22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 10
ދަގަނޑޭ ފައިނަލަށް، ހުރިހާ ޝުކުރެއް ސަޕޯޓަރުންނަށް!

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމުގެ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 4
ސެމީ ފައިނަލްގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި، ދަގަނޑޭ ކުރީގައި

ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ފޯރިގަދަކޮށް މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމުގެ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި ވިއެޓްނާމްގެ ހަނޯއީގެ ގުޔެން ހުއާންގެ ކުރިމަތިލުމުގެ ވޯޓުލުން ފެށިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 22
މޮޅު ގޯލެއް، ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިނެއް، ބޮޑު ޝުކުރެއް!

ދިވެހިން ހިންގި ބޮޑު ކެމްޕެއިނަކަށް ފަހު ވިއެޓްނާމް ކުޅުންތެރިޔާ ބަލިކޮށް އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރާއްޖޭގެ ސުޕަސްޓާރު އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހޮވުމާ އެކު އޭނާގެ ޝުކުރު ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންނަށް ބަންޑުންކޮށްލައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 9
ދިވެހި އަތުކުރި ގަޑީގެ އެމްބަސަޑަރަކަށް ދަގަނޑޭ

ރާއްޖޭގެ ފަހުރުވެރި އަތުކުރި ގަޑި ބްރޭންޑް "މޯލްޑިވްސް ވޭވް" ގެ ބްރޭންޑް އެމްބަސަޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 7
ދަގަނޑޭ ދުނިޔޭގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ހަ ވަނައިގައި!

މި ވަގުތު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ހުރިހާ އުމުރުފުރަތާތަކެއްގައި ކުޅުނު ރަސްމީ މެޗުތަކާއި ހުރިހާ ޑިވިޝަނެއްގައި ކުޅުނު ކްލަބް މެޗުތައް ހިމަނައިގެން، މުޅި ދުނިޔޭން ހަ ވަނަ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ރާއްޖޭގެ ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 22
މެޗުގެ ނިސްބަތުން ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނައިގައި ދަގަނޑޭ

މި ވަގުތު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން، މެޗުގެ ނިސްބަތުން ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 8
ޖަމާލުއްދީން ދެ ތަރިންގެ ދިމާވުން، 22 އަހަރު ފަހުން

"އަހަރެމެން ދެ މީހުން އެކުގައި ސްކޫލްގައި ދުވިން،" ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ބުނެލި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 8
ފުޓްބޯޅަ ތަރިން ޓްރެކަށް: އެންމެ ކުރީގައި ދަގަނޑޭ

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތައް މެދުކެނޑިފައިވާތީވެ ފިޓްނަސް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގައުމީ ސްޕްރިންޓް ކޯޗު އަހުމަދު ފާއިލް ގާތުން ތަމްރީންތައް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 7
ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްގެ "ސަސް ކޮފީ ކްލަބް"

އަންނަ ސީޒަނުން ފެށިގެން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އިން، ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ކްލަބް ހިންގަން އާމްދަނީ ހޯދަން މާލޭގައި ކޮފީ ޝޮޕެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 2
އޭއެފްސީ ކަޕަށް ދަގަނޑޭ ޓީސީގައި މަޑުކުރާނެ

އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކުގައި ވާދަކުރާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޓީމުގައި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ހިމެނޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 4
ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ދަގަނޑޭގެ ނެތް

ކުރިއަށް ވުރެ ދެ ގުނަ މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި އަދިވެސް އިތުރު އަހަރުތަކެއްގައި ކްލަބާއި ގައުމީ ޓީމަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 7
އެންމެ މަގުބޫލު ސޯލޯ ގޯލަކީ ދަގަނޑޭގެ ލަނޑު!

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ސޯލޯ ގޯލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު ގޯލަކަށް ރާއްޖޭގެ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) 2013 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖެހި ގޯލެއް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 7
ދަގަނޑޭ އަލުން ޓީސީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މި ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅެމުން އައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަލުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 5
އަޝްފާގަށް ފުރުސަތު ދިނީ ޖާގަ ހައްގުވީމަ: ސެގާޓް

ދޮޅު އަހަރު ގައުމީ ޓީމުން ބާކީކޮށްފައި ހުރުމަށް ފަހު އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް ވެސް ޓީމުން ފުރުސަތު ދިނީ ޓީމުން ޖާގައެއް ހައްގުވީމަ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 14
އަޝްފާގާ މެދު އުފާކުރަން: ސެގާޓް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ސީރިއާ އަތުން 2-1 އިން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ކުޅެން އަރައި ގޯލު ޖެހުމުން އޭނާ އަށް ޓަކައި އުފާކުރާކަމަށް ގައުމީ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 65
ދަގަނޑޭ އަށް ފުރުސަތު ދިނީ މާފަށް އެދުމުން: ސެގާޓް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުނުވުމުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ގައުމީ ޓީމުން ވަކިކުރި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަލުން ޓީމަށް ނެގީ އެ މައްސަލައިގައި މާފަށް އެދުމުން ކަމަށް ގައުމީ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 20
ދަގަނޑޭގެ ދެ ވަނަ އެނބުރި އައުމަށް މަރުހަބާ!

އުމުރުން 16 އަހަރުގައި، 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޕޮމިސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ދައްކަން ފެށި ޖާދުލާ އެއީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ސުޕަސްޓާރުކަން ކަށަވަރުވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ކެރިއަރު ފެށި ފަހުން ގައުމީ ޓީމު ވާދަކުރި ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ 2003 ގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 54
ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމަށް ނަގައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ގައުމީ ޓީމުން ވަގުތީ ގޮތުން ވަކިކުރުމަށް ފަހު މިހާތަނަށް ފުރުސަތެއް ނުދީ ހުރި، ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަށް ދޮޅު އަހަރު ފަހުން ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ދީފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 11
ދަގަނޑޭއާ ބައްސާމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭތީ އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ރޭ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 112
ދުނިޔޭގެ އިސް ސަފަށް އެރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިފައި؟!

މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އޮތީ 10 ވަނައިގަ އެވެ. އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމުން މިވަގުތު ދަގަނޑޭ އަށް ޖާގަ ނުދޭތީ އެ ލިސްޓުގައި ކުރިއަށް އަރައި، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީއާ އެއް ސަފެއްގައި ހިމެނުނުގެ...