17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 2
ފަހު މުބާރާތް: ސެންޓޭގެ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް ތަށްޓަށް!

މިދިޔަ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ކްލަބާ އެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. މި އަހަރު ސެންޓޭގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނުނު ނަމަވެސް އަދި ތަށްޓެއްގައި އަތްލެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ހޯދިއިރު ދެން މިއޮތީ ސީޒަނުގެ ފަހު...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 4
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހުއްޓުވުނީ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރަށް!

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު އެންމެ ވިދާލި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުގެ މަގާމް ހޯދި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ސުޖަން ޕެރޭރާ އެވެ. ލީގުގައި ސެންޓޭ ލަނޑުގެ އީދެއް ގެނައިއިރު، އޭނާ އަށް ގޯލެއް ވައްދާނުލެވުނީ ހަމައެކަނި ސުޖަން...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 3
މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ސެންޓޭ، އެއް ވަނަ ކީޕަރަކީ ސުޖަން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަދި އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރަކަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ސްރީ ލަންކާ ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ ހޮވައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016
ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޓީސީ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ހޯދައިފި

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-3 އިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމް ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ޓީސީ ބަދަލު ހިފައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް، ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހިފައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 2
ޓީސީއާ އެކު ސެންޓޭގެ ވިދުން ގަދަވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އެކު 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ދެއްކި ކުޅުން މިދިޔަ އަހަރު ތަކުރާރު ނުކުރެވުމުން އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ މާޔޫސްވެފަ އެވެ. އަނިޔާ އާއި ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ އޭނާ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ހުރީ ފޯމުން ކަޓައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސްއާ އެކު މި ސީޒަނުގައި އޭނާ މި ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ވިދަން ފަށައިފަ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 2
"އާ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ޓީމު އަންނަނީ ބަދަލުވަމުން"

އާ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އަންނަނީ ބަދަލުވަމުން ކަމަށާއި ޓީމާ އަލަށް ގުޅިފައިވާ ކުޅުންތެރިންނާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ބުނެފި އެވެ.