20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 16
އަމީނިއްޔާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފިރިހެން ކެޕްޓަނެއް

އަމީނިއްޔާގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްކޫލް ކެޕްޓަނަކަށް ފިރިހެން ދަރިވަރަކު އިއްޔެ ހޮވައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: ކޮންމެ ކުއްޖެއް ވެސް ތަފާތު

ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި އުޅުނަސް ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާނެ ބައެއް ދަތިތައް ހުންނާނެ އެވެ. ޓީޗަރުންނާ މެދު އުފެދޭ ޝަކުވާތައް ވެސް ހުންނާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އަބަދުވެސް ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ދިމާވާ ކަންކަމާއި ދިމާވެދާނެ ކަންކަމަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދައިދޭށެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 8
މިއީ އަމީނިއްޔާއަށް ފަހުރުވެރި ދުވަހެއް: ނާޒްލީން

މިއަދަކީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ވަރަށް ތާރީހީ ދުވަހެއް ކަމަށާއި އިލްމު ފެތުރުމުގައި އެ ސްކޫލުގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް، ޕްރިންސިޕަލް ނާޒްލީން ވާފިރް (ނާޒް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 28, 2019 16
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޔުނީފޯމް ބަދަލުކުރަން ވިސްނަނީ

މިއަދު 75 އަހަރުވީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުދިންގެ ޔުނީފޯމް ބަދަލުކުރަން ގިނަ ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވާ ކަން އެ ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއެއް ގައި ބުނެފި އެވެ.

November 28, 2019 3
އަމީނިއްޔާއަށް 75: އެތައް ބައެއްގެ އުފާވެރި މާޒީއެއް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް މިއަދު 75 އަހަރު ފުރުނުއިރު އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ އެތަނުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ބާ އިމާރާތެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ތައުލީމާއި ތާރީހާ ގުޅިފައިވާ އެ ސްކޫލުގެ އެންމެ ބޮޑު...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
އަމީނިއްޔާގެ ހާއްސަ ޕެރޭޑް: އަނެއްކާވެސް އާ ހަނދާނެއް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކެޕްޓަންގެ ސޭޝް، މީގެ 26 އަހަރު ކުރިން، އައިމިނަތު އައްޒަ ފޮރުވީ ފޮނި ހަނދާންތަކާ އެކުގަ އެވެ. އޭނާ އެ ސޭޝް އަލުން ބޭނުންކުރީ މިދިއަ ހޮނިހިރުދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި އޮތް އަމީނިއްޔާގެ އަލިމަސް ޔޫބީލްގެ ހާއްސަ ހިނގާލުމުގަ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 2
އަމީނިއްޔާގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ބޮޑު ޕެރޭޑު ހޮނިހިރުދުވަހު

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އަލިމަސް ޔޫބީލާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ބޮޑު ޕެރޭޑް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 5
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ އިނާން

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މަރިޔަމް އިނާން އިބްރާހިމް ރަޝީދު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 21
އާތިޔާ މަގާމުން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ހައި ކޯޓު

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން އާތިޔާ ނަސީރު ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 155،000ރ. ދޭން ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 4
އަމީނިއްޔާގެ މައުރަޒުން ފެނުނު އަމީން ދީދީގެ ކޮލާޖު

ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބައިވެރިޔާ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އަލިމަސްޔޫބީލާ ގުޅިގެން އަންނަނީ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި...

June 21, 2019
އަމީނިއްޔާގައި އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އަލިމަސްޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 7
އަމީނިއްޔާގެ އަލިމަސްޔޫބީލް ފާހަގަކުރަން ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އަލިމަސްޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 2
އަމީނިއްޔާއާ ގުޅިފައިވަނީ ފޮނި ހަނދާންތަކެއް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދޮރާށިން ވަދެގެން ދިޔައީ ޑޮކްޓަރުންނާއި އިންޖީނިއަރުންނާއި ވަކީލުން ފަދަ އޭރުގެ މޮޅެތި ދަރިވަރުންނެވެ. ގައުމުގެ އިސް މަގާމުތައް އަދާކުރަމުން އަންނަ މީހުންނެވެ. އަމީނިއްޔާގައި އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށް، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަށް ވަން އިލްމުވެރިންނެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 12
13 އަހަރުގެ ދަރިވަރު އަމީނިއްޔާގެ ލޯގޯ ޑިޒައިނަރަކަށް

ރޭ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރެ ފުރާލާފައި އޮތީ އެ ސްކޫލުން ތައުލީމު ހާސިލްކުރި އަންހެން ދަރިވަރުންގެ އެއްވުމަކުންނެވެ. ހަފުލާގެ ތެރެއިން އެ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް އަށެއްގެ ދަރިވަރަކު ވަނީ ފަހުރުވެރިވާން ޖެހޭ ފަދަ އިނާމެއް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ: އަމީނިއްޔާގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް އަހަރުގެ ހާއްސަ ލޯގޯ ހެދުމުގެ ޝަރަފެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 1
އަމީނިއްޔާގެ އަލިމަސް ޔޫބިލް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ދުވަސްވީ ސްކޫލު، އަމީނިއްޔާގެ އަލިމަސް ޔޫބިލް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 20
މާލޭގައި ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒާއި ލަ ސޫކަށް

މާލޭގެ ތިން ސްކޫލެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒު ކޭޓަރިން އާއި ލަ ސޫކަށެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 1
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ތުގާ

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މަރިޔަމް ތުގާ ޒިޔާދު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018 17
އަމީނިއްޔާގެ ޒަމާންވީ "ލޯގޯ" މޮނިއުމެންޓަކަށް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބޭރުގައި ހަދާފައި ހުންނަ ޒަމާންވީ ލޯގޯ އެ ސްކޫލުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 3
އާ އިމާރާތާ އެކު ގޮންޖެހުންތައް ފިލައިގެންދާނެ

ސްކޫލެއް އިމާރާތް ކުރަން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ބޮޑު ހަރަދަކީ މިއީ އެވެ. އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން 2015 ގައި އިމާރާތް ކުރަން ފެށި 54 ކްލާސް ރޫމުގެ އާ އިމާރާތާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް ސްކޫލަށް މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ފުރިހަމަ ކަމެއް އައިސްފަ އެވެ. އަމީނިއްޔާގެ އާ އިމާރާތުގައި މިއަދު ކިޔެވުން...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 40
އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އަމީނިއްޔާ ހިތްގައިމު އާއިމާރާތަކަށް

އެންމެ ކުރިއްސުރެ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަމެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ މި ސްކޫލުގެ އިމާރާތް ބާވެ، ސީލިންގްގެ ބައިތައް ދަރިވަރުންގެ ބޮލަށް ވެއްޓިފައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ނިމުން އައީ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 3
ސްކޫލު ގައިޑް - ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ދުލުން

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފުރިހަމައެއް ނޫނެވެ. ދަރިވަރުން ގިނަ ބޮޑެތި ސްކޫލުތަކުގައި ވެސް ކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. އެކަމަކު ދަރިވަރުންގެ މި ޝަކުވާތައް ގިނަ ފަހަރަށް މެނޭޖްމެންޓަށް އޮންނަނީ ނޭނގި އެވެ. އެހެންވެ މި ފަހަރުގެ ގައިޑްގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދަރިވަރުން، އެކުދިންނަށް ސްކޫލުގެ މާހައުލުން މަދުވާ ނުވަތަ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 5
އަމީނިއްޔާގެ އާ އިމާރާތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ

އަމީނިއްޔާގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 44
އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގްރޫޕް: އުފާވެރި މޫނުތަކެއް

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ސްކޫލުތަކެވެ. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އިންޓަ ސްކޫލު އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް އެންމެ ވިދާލާ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްކޫލުތަކެވެ. އެކަމަކު އެ ފެންނަ ވިދުމަށް ވުރެ، މި ސްކޫލުތަކުގެ އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގުޅުން މާ ބަދަހި އެވެ.