03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 84
ޔާސިރު، އަލްގައިދާގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި:ސަރުކާރު

ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ، ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވި ޔަމަންގެ ޔާސިރު ޔަހުޔާ ސާލިހު މުތީއު އަކީ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތާ ގުޅުން އޮންނަ އަދި އެ ޖަމާއަތުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި މީހެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 2
އެމެރިކާއިން ހަމަލާދީ ޔަމަނުގެ އަލްގައިދާ ލީޑަރު މަރާލައިފި

ސަންއާ (ފެބްރުއަރީ 7) - އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީ އެރޭބިއަން ޕެނިންސުލާގެ އަލްގައިދާ ލީޑަރު ގާސިމް އަލް ރީމީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 5
އަލްގައިދާގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ އިސް މީހާ މަރާލައިފި

އަލް-ގައިދާގެ ދެކުނު އޭޝިއާ ގޮފީގެ އިސް މީހާ މިދިއަ މަހު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް، އަފްގާނިސްތާނުގެ ސިއްރު ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 21
ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ 17 ޖަމާއަތެއް ސަރުކާރުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 71
ދިވެހި "ޓެރަރިސްޓަކަށް" ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

އެމެރިކާ އިން ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ހިމަނައި، އެ ގައުމުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ދަ ޓްރެޒަރީޒް އޮފީސް އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ކޮންޓްރޯލް (އޯއެފްއޭސީ) އިން އޭނާ އަށް މާލީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 1
އަލްގައިދާގެ ލީޑަރުންނަށް އެމެރިކާއިން ވައިގެ ހަމަލާދީފި

އިދްލީބް (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ސީރިއާގެ އިދްލީބް ޕްރޮވިންސްގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރުންތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް މިސައިލް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 1
އަލްގައިދާގެ ބޮން ހަދާ އިސް މީހާ މަރާލައިފި

ސަންއާ (އޮގަސްޓް 22) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގައި ބޮން އުފައްދާ އެންމެ އިސް މީހާ ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް އަލް އާސިރީ ޔަމަނުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 19
އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އަލްގައިދާގެ ލީޑަރު ޖިހާދު އިއުލާންކޮށްފި

ކާބުލް (މެއި 14) - އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މަޝްވަރާތައް ފެއިލްވުން ކަމަށާއި އެހެންވެ މުސްލިމުން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ޖިހާދު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އަލް ގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު އައިމަން އަލް ޒަވާހިރީ ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 4
އަލްގައިދާ އާއި އައިއެސްއާ ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ: ރޮހިންޖާ ގްރޫޕް

ރަކީން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އަލްގައިދާ ނުވަތަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް މިއަންމާގެ ހުޅަނގުގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުސްލިމުންގެ ކުޑަ ގްރޫޕެއް ކަމަށްވާ އަރަކާން ރޮހިންޖާ ސޮލިޑާރިޓީ އާމީ (އަރްސާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 7
މިއަންމާ އަށް އަލްގައިދާ އިން އިންޒާރުދީފި

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް މިއަންމާ އަށް "އަދަބު" ދޭނެ ކަމަށް އަލް ގައިދާ ޖަމާއަތުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017
އަސަދާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަން އަލްގައިދާގެ ލީޑަރު ގޮވާލައިފި

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 24) - ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދާއި އޭނާ އަށް ވާގިވެރިވާ އީރާން އަދި ހުޅަނގުގެ ލަޝްކަރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު އައްޔުމަން އަލް ޒަވާހިރީ ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017
ދިމިޝްގުގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނީ ފަތުހުއް ޝާމް

ދިމިޝްގު (މާޗް 13) - ސިރީއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގުގައި ބޮމުގެ ހަމަލާދީ 74 މީހުން މަރާލި ހާދިސާގެ ޒިންމާ އަލްގައިދާއާ ކުރިން ގުޅުން އޮތް ފަތުހުއް އަލް ޝާމް ފްރަންޓުން އުފުލައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 2
ޔަމަނަށް ދިން ހަމަލާގައި އާއްމުން ވަނީ މަރުވެފައި: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 2) - ޔަމަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްގައިދާ އަށް އެމެރިކާގެ ކޮމާންޑޯ އިން އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާގައި އާއްމުން މަރުވެފައިވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ ސިފައިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016
ވޯޓުލާއިރު އަލްގައިދާ އިން ހަމަލާ ދީފާނެތީ ސަމާލުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 5) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލަމުންދާ އިރު އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދޭން ރާވަމުންދާ ކަަމަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ކިހާވަރެއްގެ ހަގީގަތެއް ހުރި އެއްޗެއްތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 2
އަލްގައިދާ ލީޑަރު މަރަން އެމެރިކާއިން ޑްރޯން ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްގައިދާގެ އެންމެ ސީނިއާ ލީޑަރު މަރާލަން އެމެރިކާ އިން ޑްރޯން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 1
ސީރިއާގެ ނުސްރާ ފްރާންޓް އަލްގައިދާއާ ވަކިވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 29) - ސީރިއާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ޖިހާދީ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ޖަބްހަތު އަލް-ނުސްރާ ނުވަތަ ނުސްރާ ފްރާންޓުން އަލްގައިދާ ޖަމާއަތާ ވަކިވިކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.