17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 70
ގާސިމްގެ ރިސޯޓްތައް ކަސްޓަމްސް އިން ފާސްކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެއް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އިން ބަލައި ފާސްކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 30
ސަފާރީން ހޯދި ބަނގުރާ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ޖެހިއްޖެ

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ސަފާރީއަކުން އަތުލައިގަތް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި ބިޔަރު ދަޅުތަކަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި ކަމަށް ވާތީ، އެ ތަކެތި އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލު ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 1
ސަފާރީއަކުން ބަނގުރާތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގަނެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 3
އެންމެ ރާ ތައްޓަކުން ވެސް ކެންސަރަށް ހުށަހެޅޭ

ރާ ބުއިން ކެންސަރާ ގުޅިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާ އިރު ރަލަކީ އާއްމު ސިއްހަތަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްކަން އެމެރިކާގެ އިސް ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 14
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 8
ބަނގުރާ ކައްކަން ތިއްބާ ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާ ކައްކަން ތިބި ދެ ބިދޭސީއަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާ އެކު މާލެއިން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 39
ބަނގުރާ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މުއާ ގޭ ބަންދަށް

ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ރޭ ފަތިހު ހައްޔަރުކުރި، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒު (މުއާ) ގޭ ބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

June 17, 2017 47
ފިލްމީ ތަރި މުއާ ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރު

މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒު (މުއާ) އާއި އިތުރު ބަޔަކު، ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 3
ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާ އެކު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕޮރޭޝެނެއްގައި ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާ އެކު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 22
މުސްލިމް ކުޅުންތެރިޔާގެ ދީނީ ޝަރުތުތައް ގަބޫލުކޮށްފި

ނިއު ޒީލެންޑްގެ ހުނަރުވެރި ރަގަބީ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮނީ ބިލް ވިލިއަމްސްގެ ޖާޒީގައި ވަކި ކަހަލަ ބްރޭންޑްތަކެއް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ އެދުނު އެދުން ކްލަބުން ވެސް ގަބޫލުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 11
ބަނގުރާ ހޯދަން ސަފާރީއަކަށް އަރައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ކ. މާފުށީ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކަށް، ބަނގުރާ ގަތުމަށް ކަމަށް ބުނެ ޒުވާނުންތަކެއް އަރައި، ރާ ނުވިއްކުމުން މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 12
ޓެކްސީއެއްގައި ގެންދިޔަ ރާފުޅިތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާފުޅިތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު މިރޭ ހުޅުމާލޭން ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 3
ޕައިލެޓަކު މަސްތުވެގެން ހުރެ ބޯޓު ދުއްވަން އުޅެފި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއްގެ ޕައިލެޓަކު މަސްތުވެގެން ހުރެ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016
ވިހަ ރަލެއް ބޮއެގެން ޕާކިސްތާނުގައި 24 މީހުން މަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 27) - ކްރިސްމަސް ޕާޓީއެއްގައި ވިހަ ރަލެއް ބޮއެގެން ޕާކިސްތާނުގައި 24 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 12
މާލެ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އެތެރެކުރަން އުޅެފި

މާލެ އަށް ކައިރިކުރި ލޯންޗަކުންނާއި ދިއްފުށީ ބަނދަރުގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ހޯދައި، ހަތް މީހަކު އިއްޔެ އާއި ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 4
ފުލުހުން އަތުލައިގަތް ބަނގުރާތަކެއް ނައްތާލައިފި

އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން އަތުލައިގެންފައިވާ 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނގުރާފުޅި އާއި ދަޅު އިއްޔެ ނައްތާލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
އިރާގުގައި ބަނގުރާ މަނާކުރަން ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފި

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 23) - އިރާގުގައި ބަނގުރާ އުފެއްދުމާއި އެތެރެ ކުރުމާއި ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުން މަނާ ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 10
ހުޅުމާލެއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ބަނގުރާ ހޯދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި، 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނގުރާ ފުޅި ކޭހާއި ދަޅު ކޭސްތަކެއް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 9
ރާ ވިއްކާ 500 ތަން ބަންދު ކުރަން އަންގައިފި

ޓަމިލް ނާޑޫ (ޖޫން 20) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގައި ރާ ވިއްކާ 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ތަންތަން ބަންދު ކުރަން ސްޓޭޓުގެ ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
ދުއާ ކުރުމުން މަސްތުވުމުގެ ފިކުރު ކުޑަވޭ

ރާބުއިމާ ދުރުވާން ބޭނުން ނަމަ އެކަމުން ސަލާމަތްވޭތޯ ދުއާކުރުމަކީ ފައިދާ ހުރި ކަމެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ. ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރަލަށް ދެވި ހިފާފައިވާ މީހުން ދުއާކުރުމުން، ސިކުނޑިން ރަލަށް ކުރާ ލޯތްބާ ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.