03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 21
ހަންނާނުގެ ސިންގަޅަ ލަވައެެއްގައި ސީޒަން

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ސްރީ ލަންކާގައި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ފިލްމް މޭކިން ކޯހެއް ހަދަމުން ސިންގަޅަ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މިއީ "ކައުޝީ" ގެ ނަމުގައި، ލަންކާގެ އެކްޓަރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ހަދާ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމެކެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 14
"ނޯޓީ 40"ގެ ފަސް އެކްޓަރަކަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް

އަންނަަ އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" އަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރުންތަކެއް އެކުގައި ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 3
"ނޯޓީ 40" ގެ މިލަންދޫ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މިލަންދޫގައި ވަނީ ފިލްމުގެ 90 ޕަސަންޓް ޝޫޓްކޮށްފައި. ބާކީ މަންޒަރުތައް މާލޭގައި ނަގަން ފަށާނީ އަދި ތިން މަސް ފަހުން.

12 މާޗް

March 12, 2017 8
"ނޯޓީ 40"ގެ ޝޫޓިންގައި ސީޒަނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ށ. މިލަމްދޫގައި މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ މަންޒަރެއް ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 5
ސީޒަން އަނެއްކާވެސް ފުލުހަކަށް

ފިލްމެއްގައި ފުލުހެއްގެ ރޯލް ކުޅޭކަށް އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. އޭނާ 2015 ވަނަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށް، އެކްޓް ވެސް ކުރި "އަހްޝަމް" އަކީ ފުލުހެއްގެ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ހެދި ފިލްމެކެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
ސީޒަން މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައި "ނޯޓީ 40" އަށް

ށ. މިލަންދޫގައި މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގައި ފެނިގެން ދާނީ ނެގަޓިވް ރޯލަކުން ކަމަށާއި ކުޅެން ލިބުނު ކެރެކްޓާއާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 3
ސީޒަންގެ "ކައުޝި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ސިންގަޅަ ފިލްމް "ކައުޝި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

February 19, 2017 3
ހަތަރު ގައުމެއްގެ އެކްޓަރުންނާ އެކު ސީޒަންގެ ފިލްމެއް

"ކައުޝި" ގެ ނަމުގައި އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ހަދާ ފުރަތަމަ ސިންގަޅަ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން މިހާރު މި ވަނީ ނިންމާލައިފަ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 14
މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކަކާ އެކު "ނޯޓީ 40"

އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރާ "ނޯޓީ 40" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ އޮގަސްޓް 2 ގައި.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 25
އެވޯޑް މައްސަލާގައި ނަހުލާ ދެކެ ސީޒަން ފޫހިވެއްޖެ

މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެއް ބަޔަކަށް އެވޯޑް އިންސާފުވެރި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުނަސް،...

December 28, 2016 3
ދެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިފައި އެބަ އޮތް: ސީޒަން

ކުޅޭނެ ދެ ފިލްމަކާ މެދު މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ބަތަލު އަލީ ސީޒަން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 6
ސީޒަން ލަންކާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

މި އަހަރު އެޅުވި "ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ" ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ ލިޑް ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން މި ދޭތެރެއަކުން ވީ ތަނެއް ނޭނގިގެން އޭނާގެ ފޭނުން ވަރަށް އުޅުނެވެ. ހަބަރު ބަލާލި އިރު އޭނާ އަންނަނީ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ފިލްމު މޭކިން ކޯހެއް ހަދަމުންނެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 5
ރަވީ އާއި ސީޒަން މި ފަހަރު ހުސް އަތާ!

ލަންކާގައި ބޭއްވި ހަ ވަނަ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ނިންމާލަން ޖެހުނީ އެންމެ މެޑެއްޔެއް ވެސް ނުލިބި ހުސްއަތާ. ތިން އުފެއްދުމެއް ބައިވެރިކޮށްގެން ވެސް ރާއްޖެ އަށް މި ފަހަރުގެ ފެސްޓިވަލަކީ ނާކާމިޔާބު އަހަރެއް

30 މެއި

May 30, 2016
ސާކް ފެސްޓިވަލްގައި މި އަހަރު 19 ފިލްމް

ރާއްޖޭން ދެ ފީޗާ ފިލްމާއި ކުރު ފިލްމަކާ އެކު މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޖުމްލަ 19 ފިލްމް ވާދަ ކުރާނެ ކަމަށް ފެސްޓިވަލް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2016
"އަހުޝަމް" އާއި "މިކޮއެ ބައްޕަ ބައޭބައޭ" ސާކް ފެސްޓިވަލަށް

މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމެއް ބައިވެރި ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.