24 މާޗް

March 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ކޭސަރީ" ލީކްކޮށްލައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019
އަންނަ އަހަރު ސަލްމާނާއި އަކްޝޭގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ސަލްމާން ހާނަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އަބަދުވެސް ފިތުރު އީދަށް ހާއްސަވެގެން އުޅޭ އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ ވަރުގަދަ ފިލްމެއް ނަމަ އެ ފިލްމެއް ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން އަބަދު ވެސް އަމާޒު ހިފަނީ އެ ތާރީހުގަ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "މަރުދު ކޯ ދަރުދު ނެހީ ހޯތާ" ޓައިވާނުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
އަކްޝޭގެ "ދި އެންޑް" ތިން އަހަރަށް ދެމިގެން ދާނެ

ދާދި ފަހުން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރި، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އަލަތު ވެބް ސީރީޒް "ދި އެންޑް" އަކީ ތިން އަހަރަށް ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިރޭ އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއެއް ދައްކަން ފަށާނެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ބެޑްމިންޓަން ތަރި ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ރޯލް، ޝްރަދާ ކަޕޫރު ކުޅެން ސޮއިކޮށް، މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ބެޑްމިންޓަންގެ ތަމްރީނުތަކެއް ވެސް ހެދި ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ސައިނާ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019
އަކްޝޭ ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކުރީ 90 ކްރޯޑަށް

އަކްޝޭ ކުމާރު ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ގޮތަށް މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ލޯންޗް ކުރި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގެ ވެބް ސީރީޒް "ދި އެންޑް" އަށް އޭނާ ސޮއިކުރީ 90 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ފީއަކަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ"ގެ ލޯގޯ ތަފާތު ގޮތަކަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ހޮރޯ ކޮމެޑީތަކަށް ލިބެމުން އަންނަ ބޮޑު ތަރުހީބާ އެކު އަކްޝޭ ކުމާރު ވެސް މި ޖޯންރާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ޖާވިދު ޖެފްރީގެ ދަރިފުޅު މީޒާން ޖެފްރީ ބޮލީވުޑަށް ނެރުމުގެ ޒިންމާއާ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަވާލުވެފައިވާ އިރު، އޭނާ މި އަހަރު ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ކަަމަށް ގަބޫލުކުރެވެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 1
ޝާހްރުކާއި އަކްޝޭ އެކީގައި އަލުން ފެނިދާނެ

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ސުޕަސްޓާރުން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ހާނާއި އަކްޝޭ ކުމާރު މިހާތަނަށް އެކީގައި ކުޅުނީ އެންމެ ފިލްމެކެވެ. އެއީ 1997 ގައި ޔާޝް ޗޯޕްޅާ ގެނެސް ދިން ލޯބީގެ ފިލްމު "ދިލް ތޯ ޕާގަލް ހޭ"...

March 02, 2019 1
"ތަހުތު" ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ: ކަރީނާ

މިހާރު ޝޫޓިން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ތާރީހީ ލޯބީގެ ފިލްމު "ތަހުތު" އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި މި ފިލްމުން ތަފާތު ކަމެއް...

01 މާޗް

March 01, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ ފިލްމު "މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" މެއި މަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 01, 2019 1
ޖޯނީ އާއި ދަރިފުޅު ޖެމީ "ހައުސްފުލް 4" ގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މޮޅެތި ކޮމެޑީ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖޯނީ ލީވާ، އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖެމީ ލީވާ ބޮޑު ސްކްރީންގައި ދެބަފައިންގެ ހުނަރު ދައްކައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަމަތީ ފިލްމު "ކޭސަރީ" ގެ ތިން ޕްރޮމޯއެއް ދައްކައިލުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އަންނަ މަހު ނެރޭ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސުޖޯއީ ގޯޝްގެ ތުރިލާ "ބަދުލާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ރިލީޒްވާން ހުރި އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން "ދޭ ދޭ ޕިޔާރް ދޭ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

February 02, 2019 1
"ސޫރިޔަވަންޝީ" އަކީ ތަމަޅަ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެއް ނޫން

އަކްޝޭ ކުމާރު ފުލުހެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ، ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު "ސޫރިޔަވަންޝީ" އަކީ ތަމަޅަ ފިލްމުގެ ރިމޭކެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ރޯލް ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުޅޭ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓީ ސީރީޒްއާ ގުޅިގެން ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫ މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 23, 2019
އަކްޝޭ ކުމާރު ރަސްކަލެއްގެ ރޯލަށް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ވަރުގަދަ ރަސްކަލެއް ކަމަށްވާ ޕްރިތުވީރާޖް ޗޯހަންގެ ރޯލް ފިލްމެއްގައި ކުޅެން އަކްޝޭ ކުމާރު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 30
މަ ހޭނެތިދާނޭ: ކޮޕީއެއްކަން އެނގުނީ އަދި ކިރިޔާ؟

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އައިޝަތު ޝިރާނީ އާއި އަހުމަދު ގިޔާސްގެ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ލަވަ "މަ ހޭނެތިދާނޭ" އާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ދެކެވެނީ އެހެން ވާހަކައެކެވެ. މި ލަވަޔަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބުނު އިރު، މިއީ ޝިރާނީގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް މަސައްކަތެވެ. މިއީ ޝީރާނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ވެސް މެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 2
އަކްޝޭއާ އެކު ކެޓްރީނާއެއް ނޫން

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކެޓްރީނާ ކައިފަކީ އެކުގައި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ މަގުބޫލު ސްކްރީން ޖޯޑެކެވެ. މި ދެ ތަރިން އެންމެ ފަހުން އެކުގައި ކުޅުނީ 2010 ގައި ފަރާ ހާން ގެނެސް ދިން "ތީސް މާރް ހާން" އެވެ.