނުކުންނަވާ: އަފްއާލް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ވަޒީފާ އަދާނުކޮށް ގޭގައި ތިބި ސިއްހީ ފަންނުވެރިން، ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި ނުކުމެ ޚިދުމަތްކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 23
ފަރުވާއަށް ފައިސާ ބޭރުނުކޮށް ރަނގަޅުކުރަން ވިސްނަންޖެހޭ

ސިއްހީ ކަންކަމަށް ރާއްޖެ އިން ފައިސާ ބޭރުނުކޮށް، މި ގައުމުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ކުރިއެރުވުމަށް ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 8
އޭޑީކޭގައި 20،000 ވަނަ ކުއްޖާ އުފަންވެއްޖެ

އޭޑީކޭގައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށިފަހުން، އެތަނުގައި 20،000 ވަނަ ކުއްޖާ އުފަންވުން އިއްޔެ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 61
އަލަތު ދަރިފުޅު އޭޑީކޭގައި މަރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ކައިވެންޏަށް 13 އަހަރު ފަހުން، ދިވެހި ދެމަފިރިއަކަށް ލިބުނު އަލަތު ދަރިފުޅު، އޭޑީކޭގެ އިހުމާލުން މަރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 28
ހިތުގެ އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ވެސް އޭޑީކޭގައި ކޮށްފި

ހިތް ފަޅާލައިގެން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި، އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުން، މިދިއަ ހޮނިހިރުދުވަހު ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 5
އޭޑީކޭގައި ހެދި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ނިޒާމު ބޭނުންކުރަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ގޯތިތެރޭގައި މެކޭނިކަލް ކާ ޕާކިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށް، އެ ސިސްޓަމް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 5
މިހާރު އެނގިއްޖެ: އަފްއާލްގެ ތަފާތު ސިފަތައް

މީގެ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އަހުމަދު އަފްއާލް ހުރި ގޮތް ގިނަ މީހުން މިހާރު ހަނދާން ހުންނާނެ ހެނެއް ހިއެއްނުވެ އެވެ. އޭރު އޭނާގެ ބަރުދަނުގައި 84 ކިލޯ ހުއްޓެވެ. އުޅެނީ ވަރަށް ބަރުހެލިކޮށެވެ. ދުވުމާއި ކަސްރަތުކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކޮށް އުޅުނު ކަމެއް ނޫނެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 12
އައިސީޔޫގައި އޮތް ދެ މީހުންގެ ހާލު ވެސް ސީރިއަސް

ރީތި ރަށް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި، ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއް ޖެހި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކަށް މިހާރު އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 39
ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަޖީދީމަގުގައި ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 5
އޭޑީކޭ ކެތުލެބު ސާމާނު ގެނެސްފި، ހުޅުވުން ޖެނުއަރީިގައި

ހިތުގެ ޒަމާނީ ފަރުވާއަށް ހާއްސަ ކެތު ލެބަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ސާމާނު މިހާރު ގެނެސްފި ކަމަށާއި ޖެނުއަރީ މަހު އެތަން ހުޅުވާނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 7
އޭޑީކޭ އިން ހާއްސަ މެޑިކަލް ޗެކަޕްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ހާއްސަ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ޕެކޭޖްތަކެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.