22 ޖުލައި

July 22, 2020 7
ބަނގުރަލާ އެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 12 ފުޅި ބަނގުރަލާއެކު ދެ ދިވެހިން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 58
ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުން ބަނގުރަލަށް ޓެސްޓެއް ނުކުރޭ

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއަކަށް ރައްޓެއްސެއްގެ ދައުވަތަކަށް ޕާޓީކުރަން ދިޔަ ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުން ބަނގުރަލަށް ޓެސްޓް ނުކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މުޅި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި އިހުމާލެއް އަދި ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް ވެސް ނެތި އަމަލުކުރަމުން އަންނަނީ...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 7
ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބަނގުރާ ވިއްކި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބަނގުރާ ބޮއެ، ވިއްކާ ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ތިން މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 17
އާ އަހަރުގެ އޮޕަރޭޝަން: 64 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި

އާ އަހަރާ ގުޅުވައިގެން ފުލުހުން އިއްޔެ އާއި ރޭ ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން 64 އަށް ވުރެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 01, 2020 4
އައްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަންގައި 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް، އައްޑޫގައި ފުލުހުން އިއްޔެ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 13 ފުޅި ބަނގުރާ ހޯދައި، އެކި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން 15 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 19
ފުލުހުން ވަނުމުން ބަނގުރާ ފުޅިތައް އުކާލީ މަގުމައްޗަށް

ކޯޓު އަމުރަކާ އެކު، މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކުރަން ފުލުހުން މިރޭ ވަނުމާ އެކު، އެ ގޭގެ ބެލްކަނިން މަގުމައްޗަށް ބަނގުރާފުޅިތަކެއް އުކާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 24
މާފުށީގައި ބިދޭސީއެއްގެ ގެއިން 200 ބިޔަރު ދަޅު!

ކ. މާފުށީގައި ބިދޭސީއަކު އުޅެމުން އައި ގެއިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިޔަރު ދަޅާއި 42 ރާ ފުޅި، ފުލުހުން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 19
ބަނގުރާ ބޮއެ ޕާޓީކުރި 12 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ހޮޓަލެއްގައި ބަނގުރާ ބޮއެ ޕާޓީކުރަމުން ދިޔަ މައްސަލައެއްގައި 12 މީހަކު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 1
4،200 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނގުރާ ފުޅި ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަންގުރާ ފުޅިތަކެއް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނައްތާލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 6
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފުލުހުން ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 40
ބަނގުރާ ހުރި ދަޅުތައް ފިހާރަތަކުން ނަގަނީ

ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ދަޅުތައް ފިހާރަތަކުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 28, 2019 19
ބަނގުރާ ހިމެނޭ ދަޅުތަކުގެ މައްސަލަ ކަސްޓަމުން ބަލަނީ

ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބުއިމެއް މާލޭގައި ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކަން ހުރި ކަމަށް ބުނާތީ އެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 28
ބަނގުރާ މަނާކުރުމުގެ ގަރާރު މަޖިލިހުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ބަނގުރަލާއި އޫރު މަސް މަނާކޮށް، އެ އާ ގުޅޭ ގަވައިދުތައް ބާތިލް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލިހުން ބަލައިނުގަނެ މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 14
މަތިވެރީގައި ރޯވި ގެސްޓްހައުސް އިން ރާފުޅިތަކެއް ފެނުނު

އއ. މަތިވެރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރޯވި ގެސްޓްހައުސް ތެރެއިން ތިން ފުޅި ރާ ފެނުނުކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 57
މާލޭގައި ބަނގުރާ "ފެކްޓަރީއެއް"! 800 ފުޅި ރާ!

މާލޭ ގެއެއްގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަނގުރާ ކައްކައި އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަށް މީހަކު ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 27
ރާފުޅިތަކަަަަަކާ އެކު ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

ދަބަސްތަކަކަށް ބަނގުރާފުޅިތަކެއް އަޅައިގެން މިއަދު މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އުޅުނު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 6
އިންޑިއާގައި ވިހަ ރަލެއް ބޮވިގެން 133 މީހުން މަރު

ގުވަހަޓީ (ފެބްރުއަރީ 24) - އިންޑިއާގެ އާސާމް ސްޓޭޓުގައި ވިހަ ރަލެއް ގޮވިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 133 އަށް އަރައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018
ބެން އެފްލެކް އަނެއްކާ ވެސް ރިހެބްގައި

ރަލަށް ދެވިހިފައިގެން މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ރިހެބްގައި ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް އަނެއްކާ ވެސް ރިހެބުން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 18
އާ ނިޒާމަކުން، އޫރު މަހާއި ބަނގުރާ މޮނިޓަރު ކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެ ކުރާ އޫރު މަހާއި، ބަނގުރާގެ ބާވަތްތައް މޮނިޓަރު ކުރާނެ އާ ނިޒާމެއް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 10
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގަނެ، ބަޔަކު ހައްޔަރު

މާލެއަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގަނެ، ހަ މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 2
ރަލުގެ މާއްދާތައް ހިމެނޭ ތަކެތި ފިހާރަތަކުން ނަގައިފި

ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ހުރި، ބަނގުރަލުގެ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ކާބޯތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 27
އޮޕަރޭޝަން ހިންގަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު: ކަސްޓަމްސް

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހަތަރު ރިސޯޓެއްގައި ހުރި ބަނގުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.