31 ޖުލައި

July 31, 2020 14
ގޭގެއަށް ނުދެވުނަސް މީހުންގެ ހާލު ބަލާ: ރައީސް

މި ފަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާ ދިމާވީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑަމުގެ ދުވަސްވަރާ ކަމަށް ވާތީ، ގޭގެ އަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރެވުނަސް އާއިލާގެ މީހުންގެ ހާލު އޮޅުން ފިލުވައި، އީދުގެ ތަހުނިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަކީ މިފަދަ މުނާސަބަތެއްގައި ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 11
ބާރުއަޅަނީ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން މިސްކިތަށް ނުދާން

މާލޭގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާ އީދު ނަމާދު ކުރިޔަސް، ބޮޑަށް ބާރު އަޅަނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން މިސްކިތަށް ނުދިޔުމަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 1
މިނިވަން ދުވަހާއި އީދަށް އުރީދޫގެ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް

އުރީދޫ އިން މިނިވަން ދުވަހާއި އަޟްހާ އީދާ ދިމާކޮށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

July 26, 2020 13
އީދަކީ މިފަހަރު ޗުއްޓީއެއް ކަމަށް ނުނަންގަވާ: އަމީން

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދަކީ އާއްްމު ހާލަތުގައި އުޅޭހެން ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ އުފާފާޅުކުރުމާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ ޗުއްޓީއަކަށް ނުހެދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު...

16 ޖުލައި

July 16, 2020
އީދު ބަންދުގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ 29 ގައި އެކަނި

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދު ބަންދުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މި މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގައި މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތަކުން ހިދުމަތް ދޭނީ މި މަހުގެ 29 ގައި އެކަނިި ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 20
ބޮޑުއީދުގައި މާލޭގައި އުޅޭ މީހުންނަށް "ރަށު ބަންދެއް"

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުން ކުރުމާ އެކު މި އަހަރުގެ ކުޑަ އީދުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ގޭ ބަންދެއްގަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގައި ވެރިރަށުގެ ދެ ލައްކައެއްހާ މީހުންނަށް އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް ރަށު ބަންދެކެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 4
100 މަސްވެރިންނާ އެކު ކަނޑިތީމުގައި މަސް ރޭހެއް!

އީދު ފާހަގަކުރަން ށ. ކަނޑިތީމުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މަސްވެރިންނާ އެކު މަސް ރޭހެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 26
އައްޑޫ ބޮނޑީގެ ރަހަ އަދިވެސް އެގޮތުގައި!

އައްޑޫ މީހުން އެންމެ އާންމުކޮށް ދޭ ހަދިޔާއަކީ "އައްޑޫ ބޮނޑި" އެވެ. އައްޑު އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުން އެނބުރި ދާ އިރު، އައްޑޫ ބޮނޑި ގެންދިއުމަކީ ވެސް އާދައެކެވެ. އައްޑު އަށް އަންނަ މެހުމާނުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ އިރު ވެސް އެ ބޮނޑި މުހިންމު އެއްޗަކަށްވެ އެވެ. މިއީ އައްޑޫ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދިވެހި އުފެއްދުމެކެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 7
އީދު ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ލަންކާއަށް

މިފަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ލަންކާ އަށް ކަމަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ޖެނެރަލް ސޭލްސް އޭޖެންޓް އޭސް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

August 12, 2019 22
އީދުގައި ގޮއިދޫން ތަފާތު ކުޅިވަރެއް: އަލިފާން ބޯޅަ!

އީދުގައި އެކި ރަށްރަށުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. އީދު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގައި ރަށްރަށުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ،...

August 12, 2019 49
އީދުގެ ކުލައާ އެކު ބައެއް މީހުން ރަތަށް!

މިއީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެކެވެ؛

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 5
ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ

މިއަދާއި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް) އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 24
އީދާއެކު އެކުވެރިކަން އާލާކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

އީދުގެ އުފަލުގައި އެންމެން ބައިވެރިކޮށް އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތަކާއި ގައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 12
ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ޗެކިން ވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ޗެކިން ވުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

August 09, 2019 1
ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާއި އަޟްހާ އީދުގެ އުފާ

މާދަމާއަކީ، ބަރަކާތްތެރި حجّ ދުވަހެވެ. އޭގެ ފަހުން އަންނަނީ، އުފާވެރި أضحى عيد ދުވަހެވެ. މި ބާއްޖަވެރި ދެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް إخلاص ތެރި ތަހުނިޔާ އާއި...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 5
ބޮޑު އީދު ދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށް، ފައިމަގުގައި އުޅޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

August 07, 2019 12
އީދަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ކަނޑު ގަދަވާނެ: މެޓް

މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާ ދިމާކޮށް، މުޅި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 4
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދާއި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަކޮށް

މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ބޮޑު އީދު ބަންދާ ދިމާވާތީ އެ ދެ މުނާސަބަތު އެއްކޮށްލައިގެން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނ. ވެލިދޫން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 14
ހޯމް މިނިސްޓްރީން އީދު ފާހަގަ ކުރާނީ ހިންނަވަރުގައި

މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު، ޅ. ހިންނަވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 5
އީދާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި ފީއަލިން 4 މީހުން ހައްޔަރު

މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި އުފެދުނު މައްސަލަތަކެއް ހައްލު ކުރަން އުޅުނު ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅައި އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި ފ. ފީއަލިން ހަތަރު މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 13
މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 28 ބަންދު

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. އެއާއެކު އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަކީ ވެސް ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 61
އީދު ފާހަގަކުރަން މި ގޮތް ކަމުދޭތަ؟

ފެން ޖަހާ ތެންމާލަ އެވެ. ނުވަތަ ކުލަ ފެން އަޅާފައިވާ ކޮތަޅު މީހުންގެ ގަޔަށް ޖަހައި ފަޅާލަ އެވެ. މިއީ އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި ކުރިންސުރެ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތުން ފާހަގަކުރެވޭ "ފެންކުޅި" ކުޅުމުގެ އާދަކާދަ އެވެ. އެކަމަކު ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ވަނީ ފެނާ ނުލައި ހިކި ކުލަ ޖެހުން މަގުބޫލުވާން ފަށައިފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ހުދު ހެދުން...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 18
ޒެނީޝާގެ އީދު ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނާއެކު

ދައުލަތުގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ކުދިންނާއެކު، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ އިއްޔެ އީދު ފާހަގަކުރައްވައިފި އެވެ.

August 23, 2018 8
ރަށްތަކުން އިބޫ އަށް އީދުގެ ކުލަ މަރުހަބާތައް

"އަޅުގަނޑު މޫނުގައި ކުލަ އެބަ ހުރިތޯ."

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 11
އީދުގައި އެންމެ ބޮޑު ފޯރިއެއް ނަގާ އަވަށަކީ ހުޅުމާލެ

މި އަޟްހާ އީދުގެ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ފޯރިގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ހަރަކާތްތައް ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިއީ މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ބޮޑު...

August 21, 2018 2
ޕިއްޒާ ބޯނާގެ އީދު ހަދިޔާ، ޕިއްޒާއެއް 99ރ. އަށް

ޕިއްޒާ ކެއުމަށް މޮޔަވެފައިވާ މީހުންނަށް މިއީ ޚާއްސަ ތިން ދުވަހެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕިއްޒާ ބޯނާ ނޫން ތަނަކުން ޕިއްޒާގެ ރަހަ ބަލަން އުޅޭނެ ކަމެއް...