11 މާޗް

March 11, 2019 36
މަހްލޫފްގެ މައްސަލައިގައި ފާހަގަވި ކަންކަން ރައީސަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހިންގި 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން އެސްއޯއެފް ކުންފުންޏާ އެކު ހިންގެވި ފައިސާގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްސަލައިގައި ފާހަގަވި ކަންކަން އެންޓި ކޮރަޕްޝާން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަމާލު ކަމަށް...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 68
ފެންކުންފުނީގެ ޗެއާމަން މައުސޫމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ފެން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ކުރީގެ ނައިބު (މާލީ) އަހްމަދު މައުސޫމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ދެ ކުންފުންޏަކަށް، އެސްއޯއެފުން 6.1 މިލިއަން ޑޮލަރު (93.5 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޖަމާކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި، މައުސޫމް ވެސް ގޭގައި މަޑުކުރަން ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 7
ފެން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަނަކަށް މައުސޫމް ހަމަޖައްސައިިިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޗެއާމަނަކަށް އަހުމަދު މައުސޫމް އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޗެއާމަނަކަށް ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަމްހީދު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.