30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017
އަމްޖޭގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

މިހާތަނަށް 49 ފިލްމް ގެނެސްދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމްގެ ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 5
ދެން އަންނަ "އުދަބާނި" މާ ވަރުގަދަވާނެ: އަމްޖޭ

"އުދަބާނި" އަކީ މިހާތަނަށް އަމްޖޭ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމް.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 9
މަލް އާއި ދޮންއައްޔަ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއަކަށް

މިއީ ހުސައިން މުނައްވަރު (ކުޑަފޫޅު) ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ، ފަސް އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 2
އަމްޖޭ ހައިރާންވެއްޖެ، އެކަމަކު އޭނާ އަށް ހައްގު

ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ އެވެ. ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އޭނާ އަށް މި ވަނީ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ލިބިފަ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 4
"ދޭތީ އަނިޔާ"ގެ ޝޫޓިންގެ 90 ޕަސަންޓް ނިންމާލައިފި

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމު "ދޭތީ އަނިޔާ"ގެ ޝޫޓިންގެ 90 ޕަސަންޓް ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 6
"ދޭތީ އަނިޔާ" ހިތާ ކުޅެލާނެ

މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ދޭތީ އަނިޔާ" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލާނެ އަސަރު ގަދަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
"ގިލަން" ރިލީޒް ކުރާނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ!

ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ)ގެ ފިލްމް "ގިލަން" އަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ފިލްމަކީ ކުރިން މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ވެސް ޕްލޭން ކުރި ފިލްމެކެވެ.

11 މެއި

May 11, 2016
މި އަހަރުގެ ލިސްޓަށް އަމްޖޭގެ "ދޭތީ އަނިޔާ"

މަޝްހޫރު ޑައިރެެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ދޭތީ އަނިޔާ" ގެ ޝޫޓިންގެ 50 ޕަސަންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމް މި އަހަރު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައުން ގާތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.